ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 62


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις της προπόνησης δρομέων σε αιματολογικές παραμέτρους.
Σ. Τοκμακίδης, Θ. Πυλιανίδης, Γ. Πετροπούλου

Βαθμολόγηση μαθητών: απόψεις και συμπεριφορές εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής.
Δ. Χατζόπουλος, Κ. Μουρατίδου, Π. Μπουρνέλλη, Χ. Τσορμπατζούδης

Επιδράσεις της προτίμησης ματιού – χεριού (ομόπλευρης – ετερόπλευρης) κατά την εκτέλεση γραφοκινητικών δεξιοτήτων.
Κ. Σέμογλου, Α. Ζηκούλη, Α. Υψηλάντη, Γ. Γρούϊος

Κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων υψηλών προτιμήσεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Π. Πολατίδου, Κ. Αλεξανδρής, Χ. Κουθούρης

Νάϊα και Άκτια: οι σημαντικότεροι αθλητικοί αγώνες της Ηπείρου από την κλασική μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή.
Ε. Μωραΐτη, Ευ. Αλμπανίδης, Σ. Γιάτσης, Αθ. Αναστασίου