ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 61


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μορφολογικά χαρακτηριστικά αθλητριών καλαθοσφαίρισης υψηλού αγωνιστικού επιπέδου: σύγκριση μεταξύ αγωνιστικών κατηγοριών και αγωνιστικών θέσεων.
Ιωάννης Μπάγιος, Θεόδωρος Μπολατόγλου, & Μαρία Κόσκολου

Διαφορές μεταξύ των κάτω άκρων στην κατανομή της πελματιαίας πίεσης κατά το φυσιολογικό βάδισμα Ελλήνων ενηλίκων.
Χ. Χριστοφορίδης, Νίκος Αγγελούσης, Αντώνης Καμπάς, Μιχάλης Πολιτσάκης & Κυριάκος Ταξιλδάρης

Η επίδραση της παροχής αυτονομίας στη φυσική αγωγή στα κίνητρα και την πρόθεση για συμμετοχή σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες.
Δέσποινα Ούρδα & Βασίλης Μπαρκούκης

Αξιολόγηση της αδρής κινητικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Σοφία Πατσούρη, Χριστίνα Ευαγγελινού & Δημήτρης Μυλώσης