ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 66


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εξέταση της επίδρασης διαφορετικών διαστάσεων του κλίματος κινήτρων στα κίνητρα συμμετοχής στο μάθημα φυσικής αγωγής.
Θεόδωρος Κυριακίδης, Βασίλης Μπαρκούκης, Ούρδα Δέσποινα & Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποδόσφαιρο, μειονότητες και εθνική ταυτότητα.
Ιωάννης Γκιόσος, Αριστομένης Σωτηρόπουλος & Λάμπρος Αθανασόπουλος

Το πιάσιμο αντικειμένου με το χέρι: ανασκόπηση βιβλιογραφικών δεδομένων από τη νηπιακή ηλικία μέχρι την ενηλικίωση.
Αγγελακόπουλος Γεώργιος, Geert J. P., Savelsbergh, Simon J, Bennett, Keith Davids, Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος & Γεώργιος Γρούϊος.

Κρητική ανάλυση της βιβλιογραφίας για τη χρήση της ερυθροποιητίνης ως μεθόδου doping από τους αθλητές.
Κυρικλίδης Κωνσταντίνος, Τσαλογλίδου Αρετή, Δόντα Ελένη & Ματζιάρη Χρυσούλα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συμβουλευτική και αγωνιστικός αθλητισμός: ένα πλαίσιο ψυχολογικών χειρισμών για καλύτερη απόδοση.
Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Πασχάλης Κίρτσιος & Πολυχρόνης Ευκαρπίδης.