Διοικητικό Συμβούλιο

TO ΔIOIKHTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθανάσιος Παπαγεωργίου (M.Sc.), Πρόεδρος

 1 Αποφοίτησε: Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., 1987 (Κλασσικός αθλητισμός)
Εργάζεται: Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Σπουδές: Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού (Master of Science)

Γεώργιος Παρισόπουλος (M.Sc.), Γενικός Γραμματέας

 1 Αποφοίτησε: Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., 1994 (Καλαθοσφαίριση)
Εργάζεται: Διευθυντικό Στέλεχος σε Φαρμακοβιομηχανία
Σπουδές: Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού (Master of Science)

Γεώργιος Μπεμπέτσος (M.Sc.), Αντιπρόεδρος
 3 Αποφοίτησε: Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., 1985 (Αντισφαίριση)
Εργάζεται: Αμερικανικό Κολλέγιο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ», Θεσσαλονίκη.
Σπουδές: Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού (Master of Science).
Σμάγα Σουλτάνα (M.Sc.), Β΄ Αντιπρόεδρος
Αποφοίτησε: Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., 1987 (Παραδοσιακοί Χοροί, Αθλητική Δημοσιογραφία)
Εργάζεται: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολείο Ειδικής Αγωγής Ανατ. Θεσ/νίκης
Σπουδές: Ειδική Φυσική Αγωγή (Master of Science)
 4

Αθανάσιος Φυλακτός, Ταμίας

 5 Αποφοίτησε: Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., 1992 (Καλαθοσφαίριση) Εργάζεται: Υπάλληλος Δήμου Θεσσαλονίκης

Πατσάκας Γεώργιος, Ειδικός Γραμματέας

Αποφοίτησε: Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., 1987. (Κλασσικός Αθλητισμός) Εργάζεται: Πανεπιστημιακό γυμναστήριο Α.Π.Θ.  6

Πολυτσάκης Μιχαήλ , Μέλος

 7 Αποφοίτησε: Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., 1988 (Κολύμβηση). Αποσπασμένος σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. -Δ.Π.Θ.

Φοροζίδης Γεώργιος, Μέλος

Αποφοίτησε: Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., 1992. (Κλασσικός Αθλητισμός) Εργάζεται: Ειδικά προγράμματα μαζικού Αθλητισμού.  8

Αναγνωσταράς Κων/νος (M.Sc.), Μέλος

9 Αποφοίτησε: Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., 2004. (Κολύμβηση). Εργάζεται: Ειδικά προγράμματα μαζικού Αθλητισμού.

Μεϊμαρίδης Ιωάννης, Μέλος

Αποφοίτησε: Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., 1987 (Χειροσφαίριση). Εργάζεται στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης  10

Περρωστής Ανδρέας, Μέλος

 11 Αποφοίτησε: Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Μακεδονία, 2004, Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., 1996. (Καλαθοσφαίριση) Εργάζεται: Ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου.