W4AL – «Walk for all for life» ERASMUS+ SPORT PROGRAMME


(Project Number 603292-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP)

Η σύμπραξη W4AL – Walking for All for Life (IT, DE, GR, ES, DK) στοχεύει στην προώθηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής στους εφήβους και τους νέους 14 – 25 ετών, με ιδιαίτερη προσοχή στους εκπαιδευόμενους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού δικτύου για την προαγωγή της υγείας και την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας (HEPA) και τη σύσταση του Συμβουλίου για την Υγεία, σχετικά με τη σωματική άσκηση που ενισχύει την υγεία. Η ατομική υγεία εδώ σημαίνει κυρίως ευθύνη του ατόμου να υιοθετεί συμπεριφορές και συνήθειες που σέβονται περισσότερο τον εαυτό τους σήμερα αλλά και στο μέλλον. Πράγματι, οι δραστηριότητες εκπαίδευσης / κατάρτισης που προτείνονται από το σχολείο και τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεν πρέπει να εξαντλούνται στην πρόταση για τακτική σωματική άσκηση. Για το λόγο αυτό, στο επίκεντρο του έργου θα είναι το Περπάτημα: μια δραστηριότητα προσιτή και κατάλληλη για όλους, ανεξάρτητα από τη «φυσική κατάσταση» που δεν προσδιορίζεται εδώ μόνο ως «απόδοση», αλλά ως ικανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων με αναπηρία και ατόμων χωρίς αναπηρία σε μια ισότιμη βάση, συμπεριλαμβανομένου αυτού… του οποίου επίσης εδώ σημαίνει «διατομεακό»: το άνοιγμα δηλαδή σε άλλα τμήματα του πληθυσμού, με μηδενικές ή πολύ χαμηλές οικονομικές επιπτώσεις, το οποίο μπορεί να γίνει σε διαφορετικά περιβαλλοντικά πλαίσια (από μια πόλη έως σε μια ορεινή περιοχή) κ.λπ. Μια δραστηριότητα που περιέχει μια πληθώρα «άλλων αξιών», δηλαδή δέσμευση, αυξανόμενη προοδευτικά προπονητική επιβάρυνση για την επίτευξη στόχων, προετοιμασία (συμπεριλαμβανομένης της σωστής διατροφής, της μελέτης της διαδρομής κλπ.), τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε τι είναι γύρω μας και συχνά δεν το βλέπουμε, που μπορεί να μας κάνει να είμαστε ορατοί για την ιδιότητα του πολίτη και να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό, κλπ. Στην ομάδα των νέων θα προταθούν διαφορετικοί τύποι διαδρομών πεζοπορίας με διαφορετικό επίπεδο δυσκολιών και δεξιοτήτων για μάθηση: τεχνικές αθλητικές δεξιότητες και δεξιότητες πολιτιστικού περιβάλλοντος. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων θα παρέχεται μια εφαρμογή, διαθέσιμη για smartphone και tablet, που δημιουργείται adhoc. Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ήδη έχουν ολοκληρωθεί:
α) η ανάλυση πλαίσιο των καλών πρακτικών από τις χώρες μέλη των εταίρων του προγράμματος και έχει εκδοθεί ο σχετικός οδηγός,
β) έχουν δημιουργηθεί ειδικές διαδρομές σε αστικό, ημιαστικό, ημιορεινό και ορεινό περιβάλλον, οι οποίες προτείνονται για δοκιμή στις προπονητικές ομάδες του προγράμματος. Για κάθε διαδρομή υπάρχουν διαθέσιμες στην εφαρμογή μια σειρά από πληροφορίες, όπως: το όνομα της διαδρομής, ο τόπος – η περιοχή, ο τύπος της διαδρομής (αστική, ορεινή κλπ), το μήκος της διαδρομής, ο χρόνος που απαιτείται για να διανυθεί, το επίπεδο δυσκολίας, η υψομετρική διαφορά, οι θερμίδες που θα καταναλώσει όποιος τη διανύσει και οι διδακτικοί στόχοι της διαδρομής.
γ) έχουν δημιουργηθεί οι προπονητικές ομάδες – ομάδες δοκιμής της εφαρμογής για τα κινητά (app) και των διαδρομών που έχουν ήδη δημιουργηθεί, οι οποίες (ομάδες) προτείνουν και νέες διαδρομές για να ενσωματωθούν μελλοντικά στην εφαρμογή.
δ) έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των προπονητών και μέσω σεμιναρίων που διεξήχθησαν δια ζώσης (in site) και μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (webinar) με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρήχθη αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τέλος ε) έχει δημιουργηθεί η εφαρμογή (APP) W4AL για κινητά, η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο και βελτιώνεται συνεχώς με βάση τις παρατηρήσεις – υποδείξεις των προπονητικών ομάδων δοκιμής και των προπονητών τους.
Και για να είστε ενημερωμένοι για το έργο ή για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, απλώς ακολουθήστε την επίσημη αρχική σελίδα του έργου W4AL στο https://bit.ly/walk4al. Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία του περπατήματος, σχετικά με το επίπεδο της φυσικής κατάστασης των νέων, για τις βέλτιστες πρακτικές που προέρχονται από το πεδίο του περπατήματος και κάποιες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο προώθησης της δραστηριότητας του περπατήματος στην ομάδα των νέων που κάνουν καθιστική ζωή. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή W4AL για κινητά.
Ως ένα συμπέρασμα από τη μέχρι τώρα υλοποίηση του έργου, δείτε 3 συστάσεις για το πώς να προωθήσετε την κατάσταση της υγείας των νέων με το περπάτημα:

  1. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε τη δραστηριότητα του περπατήματος σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή των νέων ώστε να γίνει μέρος της καθημερινής τους ζωής. Όσο πιο συχνά, τόσο καλύτερα για την υγεία και την ευημερία τους.
  2. Προσπαθήστε να περπατήσετε 10.000 βήματα ανά ημέρα όσο πιο συχνά γίνεται.
  3. Προσπαθήστε να περπατάτε σε διαφορετικά περιβάλλοντα (πόλη, δάσος, ορεινές περιοχές, άλλα) όσο πιο συχνά γίνεται.

 

Pn Organisation City Country Role
1 CSI Centro Sportivo Italiano Roma IT Applicant
2 SCF Scuola Centrale di Formazione Bologna IT Partner
3 Northern Greece Physical Education Teachers Association (EGVE) Thessaloniki GR Partner
4 Gemeralitat de Catalunya- Department of Education Barcelona ES Partner
5 Gemeralitat de Catalunya- ConsellCatala de l’ Esport Barcelona ES Partner
6 Inter College Aalborg DK Partner
7 CJD Frechen DE Partner

 

Το Newsletter 05/2019