ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 58


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– Αξιοπιστία και εγκυρότητα μιας μεθόδου αξιολόγησης της επίδοσης μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ποδόσφαιρο.
Χατζόπουλος Δημήτρης, Σκουφάς Δημήτρης, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος & Κοτζαμανίδης Χρήστος

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Λειτουργικές αλλαγές του μυός μετά από έκκεντρη μυϊκή συστολή.
Κυπάρος Αντώνιος, Ζάλογγος Παναγιώτης, Σωτηριάδου Σοφία & Ματζιάρη Χρυσούλα

– Η διατροφή στις αθλοπαιδιές: Κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Νάσσης Π. Γιώργος

– Μοριακοί μηχανισμοί ανάπτυξης καρδιακής υπερτροφίας στους αθλητές.
Πετρίδου Ανατολή