ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 50


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μπασσά Ελένη, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος, Παράσχος Ηλίας, Πάτικας Δημήτριος, & Κοτζαμανίδης Χρήστος.
– Ανάπτυξη της δύναμης στην παιδική ηλικία.

Θεοδωράκης Νίκος, Κούλη Όλγα & Κουστέλιος Αθανάσιος.
– Ο ρόλος των οργανωσιακών παραγόντων στην επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων σε γυμναστήρια.

Τσομπόλη Παρασκευή, Ζαχαριάδης Παναγιώτης & Τσομπαρτζούδης Χαράλαμπος.
– Η δέσμευση στην αθλητική δραστηριότητα ως συνέπεια των κινήτρων: Εμπειρική μελέτη σε νεαρούς αθλητές από ομαδικά αθλήματα.

Μουρατίδου Κατερίνα, Χατζόπουλος Δημήτριος, Γκούτζα Σταυρούλα & Καραμαύρου Σοφία.
– Έλεγχος της εγκυρότητας του τεστ ηθικής κρίσης (ΤΗΚ) του Lind στην Ελλάδα


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ροδαφήνος Άγγελος:
– Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες στο αθλητισμό: Προσωπικό στιλ ή χαρακτηριστικά της κατάσταση

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