ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΒΕ ΜΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ


Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, παρέχει στα μέλη της ΕΓΒΕ, στις οικογένειες τους καθώς και σε όσους υποστηρίζουν (εθελοντές και χορηγούς) τις διάφορες εκδηλώσεις της, τα παρακάτω πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα (αναγνωρισμένα από το ελληνικό δημόσιο) σε ειδικές τιμές:

Αίτηση Συμμετοχής

  1. ΑΓΓΛΙΚΑ: Πτυχίο TIE επιπέδου B2,C1,C2 αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ  

– κόστος προγράμματος ΙΑΝΑΠ για ΕΓΒΕ: 320 ευρώ αντί του αρχικού κόστους που είναι 360 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνολικά περιλαμβάνει: 50 ώρες μαθήματα είτε δια ζώσης είτε μέσω σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης, τα βιβλία του προγράμματος, το κόστος των εξετάσεων και δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης.

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Πτυχίο KEYCERT αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ 

– κόστος προγράμματος ΙΑΝΑΠ για ΕΓΒΕ: 160 ευρώ αντί του αρχικού κόστους που είναι 190 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνολικά περιλαμβάνει: 24 ώρες μαθήματα δια ζώσης , την κάρτα εξεταζόμενου και το κόστος των εξετάσεων και δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης.

  1. Πιστοποιημένο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών BLS αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, αλλά και με διεθνή αναγνώριση ERC.

– κόστος προγράμματος ΙΑΝΑΠ για ΕΓΒΕ: 30 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνολικά περιλαμβάνει: 6 ώρες βιωματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της ERC.

 

Πληροφορίες & Αίτηση Συμμετοχής

Πληροφορίες: 2310 282 512, ή αποστολή email στο info@egve.gr

(απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση μέσω της ΕΓΒΕ η προσκόμιση/αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τον φορέα)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (πρώην Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας) είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. Ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και της επαγγελματικής κατάρτισης και είναι πιστοποιημένος φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Διαθέτει εμπειρία χρόνων στην κατάρτιση ενηλίκων, στην διοργάνωση σεμιναρίων και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση με τη χρήση του Διαδικτύου. Επίσης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης είναι στελεχωμένο από άρτια εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και στη διαχείριση έργων.