Επικαιρότητα

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.


21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 – 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (www.egve.gr)
Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 11 Δεκεμβρίου 2020,
χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης.

Δελτίο Συμμετοχής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

Φίλες και φίλοι,

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις με την πανδημία COVID-19 και την παράταση του lock down μέχρι τις 14/12/2020, η Οργανωτική Επιτροπή και το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. αποφάσισαν τη μετάθεση κατά μία εβδομάδα της διεξαγωγής του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από 19 έως 20 Δεκεμβρίου 2020.

Η νέα προθεσμία υποβολής των επιστημονικών ανακοινώσεων είναι έως και 11 Δεκεμβρίου 2020. Συνεχίζεται λοιπόν κανονικά η διαδικασία υποβολής και κρίσης των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την υποβολή τους στο 21ο Π.Σ.Φ.Α.Α. της Ε.Γ.Β.Ε. και δημοσιεύονται αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. – www.egve.grΌσοι/ες υποβάλουν εργασία θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:

Α) Θα πρέπει επιπλέον να αποστείλουν στην Ε.Γ.Β.Ε. με email ή με we transfer ή με filemail σε συγχρονισμένο αρχείο το power point και το βίντεο της παρουσίασης της εργασίας τους μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών (έως 20 λεπτά για τα full και τα short paper) σε ένα αρχείο βίντεο δύο παραθύρων.

Β) Όλες οι ανακοινώσεις που θα περάσουν από τη διαδικασία κρίσης της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου και θα εγκριθούν για παρουσίαση, θα συμπεριληφθούν στο 3ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», το οποίο θα εκδοθεί κανονικά εντός του Δεκεμβρίου του 2020.

Γ) Θα δοθούν άμεσα και έγκαιρα (αμέσως μετά την κρίση τους από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου) βεβαιώσεις έγκρισης παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.

Δ) Η οικονομική τακτοποίηση των επιστημονικών ανακοινώσεων μπορεί να γίνεται και μέσω λογαριασμού τραπέζης και με e-banking:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΒΑΝ: GR4301102070000020748010830

Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. και η Οργανωτική Επιτροπή του 21ου Π.Σ.Φ.Α.Α. θα σας κρατούν ενήμερους/ες για κάθε νέα εξέλιξη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κλπ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα short paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2020 (χωρίς δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση), είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Πρ. Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. & φαξ 2310 / 282512), είτε ηλεκτρονικά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες συγγραφής της περίληψης. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη δ/νση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη δ/νση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου, δηλαδή στο 3ο και 4ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε., το οποίο θα εκδοθεί κανονικά εντός του Δεκεμβρίου του 2020. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 Ευρώ και για κάθε full paper είναι 100 Ευρώ. Επίσης, όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν στο έντυπο πρόγραμμα.
 2. Οι βεβαιώσεις παρουσίασης επιστημονικής εργασίας θα δοθούν άμεσα και έγκαιρα (αμέσως μετά την e-παρουσίασή τους).
 3. Όσοι θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2020), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, αίτηση εγγραφής στην ΕΓΒΕ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση, τ.κ., δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές συμμετοχής που ισχύουν για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
 4. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόμενοι στο γραφείο της, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 4 / 12 / 2020

 1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 07 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
 2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
 3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
 4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες.
 5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη πληρωμής της εργασίας από τα ΕΛΤΑ.
 6. Η μέγιστη χρονική διάρκεια παρουσίασης των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και των short και full paper 20 λεπτά.
 7. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου.

PAYAMOS


PAYAMOS
Promotion of Physical Activity of the Youth through Active Mobility to School (PAYAMOS)
Προώθηση της σωματικής δραστηριότητας της νεολαίας μέσω ενεργού κινητικότητας στο σχολείο
(Project Number: 613171-EPP-1-2019-1-DE-SPO-SCP)

Η σύμπραξη «PAYAMOS» στοχεύει στην ενθάρρυνση των παιδιών και των εφήβων να έχουν υψηλότερα επίπεδα σωματικής άσκησης μέσω της ενεργού μεταφοράς τους στο σχολείο, να προωθήσουν την εθελοντική σωματική άσκηση σε αυτά και να παράσχουν καλύτερη γνώση για να καταστήσουν φιλικές προς τη σωματική δραστηριότητα πολιτικές. Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια ενός προηγούμενου έργου ERASMUS+ που υλοποιήθηκε το 2016-2017. Ένα από τα πακέτα εργασίας του προηγούμενου έργου επικεντρώθηκε στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της αστικής μορφής, των μοτίβων κινητικότητας και των αντιλήψεων των γονέων, της ενεργού μεταφοράς παιδιών στο σχολείο και των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας των παιδιών και του δείκτη σωματικής μάζας τους. Η εργασία έγινε με τη συλλογή δεδομένων παιδιών δημοτικού σχολείου ηλικίας 9-12 ετών και των γονέων τους σε 21 σχολεία σε 7 χώρες το πρώτο εξάμηνο του 2016. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η συλλογή δεδομένων βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου που εγκρίθηκε το 2016 για να βρεθούν πιθανές αρνητικές ή θετικές αλλαγές στη σωματική άσκηση των παιδιών, το σωματικό τους βάρος και οι σχέσεις με την αστική μορφή και την κινητικότητα μετά από τέσσερα χρόνια. Ένα άλλο μέρος του νέου προγράμματος θα ασχοληθεί με τις επιπτώσεις των μεταβαλλόμενων συμπεριφορών κινητικότητας των εφήβων σε νέα σχολεία των επτά χωρών σχετικά με το βάρος και τη σύνθεση του σώματος. Η ιδέα είναι ότι θα γίνει μια έρευνα σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις διαφορετικές συνήθειες στις μετακινήσεις, κοινωνικοοικονομικούς και χωρικούς παράγοντες, καθώς και το σωματικό βάρος και τη σύνθεση των εφήβων στους πρώτους μήνες του έργου. Τα ευρήματα θα αναλυθούν και θα παραχθούν παραδοτέα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ερωτηθέντες θα ερωτηθούν εάν συμφωνούν να αλλάξουν τη συνήθη μετακίνηση στο σχολείο τους με το ιδιωτικό αυτοκίνητο των γονιών τους σε περπάτημα, ποδηλασία και μέσα μαζικής μεταφοράς (συγκροτείται επιτροπή έρευνας). Έτσι, θα γίνουν δύο υπο-δείγματα: εκείνοι οι μαθητές που δεν αλλάζουν τον τρόπο κινητικότητας και εκείνοι που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια σε ένα άλλο πακέτο εργασίας, στα δύο υπο-δείγματα θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και θα συλλεχθούν τα χαρακτηριστικά του σώματος τους. Η στατιστική ανάλυση θα δείξει εάν η αλλαγή της κινητικότητας του σχολείου από το αυτοκίνητο σε ενεργό τρόπο και η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς είχε σημαντικές αλλαγές στους εφήβους. Συγκριτικές αναλύσεις θα γίνουν μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, καθώς και μεταξύ διαφορετικών τρόπων σχολικής μετακίνησης όπως περπάτημα, ποδηλασία, περπάτημα + δημόσιες συγκοινωνίες, ποδηλασία + δημόσιες συγκοινωνίες. Τα ευρήματα θα εξηγηθούν και θα συνοψιστούν για τη χάραξη πολιτικής σε ξεχωριστό πακέτο εργασίας. Αυτό το έργο θα δείξει ποια είναι τα επιστημονικά και εμπειρικά αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικής. Για να υπάρχει μια πιο ακριβή κατανόηση για τα θέματα της προηγούμενης μελέτης που ονομάζεται Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), η ανάγνωση των παρακάτω αποτελεσμάτων θα είναι χρήσιμη.
Project website (please look at WP4): http://www.maps-project.eu/overview-of-all-activities,

https://www.tuerlin.de/ztg/menue/projekte_und_kompetenzen/projekte_abgeschlossen/maps_multisport_ against_physical_sedentary/parameter/en/

 

Pn Organisation City Country Role
1 Technische Universität Berlin, Germany BERLIN GERMANY Applicant
2 ERASMUS CENTRE FOR URBAN, PORT AND TRANSPORT ECONOMICS BV ROTTERDAM NETHERLANDS Partner
3 POLITECHNIKA KRAKOWSKA KRAKOW POLAND Partner
4 Northern Greece Physical Education Teachers Association (EGVE) THESSALONIKI GREECE Partner
5 MINE VAGANTI NGO PERFUGAS ITALY Partner
6 RIJEKA SPORTS ASSOCIATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES RIJEKA CROATIA Partner
7 Spor Elcileri Dernegi YESILYURT TURKEY Partner

 

Peer-reviewed journal papers

 1. Masoumi, Houshmand E., Zanoli, Gabriele; Papageorgiou, Athanasios; Smaga, Soultana; Miloš, Ana; Van Rooijen, Martin; Łuczak, Monika; Komorek, Joanna; Çağan, Birol (2017), “Patterns of Children’s Travel to School and their Body Weight: A Survey on Nine European Cities”. GeoScape, Vol. 11, Issue 2, pp. 52-75. Doi: https://doi.org/10.1515/geosc-2017-0005
 2. Masoumi, Houshmand, E.(2017), “Associations of Built Environment and Children’s Physical Activity: A Narrative Review”, Reviews on Environmental Health, Vol. 32, Issue 4, pp. 1-16. https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0046
 3. Masoumi, Houshmand, E.(2017), “Active Transport to School and Children’s BMI: A Systematic Review”, Journal of Land Use, Mobility and Environment, Vol. 10, No. 1, pp. 95-110. doi: http://dx.doi.org/10.6092/1970-9870/4088

Reports

 1. Masoumi, Houshmand, E., Zanoli, Gabriele; Papageorgiou, Athanasios; Smaga, Soultana; Miloš, Ana; Van Rooijen, Martin; Łuczak, Monika; Komorek, Joanna; Çağan, Birol; Calabrese, Carla; E. Jamerson, Gordon; Patsakas, Georgios; Parisopoulos, Georgios; Meimaridis, Ioannis; Anagnostaras, Konstantinos; Perrostis, Andreas; Dessi, Eleni; Družeta, Toni; Udović, Tatjana; Daams, Ingmar; Drużek, Paweł and Dalcı, Ahmet (2017), Children’s Travel to School and their Body Weight; Results of a Survey in Seven European Countries: General Report”, Report No. 2 of WP4 of the Project Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), Funded by the European Commission, 73 pages. doi: 10.13140/RG.2.2.35796.40327
 2. Masoumi, Houshmand, E.; Zanoli, Gabriele; Papageorgiou, Athanasios; Smaga, Soultana; Miloš, Ana; Van Rooijen, Martin; Łuczak, Monika; Komorek, Joanna; Çağan, Birol; Calabrese, Carla; E. Jamerson, Gordon; Patsakas, Georgios; Parisopoulos, Georgios; Meimaridis, Ioannis; Anagnostaras, Konstantinos; Perrostis, Andreas; Dessi, Eleni; Družeta, Toni; Udović, Tatjana; Daams, Ingmar; Drużek, Paweł and Dalcı, Ahmet (2017), Children’s Travel to School and their Body Weight; Results of a Survey in Seven European Countries: Technical Report”, Report No. 3 of WP4 of the Project Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), Funded by the European Commission, 319 pages. doi: 10.13140/RG.2.2.18865.17767
 3. Masoumi, Houshmand, E., Gouda, Amr, Ah., Layritz, Lucia, Stendera, Pia, Matta, Cynthia, Tabbakh, Haya, Razavi, Sima, Masoumi, Houshiar, Mannasoğlu, Betül, Kılınç, Özlem, Sharara, Ashraf M., Mahmoud, ElNably, Alhakeem, Ahmad, Ismail, Sherzad, Fruth, Erik (2018), Urban Travel Behavior in Large Cities of MENA Region: Survey Results of Cairo, Istanbul, Discussion Paper- Center for Technology and Society discussion paper series, paper Nr. 41/2018, DOI: 10.13140/RG.2.2.10912.48641
 4. Masoumi, Houshmand, E. (2017), Promoting Schoolchildren’s Physical Activity by Change in Transport to School Behavior: Statistical Analysis, Report No. 4 of WP4 of the Project Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), Funded by the European Commission, 26 pages. Doi:10.13140/RG.2.2.26758.88642
 

23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17 18 Ιουνίου 2020

Στις 9 Μαρτίου 2020 η Ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της για αναβολή των συνεδριακών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν για την προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση του Κορωνοϊού COVID-19, περιορισμός που δεν έχει ακόμα αρθεί. Στη συνέχεια στις 23 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε τελικά έως και τις 3 Μαΐου 2020. Παρά τη μερική και σταδιακή άρση των περιορισμών, όπως φαίνεται δεν θα καταστεί δυνατόν να διοργανωθούν συνεδριακές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κοινού στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έως και το τέλος Ιουνίου του 2020 τουλάχιστον. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, την δια ζώσης διοργάνωση του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α. & Α. με όλα τα σεμινάρια (πρακτικά και θεωρητικά), τις στρογγυλές τράπεζες και τα work shop που είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Είναι αυτονόητο ότι αμιγώς πρακτικά σεμινάρια και μεικτά σεμινάρια με θεωρητικό και πρακτικό μέρος δεν είναι δόκιμο να διεξαχθούν εξ αποστάσεως.

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου και το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε., εξάντλησαν κάθε χρονικό περιθώριο για την κανονική διεξαγωγή του, έστω και με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ειδικά πρωτόκολλα. Δεδομένου όμως, ότι έπρεπε να καθοριστεί ημερομηνία τέλεσης του συνεδρίου εντός του Ιουνίου του 2020, χωρίς τον κίνδυνο νέας αναβολής σε άγνωστο χρονικό σημείο, η Ο.Ε. και το Δ.Σ. αποφάσισαν την e-διεξαγωγή συνεδρίου, διαδικτυακά δηλαδή, μόνο για τις επιστημονικές ανακοινώσεις, προφορικές και αναρτημένες, που έχουν υποβληθεί για κρίση στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και έχουν πάρει την έγκρισή της για παρουσίαση.

Έτσι, το 23ο ΔΙΕΘΝΕΣ e-ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (και πρώτο διαδικτυακό), της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, θα διεξαχθεί από 17 έως 18 Ιουνίου 2020.

Η επιλογή μας αυτή ήταν αναπόφευκτη, με δεδομένο ότι είχαν ήδη από τον Ιανουάριο υποβληθεί αρκετές επιστημονικές ανακοινώσεις (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper) και επειδή είχαμε δεχθεί πληθώρα αιτημάτων από όλη την επιστημονική κοινότητα (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, κλπ) για συνέχιση της διαδικασίας υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων. Άλλωστε, οι προθεσμίες που αφορούν τις αιτήσεις για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα, την παρουσίαση πτυχιακών εργασιών, την υποβολή αιτήσεων εκλογής ή εξέλιξης μελών ΔΕΠ, συνέχιζαν και συνεχίζουν να «τρέχουν».

Όπως λοιπόν είχε από την αρχή ανακοινωθεί το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί (διαδικτυακά) και όλες οι ανακοινώσεις που έχουν περάσει από τη διαδικασία κρίσης της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου και εγκρίθηκαν για παρουσίαση, θα συμπεριληφθούν στο 1ο & 2ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», το οποίο θα εκδοθεί κανονικά εντός του Ιουνίου του 2020. Θα δοθούν επίσης άμεσα και έγκαιρα (αμέσως μετά την e-παρουσίασή τους) βεβαιώσεις παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.

Οδηγίες για την e-παρουσίαση των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δοθούν ατομικά στους συγγραφείς των εργασιών, προκειμένου να ετοιμάσουν έγκαιρα την παρουσίασή τους.

