Δελτίο Ταυτότητος Μέλους

Η κάρτα αυτή αποτελεί μια πρωτοποριακή για το χώρο μας κίνηση, για την κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων που παρόμοιά της δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη από κανένα άλλο καθηγητικό φορέα , οποιασδήποτε ειδικότητας, σε όλη την Ελλάδα. Πέρα από τα άλλα πλεονεκτήματα τα οποία η κάρτα παρέχει (επαγγελματική αναγνώριση – ενημέρωση και ειδικές τιμές για διάφορες εκδηλώσεις) αποτελεί και ιστορικού χαρακτήρα στοιχείο, αφού πλέον κάθε ένα από τα μέχρι στιγμής εγγεγραμμένα – 7.500 μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. στη Μακεδονία και τη Θράκη , καταγράφεται σε ένα ενιαίο αρχείο και αποκτά αριθμό μητρώου.
Για την έκδοση της απαιτείται μία πρόσφατη φωτογραφία και οικονομική τακτοποίηση του μέλους (περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε.).

dt