ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 64


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μελέτη του ιεραρχικού μοντέλου των κινήτρων επιδίωξης και αποφυγής της επίτευξης στον αγωνιστικό αθλητισμό, στη φυσική αγωγή και την αναψυχή.
Δέσποινα Ούρδα, Βασίλης Μπαρκούκης & Ελένη Μοσχοπούλου

Προκαταρκτική εξέταση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου εκτίμησης αποτυχίας στην απόδοση.
Τσιρίκας Αθανάσιος, Δαρόγλου Γαρυφαλλιά, Αρδαμερινός Νικόλαος & Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος

Ο ρόλος του διαδόχου Κωνσταντίνου στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1896.
Δημήτρης Πλιάκος

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παιδική παχυσαρκία: θεωρία και έρευνα.
Χατζηθεοδώρου Κ., Δάγκας Σ., Ασλανίδου Μ. & Κοΐδου Ειρ.