Έχει εκδοθεί το 1ο & 2ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» στο οποίο περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Όσοι παρουσίασαν εργασία μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΓΒΕ προκειμένου να το παραλάβουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.


20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 – 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος)
Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος 
Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 29 Νοεμβρίου 2019, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης. Η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Η συμμετοχή στα σεμινάρια για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο είναι δωρεάν.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της νέας δημοτικής βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης (γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος).

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες, 6 εξειδικευμένα σεμινάρια και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short  και full paper). Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί Δίπλωμα Συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κλπ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 6 εξειδικευμένα σεμινάρια.

1) Σεμινάριο «Μαθαίνω να Γυμνάζομαι Σωστά. Μυϊκές Ανισορροπίες – Λειτουργική Γυμναστική – Κίνδυνοι και Προβλήματα που Προκύπτουν από μια Λανθασμένη Προπόνηση Δύναμης». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

2) Σεμινάριο «JUNIOR – MINI TENNIS TEACHING – Η Τέχνη της Διδασκαλίας σε Μικρά Παιδιά». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

3) Σεμινάριο «Εργοφυσιολογία στην Υγεία και στην Απόδοση». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

4) Σεμινάριο «Θεραπευτική αναψυχή». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

5) Σεμινάριο «Σύνδρομο Κοιλιακών Προσαγωγών σε Αθλητές. Από την Αιτιολογία και τη Διάγνωση στην Αντιμετώπιση». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

 6) Σεμινάριο «Σχολική Φυσική Αγωγή. Παρόν και Μέλλον». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα short paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 29 Νοεμβρίου 2019 (χωρίς δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση), είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310 / 282512), είτε ηλεκτρονικά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες συγγραφής της περίληψης. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. Καμία εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση εάν δεν έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη δ/νση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial).
 2. Εφίσταται η προσοχή των συγγραφέων που θα υποβάλλουν εργασίες που θα εγκριθούν, στην υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν την ανακοίνωσή τους στο συνέδριο (σε περίπτωση προφορικής, short ή full paper), ή να αναρτήσουν το poster (σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης) και να το παρουσιάσουν στην ειδική συνεδρία που θα γίνει γι’ αυτό το λόγο, στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής). Το έντυπο του προγράμματος του συνεδρίου και των περιλήψεων των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί, δεν συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.
 3. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν short paper αλλά και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου, δηλαδή στο 4ο τεύχος του 2019 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 Ευρώ και για κάθε full paper είναι 100 Ευρώ. Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το Πανελλήνιο Συνέδριο. Η προθεσμία υποβολής τους είναι μέχρι 29 / 11 / 2019.
 4. Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν στο έντυπο πρόγραμμα, που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου στους μετέχοντες.
 5. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας του συνεδρίου θα ακολουθεί συζήτηση.
 6. Η εγγραφή στο Πανελλήνιο Συνέδριο, η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η ταμειακή τακτοποίηση, μπορούν να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου από ώρα 10.00 το Σάββατο 7 / 12 / 2019. Το πρώτο θέμα θα ξεκινήσει στις 10.30. Εγγραφές θα γίνονται και τις δύο ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου.
 7. Όσοι θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2019), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, αίτηση εγγραφής στην ΕΓΒΕ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση, τ.κ., δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από τη δωρεάν συμμετοχή που ισχύει για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
 8. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30.
 9. Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου το Σάββατο από ώρα 11:00 έως 12.00 και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως τις 18.00, ενώ η παρουσίασή τους στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής) θα γίνει την ίδια μέρα από 16.00 έως 18.00. Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση.
 10. Στους συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 29 / 11 / 2019

 1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 03 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
 2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
 3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
 4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες.
 5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη πληρωμής της εργασίας από τα ΕΛΤΑ.
 6. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης μέσω Η/Υ.
 7. Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 0,80 m πλάτος x 1,00 m ύψος.
 8. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  –  ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512 email: info@egve.gr

W4AL – «Walk for all for life» ERASMUS+ SPORT PROGRAMME


(Project Number 603292-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP)

Η σύμπραξη W4AL – Walking for All for Life (IT, DE, GR, ES, DK) στοχεύει στην προώθηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής στους εφήβους και τους νέους 14 – 25 ετών, με ιδιαίτερη προσοχή στους εκπαιδευόμενους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού δικτύου για την προαγωγή της υγείας και την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας (HEPA) και τη σύσταση του Συμβουλίου για την Υγεία, σχετικά με τη σωματική άσκηση που ενισχύει την υγεία. Η ατομική υγεία εδώ σημαίνει κυρίως ευθύνη του ατόμου να υιοθετεί συμπεριφορές και συνήθειες που σέβονται περισσότερο τον εαυτό τους σήμερα αλλά και στο μέλλον. Πράγματι, οι δραστηριότητες εκπαίδευσης / κατάρτισης που προτείνονται από το σχολείο και τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεν πρέπει να εξαντλούνται στην πρόταση για τακτική σωματική άσκηση. Για το λόγο αυτό, στο επίκεντρο του έργου θα είναι το Περπάτημα: μια δραστηριότητα προσιτή και κατάλληλη για όλους, ανεξάρτητα από τη «φυσική κατάσταση» που δεν προσδιορίζεται εδώ μόνο ως «απόδοση», αλλά ως ικανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων με αναπηρία και ατόμων χωρίς αναπηρία σε μια ισότιμη βάση, συμπεριλαμβανομένου αυτού… του οποίου επίσης εδώ σημαίνει «διατομεακό»: το άνοιγμα δηλαδή σε άλλα τμήματα του πληθυσμού, με μηδενικές ή πολύ χαμηλές οικονομικές επιπτώσεις, το οποίο μπορεί να γίνει σε διαφορετικά περιβαλλοντικά πλαίσια (από μια πόλη έως σε μια ορεινή περιοχή) κ.λπ. Μια δραστηριότητα που περιέχει μια πληθώρα «άλλων αξιών», δηλαδή δέσμευση, αυξανόμενη προοδευτικά προπονητική επιβάρυνση για την επίτευξη στόχων, προετοιμασία (συμπεριλαμβανομένης της σωστής διατροφής, της μελέτης της διαδρομής κλπ.), τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε τι είναι γύρω μας και συχνά δεν το βλέπουμε, που μπορεί να μας κάνει να είμαστε ορατοί για την ιδιότητα του πολίτη και να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό, κλπ. Στην ομάδα των νέων θα προταθούν διαφορετικοί τύποι διαδρομών πεζοπορίας με διαφορετικό επίπεδο δυσκολιών και δεξιοτήτων για μάθηση: τεχνικές αθλητικές δεξιότητες και δεξιότητες πολιτιστικού περιβάλλοντος. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων θα παρέχεται μια εφαρμογή, διαθέσιμη για smartphone και tablet, που δημιουργείται adhoc. Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ήδη έχουν ολοκληρωθεί:
α) η ανάλυση πλαίσιο των καλών πρακτικών από τις χώρες μέλη των εταίρων του προγράμματος και έχει εκδοθεί ο σχετικός οδηγός,
β) έχουν δημιουργηθεί ειδικές διαδρομές σε αστικό, ημιαστικό, ημιορεινό και ορεινό περιβάλλον, οι οποίες προτείνονται για δοκιμή στις προπονητικές ομάδες του προγράμματος. Για κάθε διαδρομή υπάρχουν διαθέσιμες στην εφαρμογή μια σειρά από πληροφορίες, όπως: το όνομα της διαδρομής, ο τόπος – η περιοχή, ο τύπος της διαδρομής (αστική, ορεινή κλπ), το μήκος της διαδρομής, ο χρόνος που απαιτείται για να διανυθεί, το επίπεδο δυσκολίας, η υψομετρική διαφορά, οι θερμίδες που θα καταναλώσει όποιος τη διανύσει και οι διδακτικοί στόχοι της διαδρομής.
γ) έχουν δημιουργηθεί οι προπονητικές ομάδες – ομάδες δοκιμής της εφαρμογής για τα κινητά (app) και των διαδρομών που έχουν ήδη δημιουργηθεί, οι οποίες (ομάδες) προτείνουν και νέες διαδρομές για να ενσωματωθούν μελλοντικά στην εφαρμογή.
δ) έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των προπονητών και μέσω σεμιναρίων που διεξήχθησαν δια ζώσης (in site) και μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (webinar) με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρήχθη αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τέλος ε) έχει δημιουργηθεί η εφαρμογή (APP) W4AL για κινητά, η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο και βελτιώνεται συνεχώς με βάση τις παρατηρήσεις – υποδείξεις των προπονητικών ομάδων δοκιμής και των προπονητών τους.
Και για να είστε ενημερωμένοι για το έργο ή για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, απλώς ακολουθήστε την επίσημη αρχική σελίδα του έργου W4AL στο https://bit.ly/walk4al. Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία του περπατήματος, σχετικά με το επίπεδο της φυσικής κατάστασης των νέων, για τις βέλτιστες πρακτικές που προέρχονται από το πεδίο του περπατήματος και κάποιες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο προώθησης της δραστηριότητας του περπατήματος στην ομάδα των νέων που κάνουν καθιστική ζωή. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή W4AL για κινητά.
Ως ένα συμπέρασμα από τη μέχρι τώρα υλοποίηση του έργου, δείτε 3 συστάσεις για το πώς να προωθήσετε την κατάσταση της υγείας των νέων με το περπάτημα:

 1. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε τη δραστηριότητα του περπατήματος σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή των νέων ώστε να γίνει μέρος της καθημερινής τους ζωής. Όσο πιο συχνά, τόσο καλύτερα για την υγεία και την ευημερία τους.
 2. Προσπαθήστε να περπατήσετε 10.000 βήματα ανά ημέρα όσο πιο συχνά γίνεται.
 3. Προσπαθήστε να περπατάτε σε διαφορετικά περιβάλλοντα (πόλη, δάσος, ορεινές περιοχές, άλλα) όσο πιο συχνά γίνεται.

 

Pn Organisation City Country Role
1 CSI Centro Sportivo Italiano Roma IT Applicant
2 SCF Scuola Centrale di Formazione Bologna IT Partner
3 Northern Greece Physical Education Teachers Association (EGVE) Thessaloniki GR Partner
4 Gemeralitat de Catalunya- Department of Education Barcelona ES Partner
5 Gemeralitat de Catalunya- ConsellCatala de l’ Esport Barcelona ES Partner
6 Inter College Aalborg DK Partner
7 CJD Frechen DE Partner

 

Το Newsletter 05/2019

22ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 1st CONFERENCE FOR ERASMUS+ SPORT PROGRAMME


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 – 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γενικές Οδηγίες   Δελτίο Συμμετοχής  Δελτίο Συμμετοχής με επιστημονική ανακοίνωση

Η Αδεια για τους εκπαιδευτικούς

Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τη διοργάνωση από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος του 22ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 14 Απριλίου του 2019.

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 5/4/2019

Α. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες, 13 εξειδικευμένα σεμινάρια (τα 8 από τα οποία θα είναι δωρεάν για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο) και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper) και workshops.

Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο επίσης θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

Β. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Στο συνέδριο θα υπάρχουν ενότητες που θα περιλαμβάνουν και τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Η Φυσική Αγωγή από την Προσχολική Αγωγή μέχρι την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή. Ντόπινγκ. Παιχνίδια Αναψυχής. Αθλητική Ψυχολογία. Οργάνωση & Διοίκηση. Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ. Οργάνωση γυμναστηρίου, αθλητικές εγκαταστάσεις & προϊόντα. Αθλητική διατροφή. Άσκηση και διατροφή. Ιατρική της άθλησης. Άσκηση και υγεία. Θέματα Εργοφυσιολογίας, Βιοκινητικής – Βιομηχανικής, Βιοχημείας, Φυσιολογίας και οι πρακτικές τους εφαρμογές. Γενικά και ειδικά θέματα προπονητικής ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Σύγχρονες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και στον αθλητισμό. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθλητική Κοινωνιολογία. Υποστηρικτικές επιστήμες στον αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή. Εξειδικευμένα σεμινάρια.

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ).

Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κ.α.

Δ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στο πλαίσιο του 22ου Διεθνούς Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 13 εξειδικευμένα σεμινάρια.

1) Σεμινάριο «Παρακίνηση Μαθητών που Χρειάζονται Περισσότερο τη Φυσική Δραστηριότητα Μέσα από το Μάθημα της Φυσικής Αγωγής». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

2) Σεμινάριο «Μέτρηση και Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης – Φυσικής Κατάστασης σε Αθλητές και Ελεύθερα Αθλούμενους. Θεωρία και Πράξη». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρία και πράξη. Χώρος διεξαγωγής για το θεωρητικό μέρος θα είναι το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Στο θεωρητικό μέρος θα εξεταστούν οι διαδικασίες μέτρησης και αξιολόγησης βασικών παραγόντων της αθλητικής – κινητικής απόδοσης και θα παρουσιαστούν βασικές παράμετροι της καθοδήγησης της προπονητικής διαδικασίας μέσω της οποίας επιτυγχάνεται καλύτερος και αποτελεσματικότερος σχεδιασμός των προγραμμάτων προπόνησης τόσο σε αθλητές όσο και σε ελεύθερα αθλούμενους. Το πρακτικό μέρος θα διεξαχθεί στο εργομετρικό κέντρο Metrisis στο Καυτανζόγλειο στάδιο. θα περιλαμβάνει την επίδειξη μετρήσεων που διεξάγονται στο εργαστήριο αλλά και στο χώρο προπόνησης και αφορούν σε βασικές ικανότητες της φυσικής κατάστασης όπως η δύναμη-ισχύς (ισοτονική, ισομετρική, ισοκινητική), η αλτικότητα, η ταχύτητα (μέγιστη δρομική ταχύτητα, επιτάχυνση), η αντοχή (αερόβια, αναερόβια), η ταχύτητα αντίδρασης -ενέργειας, η κινητικότητα των αρθρώσεων. Επίσης, θα παρουσιαστεί η διαδικασία αξιολόγησης των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, η ανάλυση σύστασης σώματος, καθώς και η διαδικασία διεξαγωγής του πελματογραφήματος. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι 12 € έως τις 22 / 3 / 2019 και 15 € από τις 23 / 3 / 2019. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

3) Σεμινάριο «Τένις για Όλους». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρία και πράξη. Χώρος διεξαγωγής για το θεωρητικό μέρος θα είναι το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Α.Π.Θ. για το πρακτικό μέρος. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι 12 € έως τις 22 / 3 / 2019 και 15 € από τις 23 / 3 / 2019. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

4) Βιωματικό Σεμινάριο «Sport Animation». Το σεμινάριο σκοπό έχει την απόκτηση – επικαιροποίηση δεξιοτήτων για τη δραστηριοποίηση σε τουριστικά κέντρα όπως: ξενοδοχεία διακοπών, κάμπινγκ, ορεινοί ξενώνες και θεματικά πάρκα. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι 12 € έως τις 22 / 3 / 2019 και 15 € από τις 23 / 3 / 2019. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

5) Σεμινάριο «Νέες Τάσεις στην Υδρογυμναστική (Float FitnessAqua PilatesCross Swimming Aqua Yoga)». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρία και πράξη. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης για το θεωρητικό μέρος και το Εθνικό Κολυμβητήριο για το πρακτικό μέρος. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι 12 € έως τις 22 / 3 / 2019 και 15 € από τις 23 / 3 / 2019. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

6) Σεμινάριο «Παρουσίαση του Ομαδικού Αθλήματος Lacrosse – Λακρός». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρία και πράξη. Το Λακρός είναι ομαδικό άθλημα που παίζεται με ένα μπαστούνι και μπάλα και είναι ένα από τα γρηγορότερα αθλήματα στον κόσμο. Η κάθε ομάδα αποτελείται από 10 παίκτες (έναν τερματοφύλακα, 3 αμυντικούς, 3 μέσους και 3 επιθετικούς), ο καθένας από τους οποίους είναι εφοδιασμένος με ένα μπαστούνι που μοιάζει με απόχη και μ’ αυτό χειρίζεται την μπάλα επιδιώκοντας να σκοράρει γκολ στο αντίπαλο τέρμα. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι 12 € έως τις 22 / 3 / 2019 και 15 € από τις 23 / 3 / 2019. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

7) Σεμινάριο «Μια Μπάλα για Όλους – Η Πρώτη Μπάλα Ποδοσφαίρου για τα Τυφλά Παιδιά / A Ball for all, an International Campaign Donating Mini Blind Football». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό βιωματικό μέρος (βιωματικές ομαδικές και ατομικές ασκήσεις με τη χρήση της μπάλας για τυφλά παιδιά). Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

8) Σεμινάριο «Ο Ρόλος του Αθλητικού Μάνατζερ στον Επαγγελματικό Αθλητισμό». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

9) Σεμινάριο «Νέες Τεχνολογίες στον Αθλητισμό». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

10) Σεμινάριο «Ψυχολογικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Άσκησης». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

11) Σεμινάριο «Οι εναλλακτικές Μορφές του Βαδίσματος ως Τρόπος Άσκησης (Walking indoor, Orienteering, Walk exercise, Nordic walking, κλπ). Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

12) Σεμινάριο «Διδακτική της άσκησης. Μεθοδολογία, Τεχνική και Διδασκαλία». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

13) Ειδικό Σεμινάριο «Παρουσίαση των Δράσεων του Προγράμματος ERASMUS+ Sport, Project W4AL – Walk for all for life (Reference Number 603292-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP)». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 22ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

Σε όλα τα σεμινάρια την ημέρα διεξαγωγής τους οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι την ώρα έναρξης του σεμιναρίου (η οποία θα ανακοινωθεί στο τελικό πρόγραμμα που θα κυκλοφορήσει στο συνέδριο) στη γραμματεία του συνεδρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Για όλα τα σεμινάρια ειδικά δελτία συμμετοχής υπάρχουν στο site της ΕΓΒΕ (www.egve.gr). Θα υπάρχουν επίσης, στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. και στη γραμματεία του συνεδρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής του. Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής από όσους θελήσουν να τα παρακολουθήσουν, θα μας διευκολύνει στην καλύτερη οργάνωσή τους.

Ε. ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: Η Τελετή έναρξης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 20.30 και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Κατά τη διάρκειά της θα τιμηθούν εξέχουσες και διακεκριμένες προσωπικότητες του αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής, για την πολυετή και εξαιρετική προσφορά τους στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, καθώς και τη συμβολή τους στην ανάδειξη του κλάδου μέσα από αυτή. Η τελετή θα πλαισιωθεί από σύντομο καλλιτεχνικό μέρος και θα κλείσει με δεξίωση.  

ΣΤ. Συμμετέχοντες στο Συνέδριο: Στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα συμμετέχουν προσκεκλημένοι ειδικοί επιστήμονες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, αθλητίατροι, αθλητικοί ψυχολόγοι, αθλητικοί μάνατζερς, προπονητές, κλπ. Κορυφαίες αθλητικές προσωπικότητες θα κληθούν να συμμετάσχουν τόσο στο επιστημονικό μέρος, όσο και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του συνεδρίου. Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία.
Ζ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ 22ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:

1) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Η Οργανωτική Επιτροπή του 22ου Διεθνούς Συνεδρίου ΦΑΑ αποφάσισε να συμπεριλάβει πέραν του διαχωρισμού των εργασιών σε ερευνητικές και βιβλιογραφικές – ανασκοπικές και ειδικές ενότητες για την παρουσίαση προφορικών επιστημονικών ανακοινώσεων αποκλειστικά από φοιτητές.

2) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ.

3) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.

4) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η Οργανωτική Επιτροπή του 22ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή στο 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο και 21ο Συνέδριο της ειδικής ενότητας για ξενόγλωσσες επιστημονικές ανακοινώσεις και προκειμένου να: α) ανταποκριθεί στο χαρακτήρα του Συνεδρίου, β) προσελκύσει συμμετοχές επιστημόνων από το εξωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να ανακοινώσουν το ερευνητικό τους έργο χωρίς η γλώσσα να αποτελεί φραγμό και γ) να διευκολύνει τους συναδέλφους μας από το εσωτερικό, οι οποίοι θα επιθυμούσαν η ανακοίνωσή τους στο Συνέδριο να αποτελέσει διαπιστευτήριο για διεθνή εξέλιξη και πορεία, καθιέρωσε πλέον την ειδική ενότητα στον Τομέα των Επιστημονικών Ανακοινώσεων για ξενόγλωσσες παρουσιάσεις εργασιών (ισχύει και για τα short paper, καθώς και για τις ολόκληρες εργασίες – full paper).

Προϋποθέσεις – αναγκαίες συνθήκες: α) Επίσημη ξένη γλώσσα της ενότητας είναι η αγγλική, β) Οι ξενόγλωσσες ανακοινώσεις θα γίνονται σε αυτή (υποβολή περίληψης, στοιχεία ερευνητού/-ών κοκ), γ) Η παρουσίαση (προφορικό κομμάτι και διαφάνειες) θα γίνουν στην αγγλική, όπως και η συζήτηση με το ακροατήριο (και ο συντονισμός της ενότητας), δ) Όλες οι ανακοινώσεις (ασχέτως επιστημονικού πεδίου) θα γίνουν στην ίδια ενότητα, εκτός εάν ο αριθμός τους επιτρέπει την περαιτέρω κατηγοριοποίησή τους και δημιουργία περισσοτέρων της μίας ξενόγλωσσων ενοτήτων, ε) Στο έντυπο των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων του συνεδρίου θα υπάρχει ειδικό τμήμα, όπου θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι ξενόγλωσσες ανακοινώσεις, στ) Αντίστοιχα ισχύουν και για τις αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) και ζ) Η παρεχόμενη από την ΕΓΒΕ βεβαίωση παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα είναι γραμμένη στην αγγλική.

5) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ SHORT ΚΑΙ FULL PAPER. Στο 22ο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν και short paper, καθώς και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του 22ου Συνεδρίου, δηλαδή στο 1ο τεύχος του 2019 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε.. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για τα short paper είναι 70 € και για τα full paper 100 €. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Τα full paper δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial). Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το συνέδριο και θα πρέπει απαραιτήτως εφόσον δεν υποβληθούν μέσω διαδικτύου, να συνοδεύονται από cd.

6) ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης του συνεδρίου η επιστημονική και η οργανωτική επιτροπή αποφάσισαν όλες οι ερευνητικές εργασίες να συμπεριληφθούν και να παρουσιαστούν σε ξεχωριστές ενότητες στις οποίες θα περιλαμβάνονται μόνο ερευνητικές εργασίες, πράγμα το οποίο θα ισχύσει και για το έντυπο των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων, ενώ και στη βεβαίωση που θα χορηγεί η οργανωτική επιτροπή ως αποδεικτικό παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας θα υπάρχει σχετική αναφορά.

7) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ POSTER. Η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση (poster) θα αναδειχθεί από τη μικτή επιτροπή από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής, στην οποία γίνεται και η παρουσίαση των poster. Στο καλύτερο poster θα απονεμηθεί ειδικό δίπλωμα για τη βράβευση και στον πρώτο συγγραφέα της ανακοίνωσης θα δοθούν 2 χρόνια δωρεάν συνδρομές για το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός».

Η. ΔΙΑΜΟΝΗ: Δεκαπέντε εξαιρετικές προτάσεις για τη διαμονή όσων συνέδρων έλθουν στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση του συνεδρίου της ΕΓΒΕ αλλά και για τους συνοδούς τους έχει επεξεργαστεί η ΕΓΒΕ. Αυτές είναι: το ξενοδοχείο Capsis Hotel στην Εγνατία, το Egnatia Palace hotel & spa επίσης στην Εγνατία, το Egnatia Hotel στην οδό Αντιγονιδών, το Aegeon Hotel στην Εγνατία, το Queen Olga Hotel στην περιοχή της Βασ. Όλγας, το Hotel Avalon στην περιοχή του Αεροδρομίου της πόλης (4*), το Royal Hotel επίσης στην περιοχή Αεροδρομίου, το CITY HOTEL στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Κομνηνών, το Grand Hotel Palace στην οδό Μοναστηρίου, το Park Hotel, στην οδό Ίωνος Δραγούμη στο κέντρο της πόλης, το THE MET HOTEL κοντά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης, το Hotel Olympia, στο κέντρο της πόλης στην οδό Ολύμπου, το Holiday Inn στην οδό Μοναστηρίου, το Lazart Hotel, στην οδό Κολοκοτρώνη και το Athina Airport Hotel κοντά στο Αεροδρόμιο Μακεδονία. Η κράτηση και η πληρωμή γίνεται απ’ ευθείας στα ξενοδοχεία από τους ενδιαφερόμενους. Είναι ευνόητο ότι η έγκαιρη πραγματοποίηση των κρατήσεων διευκολύνει τα ξενοδοχεία και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των δωματίων σε αυτές τις τιμές. Αναλυτικές πληροφορίεςγια τη διαμονή και για όλα τα προτεινόμενα ξενοδοχεία  ΕΔΩ. Οι μετέχοντες στο συνέδριο και οι συνοδοί τους μπορούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να επισκεφθούν το Βυζαντινό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πολεμικό Μουσείο που βρίσκονται κοντά στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512

Σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις» που ετέθη σε ηλεκτρονική διαβούλευση την Παρασκευή 23/11/2018 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Εδώ η επιστολή σε Pdf

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (έτος ίδρυσης 1954) σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις», σας ενημερώνουμε για την πλήρη αντίθεση και διαφωνία μας με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β’ Προπονητές – Εκπαιδευτές Κεφάλαια Α’, Β’, Γ’ Δ’, ‘Ε και Ζ’ και ειδικότερα στα άρθρα 28 έως 50, καθώς και με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Μέρος Γ’ Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων Κεφάλαια Α’, Β’ και Γ’ και ειδικότερα στα άρθρα 52 έως 74.
Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι γίνεται μια «παρά φύση» προσπάθεια να ρυθμιστούν αποσπασματικά και από το παράθυρο, παράνομα και αντισυνταγματικά, επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Τ.ΕΦ.Α.Α., τα οποία, δυστυχώς, επί 35ετία η Ελληνική πολιτεία έχει «αμελήσει» να ρυθμίσει. Κατά την άποψή μας, όπως θα τεκμηριώσουμε και παρακάτω, το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρεί ατυχώς να ρυθμίσει θέματα τα οποία δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των υπογραφόντων το σχέδιο νόμου υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, αφού απουσιάζει – αν μη τι άλλο – η υπογραφή του καθ’ ύλην αρμόδιου για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων τριτοβάθμιας, και όχι μόνο, εκπαίδευσης, υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αντί λοιπόν η πολιτεία να φροντίσει να εκδοθεί επιτέλους το πολυπόθητο προεδρικό διάταγμα (μετά από συνεργασία με τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. και τις επιστημονικές ενώσεις) για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Τ.ΕΦ.Α.Α., όπως πολύ πρόσφατα έκανε με την έκδοση του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187 Α’ – 5 / 11 / 2018) για την «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» που υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (γιατί έτσι ρυθμίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα), ο αναρμόδιος υφυπουργός αθλητισμού – πολιτισμού παρουσίασε αυτό το έκτρωμα, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι από τους «άγνωστους» συντάκτες του σχεδίου νόμου, δεν ελήφθη υπόψη είτε σκοπίμως είτε γιατί διέφευγε των γνώσεων τους η υπ’ αριθ. 1732/2001 (τμήμα Δ’) Απόφαση του ΣτΕ για το θέμα, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «…….., το άρθρο 37 του ν. 75/75 (Α138), ως ίσχυε αρχικώς, όριζε ότι «Το επάγγελμα του προπονητού δύναται νασκώσι μόνον οι κεκτηµένοι παρά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικής αδείας, ως και οι απόφοιτοι της Εθνικής Ακαδημίας Σωµατικής Αγωγής διά τα αθλήµατα άτινα εδιδάχθησαν». Στη συνέχεια, µε το άρθρο 31 του ν. 2725/99 (Α121) ορίσθηκαν τα εξής «1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού .… 2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτείται : α) πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), µε κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού, … ». Περαιτέρω, σύμφωνα µε τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 136 παρ. 5 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 παρ. 14 του ν. 3057/2002 239): «Οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή κάθε κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999, οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς δίπλωμα ειδικότητας μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άθλημα που εδιδάχθησαν, µε την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελμα του προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999 σε αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωματείο, που αποδεικνύεται µε βεβαίωση αυτών. Για αθλήματα στα οποία τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. δεν χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή χορηγούνται σε πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό άθλημα ή έχουν εμπειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.»

 1. 4. Επειδή, εν προκειμένω, ο αιτών είναι κάτοχος πτυχίου του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παραρτήματος Σερρών) κτηθέντος το έτος 1993. Στις 16.2006, ο αιτών υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση άδειας προπονητή αντισφαίρισης, η οποία του χορηγήθηκε µε την πράξη 22522/17.5.2006 του Υφυπουργού Πολιτισμού και, στη συνέχεια, στις 24.8.2006, υπέβαλε αίτηση για να λάβει άδεια προπονητή κλασσικού αθλητισμού, συνυποβάλλοντας βεβαίωση του «Γ.Α.Σ. Αναγέννηση Άρτας», σύμφωνα µε την οποία ο αιτών διετέλεσε προπονητής στο στίβο από 31.11.1993 έως 30.11.1994 και από 20.2.1996 έως 31.12.1998. Με την πράξη 7580/15.2.2007 του – µε εντολή Υφυπουργού Πολιτισμού υπογράφοντος – Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδόθηκε κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της «Επιτροπής για την αντιμετώπιση θεμάτων εφαρμογής του νέου αθλητικού νόμου 2725/1999» (πρακτικό 239/10.10.2006), χορηγήθηκε στον αιτούντα άδεια προπονητή κλασσικού αθλητισμού. Τέλος, µε την ήδη προσβαλλόμενη πράξη, η άδεια αυτή ανακλήθηκε, µε την αιτιολογία ότι η χορήγησή της ήταν µη νόµιµη, διότι το µεν αρ. 31 του ν. 2725/99 απαιτεί για τη χορήγηση της άδειας προπονητή σε συγκεκριμένο άθλημα πτυχίο ΤΕΦΑΑ µε πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο άθλημα αυτό, η δε μεταβατική διάταξη του άρθρου 136 αναφέρεται σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ χωρίς δίπλωμα ειδικότητας και, άρα, δεν καλύπτει την περίπτωση του αιτούντος, ο οποίος είχε δίπλωμα ειδικότητας στην αντισφαίριση.
 2. 5. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στο πτυχίο που έλαβε ο αιτών από το ΤΕΦΑΑ Σερρών το έτος 1993 και του οποίου η νοµιµότητα δεν μπορεί να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως, αναφέρεται μόνον ότι αυτός «κρίθηκε άξιος πτυχίου του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, µε βαθµό 7,14». Στο εν λόγω πτυχίο δεν αναγράφεται ότι χορηγήθηκε στον αιτούντα πτυχίο µε ειδικότητα αντισφαίρισης. Ούτε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «δίπλωμα ειδικότητας», κατά την έννοια της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 136 παρ. 5 του ν. 2725/99, το υπάρχον στο φάκελο, από 26.1993, αυτοτελές «πιστοποιητικό» του αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος, του οποίου, μάλιστα, η αυτοτελής έκδοση δεν προκύπτει ότι στηρίζεται σε διάταξη της ισχύουσας για τα ΤΕΦΑΑ νοµοθεσίας, και στο οποίο αναφέρεται ότι ο αιτών παρακολούθησε µε επιτυχία την ειδικότητα του αθλήματος «αντισφαίριση», δεδομένου, άλλωστε, ότι, σύμφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 1268/82 (προστεθέν µε το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/83), όπως ίσχυε τον κρίσιμο χρόνο λήψης του πτυχίου του αιτούντος, για τον καθορισμό κατευθύνσεων και ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τµήµα Σχολής ΑΕΙ, απαιτείτο προεδρικό διάταγμα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί εν προκειμένω. Ενόψει αυτών, δεν μπορούσε να αντιταχθεί στον αιτούντα, κατά την εφαρμογή της ως άνω μεταβατικής διάταξης, ότι κατείχε «δίπλωμα ειδικότητας» σε άλλο άθλημα, και δεν κωλυόταν, συνεπώς, εξ αυτού του λόγου, η χορήγηση άδειας προπονητή κλασσικού αθλητισμού. Ως εκ τούτου, ο αιτών μπορούσε, από την άποψη αυτή, να υπαχθεί στη μεταβατική ρύθμιση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 136 παρ. 5 του ν. 2725/99 και να λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στον κλασσικό αθλητισμό, εφόσον, κατά την εκτίμηση της Διοικήσεως, είχε διδαχθεί το αντικείμενο αυτό κατά τη φοίτησή του στο ΤΕΦΑΑ και ασκούσε το επάγγελμα του προπονητή κλασσικού αθλητισμού επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του ν. 2725/1999 σε αθλητικό σωματείο. Συνεπώς, είναι µη νόµιµη η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία στηρίζεται στην εσφαλμένη πραγματική βάση ότι ο αιτών διέθετε «δίπλωμα ειδικότητας» στο άθλημα της αντισφαίρισης.».

 

Δοθέντος ότι, διαφωνούμε απόλυτα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου δεν θα προχωρήσουμε σε κατ’ άρθρο σχολιασμό. Θέλουμε μόνο να επισημάνουμε ότι:

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται μια ακόμα ιδιαιτέρως θλιβερή διάταξη στο άρθρο 40 η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι με το πτυχίο του ΤΕΦΑΑ δεν θα μπορούμε να κάνουμε πλέον σχεδόν τίποτα αφού ακόμα και για την εργασία μας ως πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ στα προγράμματα Αθλητισμός για Όλους, που διοργανώνει και χρηματοδοτεί η ίδια η Γ.Γ.Α. ή σε δημόσια και ιδιωτικά γυμναστήρια, αλλά και στο σχολικό αθλητισμό (ΝΤΡΟΠΗ), θα χρειαζόμαστε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προπονητού ή εκπαιδευτού από τη Γ.Γ.Α. Γιατί, επιπλέον, αυτές τις δουλειές δεν θα μπορούν να τις κάνουν μόνο γυμναστές με τυπικό προσόν το πτυχίο ΤΕΦΑΑ, αλλά θα μπορούν να τις κάνουν μόνο προπονητές ή εκπαιδευτές με άδεια από τη Γ.Γ.Α. που μπορεί να μην είναι και απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ.

Θαυμάστε τη σχετική διάταξη.

«1. Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση ή διεξαγωγή οποιουδήποτε προγράμματος σωματικής άσκησης και εκγύμνασης, άθλησης για όλους, μαζικού, σχολικού, εργασιακού αθλητισμού, πρακτικής γιόγκα, αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας ή δραστηριότητας αθλητικής αναψυχής χωρίς την παρουσία προπονητή του αντίστοιχου αθλήματος ή εκπαιδευτή της αντίστοιχης ειδικότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

 1. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση ή η ανάληψη και άσκηση καθηκόντων εκπαιδευτή (για το σχολικό αθλητισμό;;;;;; – σοβαρά μιλάτε – όσα αναφέρονται στην παρένθεση δικά μας) από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο υπο-μητρώο εκπαιδευτών της παρ. 1 του άρθρου 29, ακόμη κι αν το πρόσωπο αυτό κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα του άρθρου 38.»

Η διατύπωση της διάταξης αυτής εξαφανίζει τελείως την όποια σοβαρότητα του συντάκτη του σχεδίου νόμου και χρήζει σαφέστατα ψυχ..…… προσέγγισης.

 

Επίσης, με τη διάταξη της παραγράφου 5, του άρθρου 30, του σχεδίου νόμου εισάγεται ακόμα ένας απαράδεκτος περιορισμός στην άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ, αφού το επάγγελμα του προπονητή Γ’ επιπέδου δεν θα μπορούν να το ασκήσουν απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ ανεξαρτήτως ειδικότητας (δικαίωμα που το έχουν μέχρι τώρα οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ), θα μπορούν όμως να το ασκήσουν απόφοιτοι ΙΕΚ, ΚΕ.Ε., κλπ, δεδομένου ότι όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) της παρ. 5, το επάγγελμα του προπονητή Γ’ επιπέδου θα μπορούν να το ασκήσουν όσοι διαθέτουν «κάποιο από τα επαγγελματικά προσόντα των παρ. 3 και 4» του ιδίου άρθρου (30), οι οποίες (παράγραφοι) προβλέπουν για μεν το Α’ επίπεδο ότι το επάγγελμα μπορεί να ασκηθεί από απόφοιτους ΤΕΦΑΑ με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, για δε το Β’ επίπεδο ότι μπορεί να ασκηθεί από απόφοιτους ΤΕΦΑΑ με πρώτη ή κύρια ειδικότητα και με δευτερεύουσα στο συγκεκριμένο άθλημα. Προτείνουμε οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ – ΣΕΦΑΑ να μπορούν να ασκήσουν επάγγελμα προπονητή Β’ επιπέδου στα αθλήματα που έχουν διδαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών τους είτε έχουν είτε δεν έχουν ειδικότητα σε αυτά.

 

Τέλος, στο ίδιο απαράδεκτο πλαίσιο κινούνται και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του Γ’ Μέρους «Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων» Κεφάλαια Α’, Β’ και Γ’ και ειδικότερα στα άρθρα 52 έως 74, όπου αντί να προστατευθεί το επάγγελμα του Γυμναστή από την παράνομη άσκηση και αντιποίηση από τον οποιονδήποτε δηλώνει «personal trainer» και όλους τους υπόλοιπους που είτε παρακολούθησαν είτε όχι κάποια από τις ιδιωτικές σχολές aerobic, κλπ (χάριν συντομίας χρησιμοποιούμε μόνο αυτόν τον όρο) εργάζονται παράνομα σε ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές βάζοντας καθημερινά σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των ανυποψίαστων αθλουμένων. Επιπροσθέτως, είναι αυτονόητο ότι μας βρίσκουν αντίθετους διατάξεις όπως η διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής και πάσης φύσεως σκευασμάτων σε γυμναστήρια και αθλητικούς χώρους εν γένει, οι διατάξεις για την αθλητική αναψυχή, τους χώρους κύριας χρήσης των γυμναστηρίων (άρθρο 64, κλπ), τα προγράμματα ειδικής φυσικής αγωγής, τα τουριστικά καταλύματα, τον εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, την εκμάθηση χορών, καθώς και σχεδόν όλες οι διατάξεις των προαναφερθέντων άρθρων.

 

Η Ε.Γ.Β.Ε. ευρισκόμενη σε απόλυτη ταύτιση με το κοινό ψήφισμα των Σ.Ε.Φ.Α.Α. για το σχέδιο νόμου, σας επαναλαμβάνει:

«Το προτεινόμενο νομοσχέδιο υπονομεύει τη δημόσια υγεία, τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των νέων μας και τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την επίσημη σφραγίδα του κράτους.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Πολιτισμού για τον Αθλητισμό:

1.Θέτει σε κίνδυνο την υγεία του Έλληνα πολίτη εισάγοντας το επάγγελμα του «Εκπαιδευτή» με σεμιναριακού τύπου κατάρτιση και δυνητικά μοναδικό προσόν εκείνο του απολυτήριου Δημοτικού.

 1. Αγνοεί ότι η άσκηση είναι μια έντονη διατάραξη της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού η οποία, αν δεν γίνει στοχευμένα στηριγμένη σε αμιγώς επιστημονικές αρχές, αντί να βελτιώσει την υγεία ή την απόδοση, θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα υγείας.
 2. Ο «Εκπαιδευτής» σύμφωνα με την πρόταση νόμου θα γυμνάζει, μεταξύ άλλων, παιδιά, εγκύους και ηλικιωμένους, αρκεί να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο δήθεν πιστοποιημένου ιδιωτικού φορέα.
 3. Θεωρεί ότι η τετραετής φοίτηση σε πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας προγράμματα σπουδών των Ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες παράγει επαγγελματίες στο χώρο της άσκησης αντίστοιχου επιπέδου με σεμιναριακού τύπου κατάρτιση ολίγων εβδομάδων από οποιονδήποτε, ακόμη και σε ανθρώπους με απολυτήριο Λυκείου ή και Δημοτικού. Στην ουσία εκχωρούνται δικαιώματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε ιδιωτικά ΙΕΚ αμφιβόλου ποιότητας.
 4. Μετατρέπει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μια απλή διοικητική υπηρεσία υπουργείου, σε φορέα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, οι διοικητικοί υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υποκαθιστούν πανεπιστημιακούς Καθηγητές και Επαγγελματικά Επιμελητήρια. Πιστεύαμε ότι το κομμάτι της εκπαίδευσης και πιστοποίησης ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας το οποίο μόλις πρόσφατα νομοθέτησε τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης των πανεπιστημίων.
 5. Δίνει επαγγελματικά δικαιώματα «Προπονητή» με ειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο άθλημα σε πτυχιούχους ιδιωτικών απιστοποίητων Ινστιτούτων και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης οι οποίοι έχουν περατώσει την Ειδίκευση «Προπονητής Αθλημάτων», παρέχοντας το δικαίωμα να εκπαιδεύουν παιδιά χωρίς να έχουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
 6. Εκχωρεί αρμοδιότητες του κράτους ή επιστημονικών επαγγελματικών συλλόγων (επαγγελματικά δικαιώματα) σε αθλητικές ομοσπονδίες, η αποστολή των οποίων είναι απλώς η Διοργάνωση Αγώνων και όχι η εκπαίδευση, παρά τις αντίθετες οδηγίες της Επιτροπής Αθέμιτου Ανταγωνισμού και του Συνηγόρου του Πολίτη.
 7. Δεν προβλέπει νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των ιδιωτικών χώρων άσκησης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η Υγεία.

Επειδή,

 1. Κανείς δεν πάει σε εμπειρικό γιατρό, ούτε στέλνει το παιδί του σε σχολείο με εμπειρικούς «δασκάλους», ενώ όλοι απαιτούν εύκολα να διακρίνουν τα προσόντα ανθρώπων που παρέχουν υπηρεσίες, ιδιαίτερα υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.
 2. Η συμμετοχή του Έλληνα πολίτη σε δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι δικαίωμα το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του πολίτη (Σύνταγμα του 1975, άρθρο 5, παρ. 1) και κάτω από σωστές προϋποθέσεις καταπολεμά το ρατσισμό, τη βία και τις εξαρτήσεις.
 3. Η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει αναγνωριστεί ως ο τέταρτος σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας και ασθενειών στις χώρες υψηλού εισοδήματος ενώ, μόνο στην περιφέρεια της Ευρώπης, ευθύνεται για περισσότερους από 1 εκατομμύριο θανάτους. Πειραματικά δεδομένα συνηγορούν ότι η συστηματική άσκηση αποτελεί θεραπεία για είκοσι έξι διαφορετικές ασθένειες. Η πρόσφατη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ως προς τη συνταγογράφηση της άσκησης από τον ΕΟΠΥΥ αποδεικνύει τη σημαντικότητα της άσκησης για την πρόληψη χρόνιων παθήσεων.
 4. Tο οικονομικό κόστος της φυσικής αδράνειας στους Έλληνες πολίτες ανέρχεται σε 130-650 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος λόγω των δαπανών για ασθενείς με στεφανιαία νόσο, διαβήτη τύπου 2, καρκίνο του εντέρου και του μαστού, καθώς και λόγω του κόστους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών ασθενειών που σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη.
 5. Ο αθλητικός επιστήμονας (γυμναστής) χρειάζεται γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας για το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, γνώσεις ψυχολογίας και κινητικής συμπεριφοράς για να κινητοποιήσει το άτομο να γυμναστεί εφόρου ζωής, γνώσεις παιδαγωγικής και διδακτικής για να μετουσιώσει τη θεωρία σε πράξη, αποτελεσματικά.
 6. Η άσκηση πρέπει να παρέχεται σε εξατομικευμένη βάση μετά από αξιολόγηση, με συγκεκριμένη ένταση, διάρκεια και συχνότητα, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση, κατάσταση υγείας, συνθήκες περιβάλλοντος, φύλο, και ηλικία. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις αερόβιας εκγύμνασης και μυϊκής ενδυνάμωσης από παγκόσμιους επιστημονικούς οργανισμούς για να υπάρχει ασφάλεια και να αποφευχθούν τραυματισμοί, κακώσεις και θάνατοι. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε μορφή άθλησης-άσκησης, δεν είναι αποτελεσματική αλλά μονάχα εκείνη που είναι κατάλληλα στοχευμένη.
 7. Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού διδάσκεται στα πανεπιστήμια της χώρας και είναι η έκτη δημοφιλέστερη επιλογή ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές για να εισαχθούν σε πανεπιστημιακή Σχολή. Συνολικά, υπάρχουν πάνω από 60.000 ενεργοί πτυχιούχοι φυσικής αγωγής.
 8. Η αθλητική επιστήμη (sport science) των Ελληνικών πανεπιστημίων (ΤΕΦΑΑ) σύμφωνα με τους παγκόσμιους ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης βρίσκεται στην περίοπτη εικοστή θέση της παγκόσμιας κατάταξης και είναι πρωτοπόρα στην Ελλάδα ανάμεσα στις γνωστές επιστήμες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

ΚΑΛΟΥΜΕ (ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ)

 • Την Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές, αντιεπιστημονικές άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και να κάνει δραστικές μεταβολές των άρθρων του νομοσχεδίου μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της χώρας (και τις επιστημονικές ενώσεις συμπληρώνουμε εμείς). Οι μεταβολές των άρθρων του νομοσχεδίου θα πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία σε σειρά άλλων επαγγελμάτων όπως οι μηχανικοί (ΠΔ 99/2018, ΦΕΚ 187Α/2018), οι ιατροί (A.N. 1565/1939, ΦEK A/16), οι δικηγόροι (ΠΔ 122/2010, ΦΕΚ 200/Α/30-11-2010), οι εκπαιδευτικοί (π.χ., ΦΕΚ 449 /3-4-2007), οι φαρμακοποιοί (ΠΔ 64/2018, ΦΕΚ 124/Α/11-7-2018) κλπ.
 •   ΖΗΤΑΜΕ (ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ)
 • Την υποστήριξη του Έλληνα πολίτη για ένα νέο αθλητικό νομοσχέδιο που θα υπηρετεί την υγεία, παιδεία και ποιότητα ζωής των κατοίκων της χώρας που γέννησε τον Ολυμπισμό.»

