ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 54


Διοίκηση Αθλητισμού: Ανάπτυξη και Προοπτικές.
Αθανάσιος Κουστέλιος

Εφαρμογή ενός μοντέλου καταναλωτικής συμπεριφοράς στον αθλητισμό.
Κώστας Αλεξανδρής

Εξέταση της δομικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε προγράμματα άθλησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Νικόλαος Τσιγγίλης, Θεόφιλος Μασμανίδης, & Αθανάσιος Κουστέλιος

Η εξέταση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών της «Κλίμακας Ποιότητας Υπηρεσιών Αθλητισμού» σε γυμναστήρια.
Νικόλαος Δ. Θεοδωράκης, Παναγιώτης Ζαχαριάδης, & Χαριτίνη Πετρίδου

Μετρήσεις Αντιλαμβανόμενης Αποτελεσματικότητας των Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών.
Δήμητρα Παπαδημητρίου