ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 53


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Διερεύνηση της σχέσης της αναπτυξιακής διαταραχής της συναρμογής των κινήσεων με το αυτοσυναίσθημα σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού. Κανίογλου Άγγελος, Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος & Βασίλειος Μπαρκούκης.

Ο ρόλος των κινήτρων και των στάσεων στη διαμόρφωση της πρόθεσης συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες μετά τη στρατιωτική θητεία. Ταμπάκη Ευδοκία, Μπαρκούκης Βασίλειος & Ροδαφηνός Άγγελος.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προτίμηση χεριού και πρόκληση κακώσεων: Κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ζηκούλη Αργυρώ, Γκίνη Βασιλεία, Χατζηνικολάου Κωνσταντίνος, & Κόλλιας Νικόλαος.

Μέθοδοι χαλάρωσης: Ανασκόπηση και εφαρμογή στον αθλητισμό. Δαρόγλου Γαρυφαλλιά, & Μοσχοπούλου Ελένη.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