 

Η Ε.Γ.Β.Ε. για την πληρότητα των επιχειρημάτων και την αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας παραθέτει στη συνέχεια μια πλήρη απεικόνιση της επικρατούσας κατάστασης.

Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ είναι γνωστό ότι με το Π.Δ. 107/83 (άρθρο 3) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου Πλαισίου 1268/82 που είναι και οι ιδρυτικοί νόμοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α., προβλέπεται ότι: «Στους κατόχους πτυχίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μπορούν να ανατίθενται: (α) Η διδασκαλία της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους δουλειάς και κοινωνικής δραστηριότητας εν γένει. (β) Η διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Γενική και στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. (γ) Η διεύθυνση και εποπτεία των γυμναστηρίων και των χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων εν γένει. (δ) Καθήκοντα τεχνικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών σε αθλητικούς οργανισμούς και λοιπούς συναφείς φορείς………….». Έμμεσες αναφορές για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ υπάρχουν επίσης στο Π.Δ. 219/2006 ΦΕΚ 221/Α/13-10-2006 (Π.Δ. το οποίο έχει και αυτό μια «πονεμένη» ιστορία, αφού το τροποποίησε, σε λίγους μήνες, ο ίδιος υφυπουργός που το προώθησε και την πρώτη φορά για υπογραφή) για την άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου όπου στο άρθρο 3 παράγραφος 5β ορίζεται ότι «…οι διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυμναστές, προπονητές, πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ ή να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος που έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο κρατικό φορέα. Έμμεσες αναφορές επίσης περιλαμβάνονται και στη σχετική με το θέμα ΚΥΑ.

 

Περαιτέρω, σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ίσχυε ο νόμος 75/75 που ρύθμιζε θέματα προπονητών σε όλα τα αθλήματα επί 24 χρόνια και προέβλεπε ότι το επάγγελμα του προπονητού «…δύναται ν’ ασκώσι οι κεκτημένοι παρά της Γ.Γ.Α. σχετικής άδειας, ως και οι απόφοιτοι της ΕΑΣΑ δια τα αθλήματα άτινα εδιδάχθησαν». Ο νόμος 75/75 τροποποιήθηκε το 1999 με τον Ν. 2725/99 που άλλαξε πολλά πράγματα, όπως απεδείχθη ιστορικά πλέον, σε λάθος κατεύθυνση. Το νόμο 2725/99 τροποποίησε και συμπλήρωσε αργότερα ο Ν. 3057/2000 αλλά και μεταγενέστεροι οι οποίοι δεν επέφεραν κάποια ιδιαίτερη βελτίωση όπως και ο Ν. 4049/2012. Εκδόθηκαν επίσης στο επόμενο διάστημα ο Ν. 4170/2013 ο οποίος με την παρ. 2 του άρθρου 78 τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 136 του Ν. 2725/1999 και ο Ν. 3919/2011 ο οποίος με το άρθρο 3 «Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων» οδήγησε στην ισχύουσα σήμερα διαδικασία «Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή ………..» μέσω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και τη συνυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Προέκυψε τέλος στο μεσοδιάστημα, η αναγνώριση, δυστυχώς, σε εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους κολλεγίων σε παρεμφερή με την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού αντικείμενα. Το 2016 ψηφίστηκε ο νόμος 4373/2016 (ΦΕΚ 49 Α’ / 1-4-2016) το άρθρο 48 του οποίου συγκεκριμένα προέβλεπε:

«Στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 1. Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί.». Για την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης είχαμε, τότε, συγχαρεί τον αρμόδιο υφυπουργό αθλητισμού κ. Σταύρο Κοντονή.

 

Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος έχει επανειλημμένως και διαχρονικά διατυπώσει τις αντιρρήσεις της και έχει υποβάλει τις προτάσεις της για το υφιστάμενο αναχρονιστικό, ξεπερασμένο και απαράδεκτο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει το θέμα των προπονητών αθλημάτων το οποίο συνολικά πρέπει να αλλάξει. Και στο τμήμα του που αφορά τις σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. και των ομοσπονδιών, αλλά κυρίως στην αντιμετώπιση των πτυχιούχων των πανεπιστημιακών τμημάτων της επιστήμης της φυσικής αγωγής και αθλητισμού της χώρας μας, των ΤΕΦΑΑ δηλαδή.

Σχετικά, λοιπόν, με τα θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή αθλήματος αλλά και του εκπαιδευτή (σύμφωνα με την ορολογία που εισάγει το σχέδιο νόμου) και τις πάσης φύσεως σχολές προπονητών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής.

Όπως είναι γνωστό ο πρώτος νόμος που ρύθμιζε θέματα προπονητών σε όλα τα αθλήματα ήταν ο Ν. 75/75, ένας νόμος που λειτούργησε για 24 χρόνια, αφού μόλις το 1999 με τον Ν. 2725/99 τροποποιήθηκε. Με βάση λοιπόν τον Ν. 75/75 οι πτυχιούχοι ΕΑΣΑ (ΤΕΦΑΑ μετά το 1983) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής είχαν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή σε οποιοδήποτε άθλημα μέχρι την ανώτατη κατηγορία του αθλήματος. Παράλληλα έδινε το δικαίωμα στη Γ.Γ.Α. και μόνο σε αυτή να ιδρύει και να λειτουργεί σχολές προπονητών σε συγκεκριμένο άθλημα κάθε φορά και για συγκεκριμένη κατηγορία. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 24 ετών ο κάτοχος πτυχίου ΕΑΣΑ ή ΤΕΦΑΑ ή διπλώματος προπονητού της Γ.Γ.Α. είχε χωρίς άλλη πιστοποίηση ή αποδεικτικό και το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του προπονητού, λειτουργούσαν δηλαδή τα ανωτέρω πτυχία και ως άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος. Ήδη από το 1987 και μετά είχαν αποφοιτήσει από τα ΤΕΦΑΑ έως το 1999 χιλιάδες πτυχιούχοι που δυνητικά είχαν τα ανωτέρω δικαιώματα, εκ των οποίων άλλοι έκαναν χρήση και άλλοι όχι. Από το 1987 και μετά ήδη από το χώρο των πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ είχαν εκφραστεί οι αντιρρήσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθετε η Γ.Γ.Α. για τη συμμετοχή κάποιου στις σχολές της, αφού οι γραμματικές γνώσεις που ζητούνταν ήταν για πολλές σχολές το απολυτήριο του δημοτικού, ενώ η διάρκεια των σχολών δεν ξεπερνούσε τις 2 εβδομάδες, με αποτέλεσμα να εξομοιώνονται και να αποκτούν τα ίδια δικαιώματα οι απόφοιτοι των τετραετούς φοίτησης ΤΕΦΑΑ με απόφοιτους δημοτικού που με «χαριστικές» πολλές φορές διαδικασίες παρακολουθούσαν και αποφοιτούσαν από τις εν λόγω σχολές προπονητών.

Αντί λοιπόν η Ελληνική πολιτεία να συμμαζέψει την κατάσταση μετά από 24 χρόνια και να αξιοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό των χιλιάδων αποφοίτων ΤΕΦΑΑ που είχε στα χέρια της, ήρθε το 1999 και με το Ν. 2725/99 αντί να διευρύνει και να ενισχύσει τις δυνατότητες των πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ και να συμμαζέψει και να περιορίσει την προβληματική κατάσταση με τις σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. έκανε ακριβώς το αντίθετο, αφού περιόρισε τις δυνατότητες των πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ στο να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή μόνο στο αντικείμενο της κύριας ειδικότητάς τους και μόνο μέχρι ορισμένη κατηγορία κάθε αθλήματος. Εισήγαγε ακόμα ο Ν.2725/99 τη διαδικασία έκδοσης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος και για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και για τους κατόχους του διπλώματος του προπονητή των σχολών της Γ.Γ.Α., με την καταβολή παραβόλου 50.000 δραχμών και την κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών στη Γ.Γ.Α.

Σε κάθε περίπτωση όμως και από τους δύο αθλητικούς νόμους (1975 και 1999) έχουν παραχθεί αποτελέσματα και η μη αντιμετώπιση μεταβατικώς από ένα νέο νόμο αυτών των περιπτώσεων συνολικά και ατομικά, έθιξε και θίγει ακόμα τη βασική αρχή της συνέχειας του κράτους και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.

Στο σημείο αυτό πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε τα εξής: α) Η ύπαρξη ή μη ειδικότητας και μάλιστα προπτυχιακά είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γ.Σ. κάθε πανεπιστημιακού τμήματος (Νόμος πλαίσιο 1268/82 και μεταγενέστεροι). Είναι καθαρά εσωτερική ακαδημαϊκή διαδικασία. Κάλλιστα το επόμενο έτος κάποιο ή κάποια ΤΕΦΑΑ, μπορεί να καταργήσουν την ειδικότητα ή να ονομάσουν κύριες ειδικότητες όλα τα πρακτικά μαθήματα κορμού που διδάσκονται στα 4 έτη σπουδών. Πώς λοιπόν έρχεται η ίδια η πολιτεία και επιβάλει περιορισμό στα επαγγελματικά δικαιώματα, με βάση την ειδικότητα. β) Θεωρεί κανείς υποδυέστερους εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, επιστημονικά, κοινωνιολογικά, προπονητικά τους απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών τετραετούς φοίτησης με 4.500 περίπου ώρες διδασκαλίας, από τους απόφοιτους των σχολών της Γ.Γ.Α. ή των Ομοσπονδιών των 2 εβδομάδων φοίτησης και των 60 ωρών διδασκαλίας στους οποίους δεν επιβάλει περιορισμούς; γ) Ποια εσωτερική ή εξωτερική διαδικασία αξιολόγησης πιστοποιεί το εκπαιδευτικό, το επιστημονικό και το προπονητικό επίπεδο των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. και των ομοσπονδιών και πιστοποιεί και προσδιορίζει με εξετάσεις (ανεξάρτητου φορέα και όχι της ίδιας της σχολής προπονητών) ή χωρίς εξετάσεις έστω, το επίπεδο των γνώσεων και καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχονται και πότε έγινε αυτό τα τελευταία 30 χρόνια; Και ακόμα, όταν τα προηγούμενα χρόνια έγιναν πραγματικές μάχες στους δρόμους, για θέματα στα οποία περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πως μπορούμε να αφήνουμε να αυτοαναγορεύονται σε πρυτάνεις ο κάθε πρόεδρος και το Δ.Σ. κάθε ομοσπονδίας ή ακόμα και αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Γ.Γ.Α. και ο εκάστοτε Γ.Γ.Α. ως υπεύθυνοι ίδρυσης και λειτουργίας σχολών προπονητών; δ) Πώς είναι δυνατόν η ίδια η πολιτεία (Νόμος Αρσένη) να αμφισβητεί την παιδαγωγική επάρκεια των αποφοίτων των πανεπιστημιακών σχολών προκειμένου να προσληφθούν στην εκπαίδευση και να τους αναγκάζει να δώσουν εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ για το διορισμό τους και να κατέχουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας και από την άλλη πάλι η πολιτεία να δίδει το δικαίωμα με «χαριστικές και ρουσφετολογικές πρακτικές» πολλές φορές σε ανθρώπους που το μοναδικό τους προσόν είναι ότι αγωνίσθηκαν κάποια χρόνια σε ένα άθλημα, οι οποίοι έστω και αν είναι απόφοιτοι δημοτικού, θα αναλάβουν τον ιδιαίτερο, ευαίσθητο και κρίσιμο ρόλο της διαπαιδαγώγησης της Ελληνικής νεολαίας στα στάδια και στα γυμναστήρια, κάνοντας τον προπονητή;

Το νόμο 2725/99 τροποποίησε και συμπλήρωσε αργότερα ο Ν. 3057/2000 αλλά και μεταγενέστεροι, οι οποίοι μικρές βελτιώσεις επέφεραν στο ήδη υπάρχον προβληματικό σκηνικό, ενώ ποτέ δεν τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 2725/99 (άρθρα 31 και 38) που προέβλεπαν τη μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία των σχολών προπονητών στο ΕΚΑΕΤ, το οποίο ουδέποτε συστήθηκε. Διατάξεις βεβαίως με τις οποίες επίσης διαφωνούμε στο σύνολό τους.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με νόμο για την παιδεία που ψηφίστηκε το 2007, καθιερώθηκε η διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής ανεξάρτητης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα για τις σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. και των ομοσπονδιών, σχολές προπονητών οι οποίες, μάλιστα, παρέχουν απευθείας επαγγελματικά δικαιώματα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφού οι απόφοιτοι τους είναι υποχρεωμένοι να δώσουν και εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, μετά την απόκτηση του πτυχίου, στο αντίστοιχο επιμελητήριο (π.χ. Τ.Ε.Ε.) ή στον αντίστοιχο σύλλογο (Ιατρικό, Δικηγορικό, κλπ), αφού προηγηθεί μάλιστα υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση ενός έτους για κάποιους από αυτούς (π.χ. δικηγόροι) ή περισσότερων ετών (π.χ. γιατροί για την απόκτηση ειδικότητας) ή ακόμα «χειρότερα», δίνοντας ειδικού τύπου εξετάσεις όπως οι απόφοιτοι της νομικής για την είσοδό τους στα επαγγέλματα του συμβολαιογράφου και του δικαστικού.

Για την ολοκληρωμένη εικόνα πάνω στο θέμα, πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι από το 1996 με απόφαση του Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), δόθηκε η δυνατότητα (η οποία βεβαίως και αξιοποιήθηκε) στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., να συμπεριλάβουν και τις ειδικότητες του προπονητή αθλημάτων και του στελέχους οργάνωσης & διοίκησης του αθλητισμού, απονέμοντας στους εν λόγω αποφοίτους δεδομένο και κατοχυρωμένο, απ΄ ότι αποδεικνύεται, επαγγελματικό δικαίωμα (κατοχύρωση που οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ δεν έχουν δυστυχώς ακόμα επαρκώς διασφαλίσει) και σε επίπεδο Ε.Ε. μάλιστα, μετά από περίοδο διετούς φοίτησης και εξετάσεις απόκτησης πτυχίου αλλά και επιπλέον εξετάσεις πιστοποίησης, αντιμετωπίζοντας έτσι την «ειδικότητα» κατά τον Ο.Ε.Ε.Κ. του προπονητή αθλήματος ως αντικείμενο αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, δεδομένα που συνολικά συνιστούσαν περαιτέρω υποβάθμιση του πτυχίου και του ρόλου του πτυχιούχου φυσικής αγωγής. Σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός της ύπαρξης στην αγορά εργασίας και των εν λόγω αποφοίτων οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε έχουν αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο επαγγελματικό δικαίωμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όποια νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά τα θέματα των προπονητών αθλημάτων, ρύθμιση η οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίζει μια και καλή αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί συνολικά και είναι σε βάρος των μόνων που κατέχουν, μακράν των υπολοίπων, τα σχετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής δηλαδή. Ρύθμιση η οποία το ανώτερο που θα μπορεί να αναγνωρίσει στους απόφοιτους ΙΕΚ θα πρέπει να είναι το επαγγελματικό δικαίωμα του βοηθού προπονητή αθλήματος και μόνο.    

Πρέπει ακόμα να σημειωθεί, ότι για τη δημιουργία αυτών των ειδικοτήτων από τον Ο.Ε.Ε.Κ. το 1996, δεν ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες 89/48 του 1988 και 92/51 του 1992 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα δεν τηρήθηκαν οι παράγραφοι που απαιτούν να ζητείται η γνώμη των επαγγελματικών συλλόγων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.λ.π. στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τις αντιρρήσεις τους τότε είχαν εκφράσει και η Γ.Γ.Α. (υπ. αρ. πρωτ. 23293 20 / 8 / 96 έγγραφό της) και το Υπουργείο Υγείας σχετικά και με άλλες ειδικότητες (με το υπ. αρ. πρωτ. 47 / οικ. 491 26 / 7 / 96) των οποίων η γνώμη απ’ ότι φαίνεται ούτε ζητήθηκε. Υπενθυμίζεται ότι η Γ.Γ.Α. σύμφωνα με το τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο (σχετικές διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων Ν.Δ. 397 / 68, Ν.Δ. 1558 / 26 – 7 – 85, άρθρο 37 Ν. 75 / 75 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 1070 / 80), ήταν ο μόνος αρμόδιος φορέας να συστήνει σχολές προπονητών, να απονέμει διπλώματα και να χορηγεί κατ’ επέκταση επαγγελματικά δικαιώματα στον αθλητικό χώρο σε μη πτυχιούχους των Τ.Ε.Φ.Α.Α., ενώ και η διαδικασία δημιουργίας ειδικοτήτων από τον ΟΕΕΚ (και τότε και τώρα) που αφορούν τον αθλητισμό πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες της Ε.Ε. για τον αθλητισμό.

 

Επιπροσθέτως δε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Πρώτον, ότι το πανεπιστήμιο με τα 4 χρόνια σπουδών, το επιστημονικό προσωπικό και την υλικοτεχνική του υποδομή (οργανωτική, διοικητική, διδακτική και ερευνητική), προσφέρει επίπεδο σπουδών και γνώσεων που δεν μπορεί να συγκριθεί με τις 2 έως 4 εβδομάδες των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. και των ομοσπονδιών ή και τα 2 έτη σπουδών των Ι.Ε.Κ. και την ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή.

Δεύτερον, ότι οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι ικανοί και αρκετοί να καλύψουν τη ζήτηση εργασίας στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Από τα πέντε (5) Τ.Ε.Φ.Α.Α. που λειτουργούν στη χώρα μας αποφοιτούν κάθε έτος περί τα 900 άτομα με κάποια ειδικότητα σε ένα από τα Ολυμπιακά αθλήματα. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα σπουδών πολλών Τ.Ε.Φ.Α.Α. επιτρέπει και περισσότερες από μια ειδικότητες. Οι κυβερνητικές αποφάσεις και τα νομοσχέδια κατά την τελευταία τριακονταπενταετία επέτρεψαν την είσοδο στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επομένως την αποφοίτηση δυσανάλογου αριθμού πτυχιούχων προς τις υπάρχουσες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Αποτέλεσμα ο μεγάλος αριθμός πτυχιούχων φυσικής αγωγής, που έχει ξεπεράσει το αξιοθαύμαστο νούμερο των 60.000 περίπου ενεργών αποφοίτων!

Τρίτον, ότι όπως από τα προεκτεθέντα προκύπτει η προπονητική δεν είναι νομικά πλήρως κατοχυρωμένο επάγγελμα και πολλές φορές εξασκείται κατά τις ελεύθερες ώρες ως δεύτερη απασχόληση, οπότε γίνεται αντιληπτό ότι ο αριθμός των ενδιαφερομένων να εργαστούν ως προπονητές μεγαλώνει σημαντικά. Συνέπεια του υψηλού ανταγωνισμού είναι η κάθετη πτώση των πάσης φύσεως οικονομικών απολαβών των προπονητών. Μάλιστα ορισμένα αθλήματα πλήττονται ιδιαίτερα αφού οι μηνιαίες αποδοχές των προπονητών δεν ξεπερνούν τα 150 Ευρώ.

Είναι απορίας άξιο πως αποδεχόμαστε ακόμα το 2018 ομοσπονδίες, ινστιτούτα και οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένης της Γ.Γ.Α.) να μπορούν να καταρτίζουν άτομα, τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουν, ιδιαίτερα στο χώρο της προπονητικής, ένα σύνολο μαθημάτων με σημαντικό όγκο σε διδακτική ύλη όπως είναι η φυσιολογία, η εργοφυσιολογία, η αθλητιατρική, η προπονητική με την εξειδίκευσή της στα επιμέρους αθλήματα, οι αθλητικές μετρήσεις, η επιλογή των ταλέντων, η κινητική μάθηση, η αθλητική ψυχολογία, η βιοκινητική, η βιοχημεία, η διδακτική και η παιδαγωγική, κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα μαθήματα προσφέρονται στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Φυσικής Αγωγής σε οκτώ εξάμηνα σπουδών.

Από τα παραπάνω ανακύπτει και ένα ερώτημα ουσίας: Πως είναι δυνατόν ένα άτομο να εξασκήσει ή να ασχοληθεί με το επάγγελμα του Προπονητή, όταν το άτομο αυτό δεν είναι εφοδιασμένο με γνώσεις Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Ποιος γονέας, εάν γνώριζε τις πραγματικές συνθήκες, θα εμπιστευόταν το παιδί του στα χέρια ενός ατόμου με περιορισμένο επίπεδο μόρφωσης και δε θα προτιμούσε την ολοκληρωμένη, την ανώτατη;

Εμείς απλώς θέλουμε να προσθέσουμε ότι δεν κατανοούμε γιατί το 2018 πρέπει ένα υπουργείο ή μια Γενική Γραμματεία να λειτουργεί σχολές προπονητών με υπουργική απόφαση και μέσω των υπαλλήλων της και να απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα και γιατί να συμβαίνει αυτό από όλα τα υπουργεία και τις γενικές γραμματείες μόνο με τη Γ.Γ.Α., τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν 5 πανεπιστημιακά τμήματα (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) που κάνουν αυτή τη δουλειά. Φανταστείτε το ίδιο να συνέβαινε π.χ. με τις σχολές του εμπορικού ναυτικού, τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, κλπ, και τι θα γινόταν με τα αντίστοιχα υπουργεία που τις εποπτεύουν αν επιχειρούσαν να τις λειτουργήσουν με αυτό τον τρόπο. Είναι αδιανόητο μια προ δεκαετιών «εφεύρεση» – οι σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. -, η οποία στην εποχή της μπορεί να κάλυπτε υπαρκτές ανάγκες, να εξακολουθεί να βρίσκει εφαρμογή ακόμα και σήμερα με 60.000 απόφοιτους – άνεργους ή υποαπασχολούμενους πτυχιούχους φυσικής αγωγής και αθλητισμού.

Είναι φανερό λοιπόν ότι το εξαιρετικά σοβαρό αλλά και σύνθετο θέμα της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή αθλημάτων αλλά και του εκπαιδευτή (σύμφωνα με την ορολογία που εισάγει το σχέδιο νόμου) χρήζει νομοθετικής παρέμβασης.

Είναι φανερό επίσης, ότι το θεσμικό πλαίσιο του αθλητισμού χρειάζεται εκσυγχρονισμό, κωδικοποίηση και ανανέωση, καθώς και συγκεκριμένη φιλοσοφία για την οργάνωση και την ανάπτυξή του και όχι αποσπασματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ας μην παραβλέπουμε ότι η απαξίωση του αθλητισμού με λανθασμένους χειρισμούς και πολιτικές είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, ενώ η έλλειψη της δυνατότητας για άσκηση – άθληση και ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό για τις ειδικές κοινωνικές ομάδες, είναι κοινωνικά επικίνδυνη.

 

Όπως έχουμε γράψει και στο παρελθόν «Ο αθλητισμός στην εποχή μας έχει ξεφύγει τελείως από την επιρροή, τον έλεγχο και την εποπτεία της Γ.Γ.Α., πολλές φορές και από τον έλεγχο των ίδιων των ομοσπονδιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αθλητικές ακαδημίες οι οποίες είναι ουσιαστικά ανεξέλεγκτες. Σήμερα στην ελληνική αθλητική πραγματικότητα ειδικά στα μεγάλα αθλήματα, ζουν και βασιλεύουν οι αθλητικές ακαδημίες για τις οποίες δεν υπάρχει καμία νομοθετική και οργανωτική πρόβλεψη. Όποιος θέλει, όπου θέλει, με όποιον τρόπο θέλει στήνει μια αθλητική ακαδημία και εισπράττει. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι διαχειρίζεται παιδικές ψυχές. Με ποια προσόντα, με ποιο υπόβαθρο, με ποιόν έλεγχο και από ποιον, με τι είδους γνώσεις κανείς δεν καθορίζει και κανείς δεν επιβλέπει. Οι γονείς και ελληνική νεολαία βορρά στα άγρια θηρία. Οι ευαίσθητες παιδικές ψυχές στα χέρια κάθε άσχετου.

Υπολογίζεται με βάση έρευνες ότι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό νέων μέχρι την ηλικία των 15 ετών που ασχολούνται με κάποιο από τα διαδεδομένα ομαδικά αθλήματα, είναι ενταγμένο σε κάποια αθλητική ακαδημία, που δεν έχει τη μορφή σωματείου ενταγμένου στη δύναμη των σωματείων της αντίστοιχης ομοσπονδίας ή λειτουργεί παράλληλα με το σωματείο. Και οι ομοσπονδίες κατά τα άλλα έχουν στις αρμοδιότητές τους και την ανάπτυξη του αθλήματος.

Το καλύτερο όμως είναι, ότι ακόμα και αυτές οι ακαδημίες – καταχρηστική η χρήση του όρου – έχουν πρωταθλητικό προσανατολισμό και απομονώνουν ή περιθωριοποιούν τα παιδιά που είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να μπουν σε συναγωνιστική διαδικασία, στους χώρους αυτούς που τους αντιλαμβάνονται σαν χώρους αναψυχής και παιχνιδιού. Και οι γονείς βέβαια πληρώνουν, για να εισπράττουν τα παιδιά τους συναισθήματα απόρριψης και αποκλεισμού.».

Αυτό που επιχειρείται όμως με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου είναι απλώς αυτή η κατάσταση να γίνει χειρότερη.

 

Όσον αφορά τις διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου που έχουν να κάνουν με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) εκφράζουμε τους ίδιους προβληματισμούς με αυτούς που είχαμε εκφράσει και στο παρελθόν.

Τα σχετικά θέματα έχουν ανακύψει από το 2006 με τις σχολές προπονητών ποδοσφαίρου την ίδρυση και λειτουργία των οποίων ανακοίνωσε και λειτούργησε η ΕΠΟ, καθώς και με την τότε απαίτηση των κατά τόπους ενώσεων της ΕΠΟ να προσέλθουν (όσοι πιστοί) και οι έχοντες και οι μη έχοντες (!!!!!) δίπλωμα προπονητού να παραλάβουν ταυτότητες προπονητών περιόδου (2006 – 2007), αλλά και τη συνέχεια που δόθηκε την ποδοσφαιρική περίοδο 2007 – 2008 και τις επόμενες. Συγκεκριμένα οι τοπικές ενώσεις της ΕΠΟ κάλεσαν τον Σεπτέμβριο του 2006 με ανακοίνωσή τους, όσους δηλώνουν προπονητές, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων και κατοχής άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, να παραλάβουν ταυτότητες προπονητών, με μοναδικές προϋποθέσεις να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και να είναι υγιείς, καταπατώντας κάθε έννοια νομιμότητας αλλά και σοβαρότητας, επιχειρώντας να υποκαταστήσουν την Ελληνική Πολιτεία, τα αρμόδια υπουργεία Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (πρώην Υπουργείο Εργασίας), Παιδείας, Πολιτισμού και κάθε άλλο θεσμοθετημένο όργανο στη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας σχολών προπονητών, χορήγησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος και έκδοσης ταυτοτήτων πιστοποίησης ιδιότητας και κατοχύρωσης δυνατότητας για την εξάσκηση του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου.

Εν μία νυκτί λοιπόν η ΕΠΟ κατήργησε πραξικοπηματικά κάθε προηγούμενη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος που είχε εκδώσει η Γ.Γ.Α. και υποχρέωσε (μαζί με τους υπόλοιπους) και τους επιστήμονες καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσουν, καταβάλλοντας το «ευτελές» ποσό των 700 ευρώ, τις δικές της σχολές προπονητών, για να κάνουν αναθεώρηση και εξομοίωση των αδειών εξάσκησης του επαγγέλματος του προπονητή ποδοσφαίρου, όπως κομψά διατύπωσε τη διαδικασία η ΕΠΟ.

Είναι προφανές ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία βρισκόταν μπροστά και από αυτήν ακόμα την αναθεώρηση του συντάγματος, αφού λειτουργούσε ήδη ανώτατες σχολές που σε 8 ημέρες μάλιστα, χορηγούσαν επαγγελματικά δικαιώματα υπέρτερα αυτών που χορηγούν τα πανεπιστημιακά τμήματα, τους τίτλους των οποίων δεν αναγνωρίζει καθόλου. Ύστερα δε από πιέσεις που δέχθηκε από διάφορες πλευρές για την περίοδο 2007 – 2008, η Ε.Π.Ο. έδειξε και τη μεγαλοθυμία της, αφού αντικατέστησε τις σχολές των 8 ημερών με διήμερα ή τριήμερα «χάπενινγκ», εννοείτε επί πληρωμή, προκειμένου να χορηγήσει την πολυπόθητη ισοτιμία των πτυχίων των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τα δικά της.

Με αυτές τις ενέργειες τόσο η ΕΠΟ όσο και οι Ενώσεις της αυτοαναγορεύονται και σε πρυτάνεις, αφού τα πτυχία που χορηγούν τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. τίθενται υπό την κρίση τους για την επάρκεια και την ισοτιμία τους, με τι άραγε, ενώ το «εκπαιδευτικό συμβούλιο» και το Δ.Σ. της ΕΠΟ υποκαθιστούν όχι μόνο τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά και κάθε άλλη δημόσια αρχή ή οργανισμό (δημόσιο ή ιδιωτικό εξουσιοδοτημένο από το δημόσιο) που παρέχει εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης ή χορηγεί άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος.

Με τα δεδομένα αυτά και με τη γνωστή κατάσταση που επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια στις σχέσεις ΕΠΟ και Ελληνικής Πολιτείας σχετικά με την αυτονόμηση, άραγε από τι, της ΕΠΟ, εμφανίστηκε στο άθλημα του ποδοσφαίρου το εξής παράδοξο. Να θέλει η ΕΠΟ να ακυρώσει στην ουσία και στην πράξη το υφιστάμενο πλαίσιο, θέλοντας να υποκαταστήσει κάθε αρμόδια αρχή και απονέμοντας στον εαυτό της εξουσίες και δικαιώματα που δεν της έχουν παραχωρηθεί από την Ελληνική Πολιτεία ούτε είναι δυνατόν να της παραχωρηθούν, επισείοντας και προτάσσοντας κάθε φορά το φόβητρο της UEFA ως της μόνης αρμόδιας αρχής σε Πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο (μπορεί και σε διαπλανητικό) επίπεδο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο, πάνω από κάθε αρμόδια αρχή (η UEFA και οι ομοσπονδίες μέλη της), εθνική, κοινοτική, αθλητική ή μη, πάνω από τη νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία κάθε χώρας ή και της ίδιας της Ε.Ε.

