Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

«ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

«HELLENIC JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION & SPORT SCIENCE»

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εδώ το Νέο site του Επιστημονικού περιοδικού

Το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός δέχεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε περιοχή της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Επιστήμης. Από 1 – 1 – 2009 η διαδικασία υποβολής των άρθρων είναι μόνο ηλεκτρονική με απευθείας ηλεκτρονική υποβολή στον συντάκτη. Άρθρα γίνονται δεκτά για δημοσίευση με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί ή έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό είτε μερικώς, είτε ολικώς. Το επιστημονικό περιεχόμενο και νομικά ζητήματα σε σχέση με τα άρθρα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων. Όλες οι ερευνητικές εργασίες και οι περιπτωσιακές μελέτες που πραγματοποιούνται σε ζώα ή άτομα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη δήλωση της συνθήκης του Ελσίνκι (Declaration of Helsinki).
Για ηλεκτρονική υποβολή το άρθρο υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hellenicjsport.com. Στο site του επιστημονικού περιοδικού στη δ/νση www.hellenicjsport.com, μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής άρθρου, καθώς και τις οδηγίες συγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση της δημοσίευσης ενός άρθρου είναι η υπογραφή της Δήλωσης Μεταβίβασης Δικαιωμάτων κατά τη στιγμή της υποβολής του άρθρου προς κρίση. Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην Ελληνική γλώσσα (έντυπη μορφή) και στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (ηλεκτρονική μορφή). Οι περιλήψεις στην Ελληνική γλώσσα και οι εκτεταμένες περιλήψεις ή άρθρα στην Αγγλική γλώσσα παρέχονται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του περιοδικού (www.hellenicjsport.com).
Για την υποβολή ενός άρθρου οι συγγραφείς πληρώνουν το ποσό των 50 Ευρώ ανά άρθρο και λαμβάνουν δωρεάν συνδρομή του περιοδικού για ένα έτος (4 τεύχη). Το ποσό πληρώνεται με την υποβολή του άρθρου για κρίση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης και την έγκριση για δημοσίευση του άρθρου, θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον το ποσό των 15 ευρώ στον εκδότη και σε αντάλλαγμα θα παραλαμβάνει πέντε τεύχη από το τεύχος του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύτηκε το άρθρο του, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με ταχυδρομική επιταγή στην «Ε.Γ.Β.Ε.» (Πρ. Κορομηλά 51, 546 22, Θεσσαλονίκη, τηλ. & fax 2310 – 282512) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. στην ίδια διεύθυνση, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 17.30 – 21.30. Στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά το δελτίο και το ποσό εγγραφής, μπορούν, επίσης, να εγγραφούν συνδρομητές στο περιοδικό για την επιστημονική ενημέρωσή τους όσοι επιθυμούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικά στη διεύθυνσή τους, ανεξάρτητα από το αν σκοπεύουν ή όχι, να δημοσιεύσουν τώρα ή στο μέλλον κάποιο άρθρο τους. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ και καλύπτει 4 τεύχη. Οι συνδρομητές του περιοδικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι περισσότεροι από χίλιοι.

Υπεύθυνος σύνταξης: Δρ. Ελευθέριος Κέλλης.
Βοηθοί Υπεύθυνοι σύνταξης: Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος.
Επιστημονικός υπεύθυνος και Υπεύθυνος έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Β.Ε.: Αθανάσιος Παπαγεωργίου – Πρόεδρος.

Εγγραφείτε συνδρομητές του επιστημονικού περιοδικού
«ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», που εκδίδει η ΕΓΒΕ.
Ανανεώστε τη συνδρομή σας, όσοι είστε, ήδη, συνδρομητές.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

Από το 2009, έχει αλλάξει ο τρόπος ταξινόμησης των τευχών του επιστημονικού περιοδικού. Συγκεκριμένα, από την ημέρα της πρώτης του έκδοσης, τηρήθηκε ένας αύξων αριθμός για κάθε νέο τεύχος του περιοδικού. Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε ανελλιπώς και αισίως επί 28 έτη με ένα σύνολο 70 τευχών. Με την είσοδο του περιοδικού στον 29 χρόνο συνεχούς παρουσίας άλλαξε ο τρόπος ταξινόμησης. Από το 2009, η διεύθυνση του περιοδικού καταβάλει προσπάθεια ώστε το περιοδικό να συμπεριληφθεί σε διεθνείς βάσεις δεδομένων. Για να συμβεί αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη συνέχεια, την περιοδικότητα και την μακροβιότητα του περιοδικού. Η ύπαρξη 70 τευχών, όμως, μπορεί και να μην αντικατοπτρίζει τα 29 έτη που εκδίδεται το περιοδικό. Με άλλα λόγια, κάποιος μπορεί να εκδώσει 70 τεύχη σε 29 έτη, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να εκδώσει τον ίδιο αριθμό τευχών σε 20 έτη. Το περιοδικό «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» εκδίδει, εδώ και αρκετά χρόνια, 4 τεύχη το χρόνο. Συνεπώς, τέσσερα τεύχη του κάθε έτους συνθέτουν από το 2009 έναν τόμο. Με βάση αυτό το σκεπτικό, ξεκινώντας, από την ημερομηνία ίδρυσής του, το περιοδικό βρίσκεται σήμερα (Μάρτιο 2015) στον τόμο 35, τεύχος 1. Αυτό δεν καταργεί την ταξινόμηση των άρθρων του περιοδικού, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν μέχρι τώρα. Αποτελεί όμως μια απόλυτα απαραίτητη ενέργεια για να διασφαλίσει το περιοδικό την εναρμόνισή του με τα διεθνή στάνταρτ. Προς το παρόν και μέχρι να εμπεδωθεί ο νέος τρόπος αρίθμησης – ταξινόμησης του περιοδικού, θα διατηρηθεί μέσα σε παρένθεση και ο παλαιός τρόπος αρίθμησης.