ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 56


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


– Μορφολογικά χαρακτηριστικά και προσδιορισμός της σύστασης σώματος επίλεκτων αθλητών πετοσφαίρισης.
Αθανάσιος Κασάμπαλης, Ελένη Δούδα & Σάββας Τοκμακίδης

– Ανάπτυξη ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας στη φυσική αγωγή: Αποτελέσματα παρέμβασης με βάση το πολυδιάστατο μοντέλο των προσανατολισμών στόχων.
Δημήτρης Μυλώσης & Αθανάσιος Παπαϊωάννου

– Η επίδραση ενός προγράμματος τροποποίησης των κινήτρων επίτευξης στη διδασκαλία δεξιοτήτων κλασικού αθλητισμού στο μάθημα φυσικής αγωγής.
Μπαρκούκης Βασίλειος.

– Επίδραση προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής στην κινητική απόδοση παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Αντώνιος Καμπάς, Βασίλειος Γουργούλης, Ιωάννης Φατούρος, Νικόλαος Αγγελούσης, Προβιαδάκη Ειρήνη & Κυριάκος Ταξιλδάρης.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Η ελκυστικότητα ενός αγώνα ως παράγοντας ζήτησης για την παρακολούθηση αγώνων επαγγελματικών ομάδων.
Παντελής Νάσσης.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.