Έτσι η UEFA αποφασίζει και η ΕΠΟ «εφαρμόζει» ότι από τούδε και στο εξής δεν αναγνωρίζει στον Ευρωπαϊκό χώρο καμία άλλη αρχή ή δομή είτε είναι κράτη, είτε πανεπιστήμια, είτε δικαστήρια, είτε άλλη δημόσια αρχή για κανένα από τα θέματα που την αφορούν και οι οποίες μόνες τους (UEFA και ΕΠΟ) καθορίζουν ποια είναι αυτά και για τα οποία θέματα, τα οποία μόνες τους καθορίζουν και δεν ελέγχονται από κανέναν.

Ακολούθησαν βέβαια και άλλες σχετικές ενέργειες της ΕΠΟ η οποία ουσιαστικά καταργεί το κράτος και καταλύει τη νομιμότητα. Τι άλλο μπορούν να σκεφτούν άραγε όσοι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή απόφοιτοι των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. είχαν πάρει από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και πληρώνοντας το σχετικό παράβολο όπως επιτάσσει ο νόμος του Ελληνικού κράτους και πως μπορούν να αμυνθούν απέναντι στις αυθαιρεσίες κάθε παράγοντα ή παραγοντίσκου που νομίζει ότι το άθλημα που διοικεί είναι η ατομική του επιχείρηση (που και να ήταν και πάλι θα έβρισκαν εφαρμογή το εργατικό δίκαιο και οι υπόλοιποι νόμοι);

Το 2006 όπως και το 2007 στον κανονισμό προπονητών της Ε.Π.Ο. στο άρθρο 2 στην παράγραφο Γ προβλεπόταν ότι αναγνωρίζονται ως προπονητές ποδοσφαίρου οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. με κύρια ειδικότητα το ποδόσφαιρο, που έχουν την ειδική αναγνώριση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μετά από έγκριση της U.E.F.A. Ήταν λοιπόν προφανής η προσπάθεια της ΕΠΟ να παραπλανήσει και να δημιουργήσει νέο στάτους, αφού με μια απλή αναδιατύπωση αφαιρούσε ντε φάκτο από τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του προπονητού που η πολιτεία τους επέτρεπε τόσα χρόνια, άλλα και η ΕΠΟ δεχόταν για ολόκληρες δεκαετίες. Στη συνέχεια η ΕΠΟ (σε μια προσπάθεια μερικής αναδίπλωσης και περιορισμού των αντιδράσεων), θα αναγνώριζε (με το δικό της τρόπο και τις δικές της διαδικασίες) σε πλήρη αντιστοιχία στην κατηγορία που αναγράφεται στα διπλώματά τους, όλους όσους είχαν λάβει το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος του προπονητού από ολιγοήμερες σχολές της περασμένης δεκαπενταετίας της ΕΠΟ και της ΓΓΑ, εκτός από τους απόφοιτους των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Μεταγενέστερες μικροδιευθετήσεις για τους αποφοίτους των ΤΕΦΑΑ και για την αναγνώρισή τους (μετά από τη έγκριση της ΕΠΟ εννοείται), ως κατόχων πτυχίου UEFA B’, καθώς επίσης και συμφωνίες της ΕΠΟ με τα ΤΕΦΑΑ – Α.Π.Θ. και Δ.Π.Θ., οι οποίες εγείρουν σοβαρές ενστάσεις για τη νομιμότητα σύναψης και για το νομικό τους υπόβαθρο δεν διαφοροποιούν καθόλου το ομιχλώδες τοπίο το οποίο περιγράφουμε, αντιθέτως επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση και υποβαθμίζουν και απαξιώνουν και το πανεπιστήμιο και την ίδια την πολιτεία στην άσκηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων υποχρεώσεών της.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή αναφέρουμε ότι οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ποδόσφαιρο, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους φοιτούν δύο χρόνια στην ειδικότητα του ποδοσφαίρου με επτακόσιες ώρες διδασκαλίας μόνο στην ειδικότητα. Επειδή τυγχάνει στα ΤΕΦΑΑ να έχουν διδάξει και να διδάσκουν και μάλιστα στην ειδικότητα του ποδοσφαίρου οι επικεφαλής των σχολών προπονητών της ΕΠΟ κατά το παρελθόν – ονόματα δεν λέμε – αλλά και κάποιοι καθηγητές των ΤΕΦΑΑ από άλλα γνωστικά αντικείμενα, είναι λοιπόν εύλογη η απορία μας πως είναι δυνατόν οι ίδιοι καθηγητές που διδάσκουν τους φοιτητές τους επί 700 ώρες μόνο στην ειδικότητα ποδοσφαίρου στο πανεπιστήμιο (και περίπου 4.500 συνολικά στα 4 έτη σπουδών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα), να μην θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να μεταδώσουν σωστά τις γνώσεις και να διδάξουν την ειδικότητα στους φοιτητές τους στα Πανεπιστήμια; Και πως είναι δυνατόν, στις σχολές προπονητών που διοργανώνει η ΕΠΟ σε δύο εβδομάδες διδασκαλίας (και στα διήμερα και τριήμερα που έχουν καθιερώσει) οι ίδιοι καθηγητές να καταφέρνουν να βγάζουν ικανούς και άξιους προπονητές ποδοσφαίρου – αξιολογότερους μάλιστα από τους απόφοιτους των ΤΕΦΑΑ, όπως θεωρεί η ΕΠΟ, και θέλει να ισοτιμήσει τα πτυχία των αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ με αυτά των σχολών της;

Δεν πρέπει να μας εξηγήσουν και η ΕΠΟ και αυτοί οι καθηγητές με την πολλαπλή απασχόληση, όποιοι και αν είναι, και σε εμάς και στην Ελληνική πολιτεία και στα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα (Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων τους, Πρυτανικές αρχές, Σύγκλητο), αλλά και στους ίδιους τους φοιτητές τους και στους παλαιούς αποφοίτους τους, πως καταφέρνουν με ταχείς ρυθμούς να διδάσκουν μέσα σε δύο εβδομάδες οι ίδιοι άνθρωποι, ύλη που δεν καταφέρνουν να διδάξουν στα ελληνικά πανεπιστήμια σε τέσσερα χρόνια, με δυο χρόνια εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο;

Ας σημειωθεί τέλος, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αποφανθεί ότι οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ κάτοχοι άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α. «εξαιρούνται της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας (από την ΕΠΟ) για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’» (έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 249760/45169/15-10-2018), δεδομένο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όποια επικείμενη νομοθετική ρύθμιση.

 

Στο πλαίσιο αυτό και για την από εδώ και πέρα αντιμετώπιση του ζητήματος, δεν νοείται άλλη λύση και ρύθμιση από την υπαγωγή της λειτουργίας οποιασδήποτε σχολής προπονητών που με ειδικές προϋποθέσεις θα εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία της, στα ΤΕΦΑΑ της χώρας.

Το επάγγελμα του προπονητή στην Ελλάδα θα έχουν το δικαίωμα να εξασκήσουν μόνο όσοι είναι κάτοχοι αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος, που θα χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Για τη χορήγηση της αδείας αυτής θα απαιτείται πτυχίο Πανεπιστημίου, Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ή ισότιμο, με σχετική ειδικότητα αθλήματος (κύρια, πρώτη ή δεύτερη δεν έχει σημασία) με δυνατότητα εξασκήσεως του επαγγέλματος μέχρι την ανώτατη κατηγορία του αθλήματος και τις εθνικές ομάδες, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ και ισότιμων σχολών θα μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή σε οποιοδήποτε άθλημα μέχρι και τη δεύτερη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος επίσης, θα χορηγείται στους πτυχιούχους των Σχολών Προπονητών των ΤΕΦΑΑ ή ισότιμων αντίστοιχων αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής με κριτήρια για την ισοτιμία που θα έχουν προκαθοριστεί.

Για την αντιμετώπιση της μέχρι σήμερα κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και όσον αφορά τους μη πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος, που έχει εκδώσει και χορηγήσει μέχρι σήμερα η Γ.Γ.Α. και μόνον αυτή.

Σε διαφορετική περίπτωση και με την περαιτέρω υποβάθμιση των πτυχίων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, την οποία θα επιφέρει αναμφισβήτητα μια ρύθμιση σε διαφορετικό πλαίσιο από το περιγραφόμενο ανωτέρω ή η συνέχιση του ίδιου προβληματικού καθεστώτος (που σε ορισμένες περιπτώσεις λειτούργησε και στην κατεύθυνση του πλήρους αποκλεισμού πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ χωρίς την αντίστοιχη ειδικότητα, ακόμα και από τη διαδικασία παρακολούθησης σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. και των ομοσπονδιών, Γ’ κατηγορίας παρακαλώ, ενώ επιτρεπόταν ταυτόχρονα η παρακολούθησή τους από απόφοιτους δημοτικού), τότε τίθεται εν αμφιβόλω ακόμα και αυτή η αναγκαιότητα ύπαρξης των ΤΕΦΑΑ. Επιπροσθέτως, θίγεται ανεπανόρθωτα και αυτή ακόμα η επιστημονική, εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική υπόσταση των μέχρι σήμερα πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ, αφού όσοι τουλάχιστον δεν βρίσκονται διορισμένοι στο δημόσιο θα αναρωτιούνται (όπως και οι νεότεροι άλλωστε) για την αξία και τη χρησιμότητα του πτυχίου που κατέχουν ή θα αποκτήσουν. Γεγονός που μόνο ως υποτιμητικό ή απαξιωτικό μπορεί να εκληφθεί. Ποια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτεία άλλωστε (δεν αναφερόμαστε βεβαίως μόνο στη σημερινή κυβέρνηση αφού το πρόβλημα έχει ιστορικό 35ετίας περίπου), δημιουργεί στρατιές πτυχιούχων που η ίδια κατόπιν εξοβελίζει, αποστερώντας τους βασικά επαγγελματικά δικαιώματα, είτε αφαιρώντας τα σταδιακά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (νομοθετώντας δηλαδή διαφορετικά ή ανοίγοντας παράθυρα), είτε μη ρυθμίζοντας νομοθετικά οριστικά και αμετάκλητα ποιος μπορεί να κάνει τι και με ποιον τρόπο, βάζοντας σε τάξη αυτό τον τραγέλαφο που παραπάνω περιγράψαμε.

Εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση και απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να κάνει ο καθένας, ούτε φορείς και ΝΠΙΔ μπορούν να αυτοναγορεύονται ως νόμιμοι πάροχοι τέτοιων τίτλων ή δικαιωμάτων (ούτε οι ίδιοι οι φορείς, ούτε όργανα που έχουν συστήσει ή διορίσει οι ίδιοι – βλέπε εκπαιδευτικά συμβούλια – και άλλα τέτοια παρεμφερή). Όπως βεβαίως γνωρίζετε κάτι τέτοιο δεν γίνεται αυθαίρετα ούτε στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, αφού για τους σκοπούς της επιμόρφωσης των υπαλλήλων (και μόνο) έχουν συσταθεί με νόμο αντίστοιχοι φορείς, που είναι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), το οποίο με τη σειρά του έχει συστήσει την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ΙΝ.ΕΠ. (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) και τα Π.ΙΝ.ΕΠ. (Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης).

 

 

Με την ευκαιρία της παρούσας παρέμβασής μας και επειδή πιστεύουμε ότι τα προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση θέλουμε να σας επισημάνουμε μερικά από τα πλέον σημαντικά και να καταθέσουμε παράλληλα τις προτάσεις μας για την επίλυσή τους.

Θα θεωρούσαμε λοιπόν σημαντική παράλειψη, να μην αναφερθούμε, ακροθιγώς έστω, και στα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν γενικότερα τον Ελληνικό αθλητισμό και στις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού αθλητικού οικοδομήματος.

Ήδη η υποχρηματοδότηση του ελληνικού αθλητισμού εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και η κακή οργάνωσή του έχουν προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις.

Επιπροσθέτως, είναι ολοφάνερο ότι ο Ελληνικός αθλητισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αρκετά προβλήματα διαφάνειας, αξιοπιστίας και αξιοκρατίας. Στην ουσία έχει πρόβλημα δημοκρατίας.

Μονοπαραταξιακές διοικήσεις στις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες και τις αθλητικές ενώσεις, χωρίς εσωτερικό οικονομικό και διοικητικό έλεγχο, αδιαφάνεια, απόλυτη επικράτηση του παραγοντισμού, ρουσφέτια, «συναλλαγές», αναξιοκρατία, νεποτισμός – οικογενειοκρατία, διοικητική ανεπάρκεια και απουσία οράματος και σχεδιασμού για το μέλλον είναι μερικά από τα φαινόμενα που εμφανίζονται με εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα.

Χαρακτηριστικά μόνο θα αναφερθούμε σε παραδείγματα τρόπου διοίκησης ομοσπονδιών, σταχυολογώντας μερικά μόνο σημεία από πορίσματα του ελεγκτικού συμβουλίου της Γ.Γ.Α. μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν παλαιότερα σε κάποιες ομοσπονδίες ……. «Τα μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας συνήψαν συμβάσεις εργασίας με συγγενικά τους πρόσωπα, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας», «Η ομοσπονδία ενώ είχε υποχρέωση να απασχολεί προπονητές κατόχους νόμιμης άδειας, σύνηψε συμβάσεις και απασχολούσε άτομα ως προπονητές, που ασκούσαν παρανόμως το επάγγελμα του προπονητή», «Σωματεία συμμετείχαν στις γενικές συνελεύσεις της ομοσπονδίας με δικαίωμα ψήφου, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού διοίκησης». Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν επιβεβαιώθηκαν τα αναγραφόμενα στα πορίσματα και αν προέκυψαν οι κατά νόμω προβλεπόμενες συνέπειες.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει όσα προαναφέραμε είναι ο άκρατος παραγοντισμός, που έκανε Έλληνα παράγοντα προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία του αθλήματος, να κατέβει στις αντίστοιχες εκλογές – τις οποίες ευτυχώς και έχασε – ως υποψήφιος των Σκοπίων και με το έμβλημα MKD, δίπλα στην υποψηφιότητά του.

Το καλύτερο όμως συνέβη από τοπική ένωση μεγάλου αθλήματος λίγα χρόνια πριν, η οποία διέκοψε αναίτια όλα τα πρωταθλήματά της επί δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, στο μέσον της αγωνιστικής περιόδου, προκειμένου αυτές να διεξαχθούν λέει απρόσκοπτα.

Στην κατεύθυνση λοιπόν της εξυγίανσης προτείναμε και στο παρελθόν σειρά ρυθμίσεων και μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν άμεσα. Από τη δέσμη των προτάσεών μας θέλουμε στην παρούσα επιστολή μόνο να επαναλάβουμε:

Την άμεση ανάγκη να καταστεί δυνατός ο εσωτερικός διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των διοικήσεων των ομοσπονδιών και των ενώσεων, με τη θέσπιση αναλογικότερου συστήματος εκλογής που θα επιτρέπει την παρουσία αντιπολίτευσης στα διοικητικά συμβούλια ως μειοψηφίας. Δυστυχώς, πριν λίγα χρόνια στη βουλή με παρέμβαση του τότε υπουργού πολιτισμού κ. Παύλου Γερουλάνου χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία, αφού καταψηφίστηκε σχετική τροπολογία που είχε κατατεθεί από βουλευτές τεσσάρων κομμάτων, η οποία κατά την άποψή μας ρυθμίζει με αποτελεσματικότερο τρόπο το θέμα της διοίκησης των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων, σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.

Επίσης, την ανάγκη για θεσμοθέτηση ελέγχου για τη διακρίβωση του επαγγέλματος που ασκούν τα μέλη των διοικήσεων των ομοσπονδιών, αν υπάρχει, και των εισοδημάτων που δήλωναν από το προηγούμενο οικονομικό έτος της εκλογής τους ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου ομοσπονδίας. Για να σταματήσουμε να έχουμε διοικήσεις και προέδρους ομοσπονδιών άνεργους και ανεπάγγελτους. Επιτέλους, η ιδιότητα του προέδρου ή του μέλους Δ.Σ. Αθλητικής Ομοσπονδίας δεν είναι επάγγελμα.

Την ανάγκη για περιορισμό της πολυθεσίας στο χώρο του αθλητισμού.

Τη θεσμοθέτηση διαδικασίας για την ταυτοποίηση ατομικών αστικών, ποινικών αλλά και διοικητικών ευθυνών για κακοδιοίκηση και οικονομική κακοδιαχείριση σε σωματεία (του επαγγελματικού αθλητισμού), ενώσεις και ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων.

Και τέλος, την ανάγκη τα υπερκείμενα όργανα διοίκησης και ελέγχου να μην συγκροτούνται από τα ίδια πρόσωπα που ασκούν διοίκηση στις ομοσπονδίες. Να είναι δηλαδή τα ίδια πρόσωπα ελεγκτές και ελεγχόμενοι, κριτές και κρινόμενοι.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την τακτική και έγκαιρη καταβολή της επιχορήγησης της Γ.Γ.Α. στις ομοσπονδίες προκειμένου να αποφευχθεί η αναίτια αναζήτηση ευθυνών για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την καθυστερημένη έγκριση από τη Γ.Γ.Α. των προϋπολογισμών των ομοσπονδιών, καθυστέρηση η οποία δεν δικαιολογείται, και κατ’ επέκταση την καθυστέρηση υλοποίησής τους.

 

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας που προαναφέραμε και ως πρόταση για νομοτεχνική βελτίωση των προτεινόμενων στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου διατάξεων.

 

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Ρυθμίσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών Ομοσπονδιών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Έχοντας ως στόχους:

– την εξασφάλιση της εναλλαγής προσώπων στις Διοικήσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών,

– την προώθηση του δημοκρατικού διαλόγου και την εκπροσώπηση όλων των Σωματείων,

– την αποτελεσματικότερη άσκηση διοικητικού, οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου στις Διοικήσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών,

– και, γενικότερα, την πρόβλεψη και αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο του Αθλητισμού,

 

θεωρείται σκόπιμη μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να αλλάζει τον υφιστάμενο τρόπο ανάδειξης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Αθλητικών Ομοσπονδιών, με βάση συνδυασμούς υποψηφίων και με την εφαρμογή αναλογικότερων συστημάτων εκλογής (σύστημα ενισχυμένης ή, ακόμη, και απλής αναλογικής).

Η κατεπείγουσα ανάγκη για τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση προκύπτει και από το γεγονός ότι οι εκλογές στις Ομοσπονδίες θα γίνουν στο τέλος του 2012 (τότε) και οι επόμενες εκλογές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα γίνουν το 2016 (τότε). Αναλογιζόμενοι τα στεγανά που έχουν δημιουργηθεί στις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες και άρα την πιθανότητα η ρύθμιση να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά στις μεθεπόμενες από την εφαρμογή της εκλογές, δηλαδή στις εκλογές του 2020 (τότε), η συνέπεια θα είναι η βελτίωση ενός τόσο κρίσιμου για τον εκδημοκρατισμό του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας των αθλητικών ομοσπονδιών ζητήματος, να παραπεμφθεί στις γνωστές ελληνικές «καλένδες».

   Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η παρακάτω τροπολογία-προσθήκη:

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του Ν.2725/99 διαμορφώνεται ως εξής:

 

 1. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα αν το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας το προβλέπει ή όχι, οι αρχαιρεσίες γίνονται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων. Σε περίπτωση που υποβληθεί υποψηφιότητα από έναν ή περισσότερους συνδυασμούς υποψηφίων ή και μεμονωμένους υποψήφιους, η διαδικασία εκλογής των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. ορίζεται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός, εκλέγει αριθμό μελών σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., ο δε υπόλοιπος αριθμός των μελών του Δ.Σ. εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους και υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς συγκεντρώνει αριθμό ψήφων, σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τηρουμένων των προβλέψεων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, τυχόν αδιάθετες έδρες μετά την πρώτη κατανομή των εδρών, κατανέμονται αναλογικά με βάση τα υπόλοιπα των ψήφων και στον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό και στους μειοψειφήσαντες συνδυασμούς. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, πλην εκείνου του συνδυασμού που πλειοψήφησε, δεν συγκεντρώσει το προαναφερόμενο ποσοστό ψήφων, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που υποβληθούν υποψηφιότητες μόνον από μεμονωμένους υποψηφίους, τότε συγκροτείται ενιαίο ψηφοδέλτιο και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας για την εκλογή των μελών του Δ.Σ.    

Σε περίπτωση που υποψηφιότητα υποβληθεί από έναν ή περισσότερους συνδυασμούς αλλά και μεμονωμένους υποψηφίους και υπάρξει ισοψηφία μεταξύ συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου, εφόσον βεβαίως έχουν συγκεντρώσει αριθμό ψήφων σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται στο Δ.Σ. κατά προτεραιότητα ο μεμονωμένος υποψήφιος. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω διαδικασία.

Σε όσα καταστατικά αθλητικών ομοσπονδιών προβλέπεται σύστημα απλής αναλογικής για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., δεν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.»

 

Εν κατακλείδι καλούμε και εμείς την κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές, αντιεπιστημονικές, άδικες, επικίνδυνες, παράνομες και καταχρηστικές διατάξεις του σχεδίου νόμου και να επεξεργαστεί άμεσα σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα και τις επιστημονικές ενώσεις ένα νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τον αθλητισμό.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ MULTI-SPORT


Πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2018 στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης η 3η Συνάντηση και η 3η Εκτελεστική Επιτροπή των εταίρων του προγράμματος ERASMUS+ Sport με τίτλο «MULTISPORT / “Multidisciplinary modules for a healthy, safe and comprehensive approach to sport, Πολυεπιστημονικές δομές για μια υγιή, ασφαλή και ολοκληρωμένη προσέγγιση του αθλητισμού», το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοργανωτές της συνάντησης ήταν ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.). Το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας (IT, GR, HR) MULTI-SPORT θα επικεντρωθεί σε πρακτικές για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, θα ενθαρρύνει τα παιδιά ηλικίας 5-7 ετών να ανακαλύψουν το σώμα τους και να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους, προκειμένου να προσδιορίσουν τις αθλητικές δραστηριότητες που ταιριάζουν καλύτερα στα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντά τους. Με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ισορροπίας και συντονισμού, θα μάθουν να σέβονται και να διαχειρίζονται σωστά το σώμα τους και να αποκτούν τεχνικές που αποτελούν τη βάση συγκεκριμένων αθλημάτων. Το MULTI-SPORT υποστηρίζει επίσης, το διάλογο μεταξύ αθλητικών οργανώσεων και τοπικών υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη συνεργιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που θα είναι σε θέση να προωθήσουν μια υγιή, ασφαλή και ολοκληρωμένη προσέγγιση του αθλητισμού με έναν πληρέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.
Στο πλαίσιο της συνάντησης μέλη από το δήμο Castelnovo ne’ Monti και από δύο αθλητικούς οργανισμούς της Ιταλίας καθώς και από την αθλητική ένωση για άτομα με ειδικές ανάγκες της Ριέκα – Κροατίας, ξεναγήθηκαν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και ενημερώθηκαν για τα προγράμματα, τον τρόπο λειτουργίας τους και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του δήμου, των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των επιστημονικών φορέων.

         

         

 

 

1o OLYMPIC DAY RUN


ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-PROTERGIA ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΣΤΟ “1Ο OLYMPIC DAY RUN” –  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 20.00

O  εορτασμός της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας  θα πραγματοποιηθεί με τη διοργάνωση του δρομικού γεγονότος, “1ο Olympic Day Run”, που στοχεύει στη συμμετοχή κυρίως νέων, παιδιών και οικογενειών Στο “Olympic Day Run” ακολουθώντας τους ρυθμούς του »Move, Learn, Discover», του μότο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων να συμμετέχουν στον εορτασμό της ημέρας, θα αναπτυχθεί σε αγώνες 1χλμ. & 5χλμ., που θα ξεκινήσουν από το Μουσείο και θα καταλήξουν στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, όπου θα ακολουθήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρουσία πολιτιστικών και αθλητικών φορέων, συλλόγων και σωματείων της πόλης

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ (1-13/6/2018) ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ!

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΧΑΡΤΗ !!

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ–PROTERGIA

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αίτηση Συμμετοχής Ανηλίκων Αίτηση Συμμετοχής Ενηλίκων

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 – 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Υπό την αιγίδα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 1 Δεκεμβρίου 2017, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης. Η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Η συμμετοχή στα σεμινάρια για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο είναι δωρεάν.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε ένα νέο, φιλόξενο και άρτια εξοπλισμένο χώρο, στο αμφιθέατρο του δημαρχείου του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη το οποίο βρίσκεται στο Πανόραμα (πρώην δημαρχείο Πανοράματος),  στην οδό Απόστολου Σαμανίδη 21 (οδός Πανοράματος – Θέρμης). Στο χώρο διεξαγωγής υπάρχει μεγάλος ανοιχτός-υπέργειος χώρος στάθμευσης που διατίθεται δωρεάν. Πρόσβαση υπάρχει και με αστική συγκοινωνία με τη γραμμή 58 (με αφετηρία την οδό Ελ. Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης), στάση δημαρχείο.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες, 7 εξειδικευμένα σεμινάρια και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short  και full paper). Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί Δίπλωμα Συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  –  Διεύθυνση internet, www.egve.gr 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κλπ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στο πλαίσιο του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 7 εξειδικευμένα σεμινάρια.

1) Σεμινάριο «Καθορισμός Στόχων στον Αγωνιστικό Αθλητισμό, στο Σχολείο και σε Προγράμματα Άσκησης για Υγεία». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

2) Σεμινάριο «Αναπτυξιακός Αθλητισμός Στίβου: Από το Παιγνίδι στα Πολύαθλα».  Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

3) Σεμινάριο «Η Διπλή Καριέρα των Αθλητών. Η Κοινωνική και Οικονομική Διάσταση του Θέματος. Η Εμπειρία από τα Προγράμματα Erasmus». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

4) Σεμινάριο «Πολλαπλές Αθλητικές Δραστηριότητες Ενάντια στην Καθιστική Ζωή, στην Παχυσαρκία και στην Εγκατάλειψη Σπουδών. Παρουσίαση των Δράσεων και των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος ERASMUS+ Sport, Project M.A.P.S. – Multisport Against Physical Sedentary (project number: 567236-EPP-1-2015-2-ITSPOSCP)». Το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας (IT, DE, GR, HR, NL, PL, TR) M.A.P.S. στοχεύει στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής μεθοδολογίας παράλληλων και πολλαπλών αθλητικών δραστηριοτήτων, κατά της παχυσαρκίας, της καθιστικής ζωής και της εγκατάλειψης σπουδών από τους νέους ηλικίας μεταξύ 9 και 12 ετών. Ξεκινώντας από ένα μοντέλο που έχει ήδη δοκιμαστεί στην Ιταλία, σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τη συλλογή καλών πρακτικών άλλων εταίρων, ένα νέο κοινό μοντέλο σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε στις συμμετέχουσες χώρες. Το πρόγραμμα M.A.P.S. προσπαθεί να βρει τρόπους για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας σε όλες τις μορφές της, ενθαρρύνοντας τα παιδιά στη συμμετοχή σε πολλαπλά αθλήματα και επίσης μέσω παρεμβάσεων σε παθητικούς παράγοντες, όπως οι συνήθειες που επικρατούν στις αστικές μετακινήσεις και οι αστικές δομές: για το λόγο αυτό το πρόγραμμα περιλάμβανε και μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του αστικού περιβάλλοντος στις συνήθειες μετακίνησης την παιδιών. Έχει αποδειχθεί ότι η εξάσκηση πολλών αθλημάτων επηρεάζει, αρμονικά και πλήρως, την κινητική ανάπτυξη των νέων. Η προπόνηση με ανάμειξη διαφόρων κινητικών δεξιοτήτων αντί της επανάληψης συνεχώς των ίδιων, συμβάλει θετικά ώστε να ολοκληρωθεί ο κινητικός πλουραλισμός που οφείλουν να αναπτύξουν και να εδραιώσουν οι νέοι για μια υγιή μελλοντική ζωή. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

5) Σεμινάριο «Το Τρίαθλο και οι Παράμετροι της Αθλητικής Παιδείας». Η εμπειρία μέσα από τα μάτια ενός Παγκόσμιου πρωταθλητή. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

6) Σεμινάριο «Ισορροπία και Συμμετρία στην Ανθρώπινη Κίνηση». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

7) Σεμινάριο «Η Φυσική Αγωγή στο Σχολείο και στην Εκπαίδευση». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα short paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2017 (χωρίς δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση), είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310 / 282512), είτε ηλεκτρονικά στα e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr, egymve@hol.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες συγγραφής της περίληψης. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. Καμία εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση εάν δεν έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη διεύθυνση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial).
 2. Εφίσταται η προσοχή των συγγραφέων που θα υποβάλλουν εργασίες που θα εγκριθούν, στην υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν την ανακοίνωσή τους στο συνέδριο (σε περίπτωση προφορικής, short ή full paper), ή να αναρτήσουν το poster (σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης) και να το παρουσιάσουν στην ειδική συνεδρία που θα γίνει γι’ αυτό το λόγο, στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής). Το έντυπο του προγράμματος του συνεδρίου και των περιλήψεων των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί, δεν συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.
 3. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν short paper αλλά και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου, δηλαδή στο 4ο τεύχος του 2017 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 Ευρώ και για κάθε full paper είναι 100 Ευρώ. Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το Πανελλήνιο Συνέδριο. Η προθεσμία υποβολής και αυτών των εργασιών είναι μέχρι 1 / 12 / 2017.
 4. Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν στο έντυπο πρόγραμμα, που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου στους μετέχοντες.
 5. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας του συνεδρίου θα ακολουθεί συζήτηση.
 6. Η εγγραφή στο Πανελλήνιο Συνέδριο, η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η ταμειακή τακτοποίηση, μπορούν να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου από ώρα 10.00 το Σάββατο 9 / 12 / 2017. Το πρώτο θέμα θα ξεκινήσει στις 10.30. Εγγραφές θα γίνονται και τις δύο ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου.
 7. Οι συνάδελφοι που θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2017), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, αίτηση εγγραφής στην ΕΓΒΕ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, τ.κ., δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από τη δωρεάν συμμετοχή που ισχύει για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
 8. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30.
 9. Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου το Σάββατο από ώρα 11:00 έως 12.00 και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως τις 19.00, ενώ η παρουσίασή τους στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής) θα γίνει την ίδια μέρα από 17.00 έως 19.00. Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση.
 10. Στους συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 1 / 12 / 2017

 1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 03 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
 2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
 3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
 4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες.
 5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και δισκέτα ή cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στα e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr, egymve@hol.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη πληρωμής της εργασίας από τα ΕΛΤΑ.
 6. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης μέσω Η/Υ.
 7. Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 0,80 m πλάτος x 1,00 m ύψος.
 8. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου.

 

 

12