Επικαιρότητα

 

Μήνυμα από τον Πρόεδρο

Αγαπητέ επισκέπτη,
Η Ένωσή μας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις – και στον τομέα της τεχνολογίας – ήταν από τους πρώτους φορείς που εδώ και 16 χρόνια απέκτησε το δικό της κόμβο (site) στο INTERNET! Έτσι, οι συνάδελφοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αθλητικά δεδομένα και έγκυρη πληροφόρηση για το χώρο μας από τον επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Στη σελίδα μας μπορείτε να βρείτε:
– Πληροφορίες για την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος
– Πληροφόρηση για τα τρέχοντα θέματα του κλάδου μας
– Προγραμματισμό για επιστημονικές και άλλες επιμορφωτικές εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια, κ.λ.π.)
– Απ’ ευθείας σύνδεση με τους μεγαλύτερους αθλητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό
– Επιστημονική ενημέρωση
– Αθλητική ενημέρωση
– Βιβλιογραφία
– Καταγραφή των απόψεών σας και απ’ ευθείας επικοινωνία με την Ένωση.
Ακόμη:
– Δελτίο πρόγνωσης καιρού
– Υπηρεσία σύντομων (γραπτών) μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας
– Εμπορική ενημέρωση και κάθε άλλου είδους πληροφορία, η προσέγγιση η οποία γίνεται άμεση και εύκολη μέσα από το Διαδίκτυο.
Παράλληλα, η ΕΓΒΕ έχει και τη δική της σελίδα στο Facebook, ενώ δραστηριοποιείται και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συνάδελφοι,
η πληροφόρηση στον 21ο αιώνα γίνεται μέσω Διαδικτύου. Η ΕΓΒΕ (πιστή στην αποστολή της) έχει τα μέλη της σε κομβικό σημείο στη ροή των πληροφοριών και της γνώσης.
Μείνετε….ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΙ!

Με εγκάρδιους συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Αθανάσιος Παπαγεωργίου
Πρόεδρος

Note from the Chairman

Dear visitor,
Keeping pace with everything innovative and embracing technology, our Association was one of the first in Greece to acquire a site in Internet 16 years ago. Therefore, our colleagues all over Greece and Cyprus, can have direct and up to date access in athletic data and valid information on our field provided by the scientific and professional Association of the Physical Education Teachers’ in Macedonia and Thrace.
In our site you can find :
– Information on our Association
– Information on the current issues concerning our fields of expertise
– Calender for scientific and other training and educational events (congresses, seminars, etc.)
– Direct link to the largest athletic and educational institutions and organizations in Greece and abroad
– Scientific briefing
– Athletic briefing
– Bibliography/sources thesaurus
– Recording of your opinion and direct contact to our Association
Additionally:
– Weather forecast
– Sms service
– Commercial briefing and other types of info, an approach which becomes direct and easy through internet
EGVE’s activities can be followed on Facebook and other social networks too.
Dear colleagues,
internet is the main source of information of the 21st century. EGVE –in faith to its mission- places its members in nodal point within the flow of info and knowledge.
Stay…WIRED TO BE CONNECTED!

Best regards,
Athanasios Papageorgiou
Chairman of the Board