Νέα

21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.


21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 – 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (www.egve.gr)
Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 4 Δεκεμβρίου 2020,
χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης.

Δελτίο Συμμετοχής

Φίλες και φίλοι

Σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει όσο το δυνατόν καλύτερα το τοπίο σχετικά με την πανδημία COVID-19, για να οριστικοποιήσουμε τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., αφήσαμε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό περιθώριο πριν οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας για τον τρόπο διεξαγωγής του. Μέχρι πριν λίγες ημέρες οι όροι διεξαγωγής συνεδρίων στην Ελλάδα καθοριζόταν με το ΦΕΚ 3611/29-10-2020. Από τη Δευτέρα 12-10-2020 ισχύουν νέοι όροι διεξαγωγής που καθορίζουν για τη Θεσσαλονίκη (που υπάγεται για την ώρα στο επίπεδο 2) ως προς τη διοργάνωση συνεδρίων «…. 1 άτομο ανά 10 τ.μ. με ανώτατο όριο τη συμμετοχή 100 ατόμων και χρήση μάσκας …», πράγμα το οποίο σημαίνει ότι απαιτείται για την παρουσία 100 ατόμων (συμπεριλαμβανομένων συνέδρων, ομιλητών και διοργανωτών) συνεδριακός χώρος 1.000 τ.μ. και αντίστοιχα για 50 συνολικά άτομα χώρος 500 τ.μ. και ούτω καθ’ εξής. Η ευμετάβλητη κατάσταση σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 τους επόμενους μήνες, καθιστά επισφαλή κάθε σχεδιασμό και προγραμματισμό για τη διοργάνωση συνεδρίου με την δια ζώσης παρουσία των συντελεστών διεξαγωγής του (συνέδρων, ομιλητών και διοργανωτών, κλπ), οπότε η Οργανωτική Επιτροπή του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου και το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. αποφάσισαν τα εξής:

Α) Επειδή έχουμε δεχθεί πληθώρα αιτημάτων από όλη την επιστημονική κοινότητα (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, κλπ) για την υποβολή επιστημονικών ανακοινώσεων, ξεκινά άμεσα η υποβολή τους με βάση τις οδηγίες υποβολής που ακολουθούν παρακάτω. Η προθεσμία υποβολής των επιστημονικών ανακοινώσεων είναι έως και 4 Δεκεμβρίου 2020, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης. Όσοι/ες υποβάλουν εργασία για κρίση θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί (εννοείται ότι θα ενημερωθούν έγκαιρα) να αποστείλουν στην Ε.Γ.Β.Ε. με email ή με we transfer ή με filemail το power point και το βίντεο της παρουσίασης της εργασίας τους μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών (έως 20 λεπτά για τα full και τα short paper).

Β) Σε επόμενη ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής και του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. θα διευκρινισθεί εάν θα συμπεριληφθούν και διαδικτυακά σεμινάρια (σε θεωρητικά αντικείμενα), ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας.

Γ) Θα υπάρχει δυνατότητα πληρωμής του δικαιώματος συμμετοχής – παρουσίασης επιστημονικής εργασίας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για τον αριθμό λογαριασμού και το ΙΒΑΝ θα ενημερώνεται κάθε ενδιαφερόμενος από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  –  Διεύθυνση internet, www.egve.gr 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κλπ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα short paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2020 (χωρίς δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση), είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Πρ. Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. & φαξ 2310 / 282512), είτε ηλεκτρονικά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες συγγραφής της περίληψης. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη δ/νση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη δ/νση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου, δηλαδή στο 3ο και 4ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε., το οποίο θα εκδοθεί κανονικά εντός του Δεκεμβρίου του 2020. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 Ευρώ και για κάθε full paper είναι 100 Ευρώ. Επίσης, όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν στο έντυπο πρόγραμμα.
 2. Οι βεβαιώσεις παρουσίασης επιστημονικής εργασίας θα δοθούν άμεσα και έγκαιρα (αμέσως μετά την e-παρουσίασή τους).
 3. Όσοι θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2020), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, αίτηση εγγραφής στην ΕΓΒΕ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση, τ.κ., δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές συμμετοχής που ισχύουν για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
 4. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόμενοι στο γραφείο της, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 4 / 12 / 2020

 1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 07 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
 2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
 3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
 4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες.
 5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη πληρωμής της εργασίας από τα ΕΛΤΑ.
 6. Η μέγιστη χρονική διάρκεια παρουσίασης των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και των short και full paper 20 λεπτά.
 7. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου.

«Ψηφιακή Επικοινωνία, Ρομποτική και New Media στον Αθλητισμό» , ένα καινοτόμο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου


Το πρόγραμμα με τίτλο ”Ψηφιακή Επικοινωνία, Ρομποτική και New Media στον Αθλητισμό” είναι πλήρως προσαρμοσμένο στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται σήμερα να εργαστούν τα στελέχη και οι γυμναστές των αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Παρέχεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να μελετά τις ημέρες και τις ώρες που τον διευκολύνουν.
Είναι ετήσιας διάρκειας (39 εβδομάδες, 325 ώρες φόρτου εργασίας).
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 13 ECTS.
Το πρόγραμμα παρέχει μοριοδότηση
για την κατάταξη στους πίνακες διορισμών/προσλήψεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση βάσει του ν. 4589/2019 άρθρο 57, για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει του ν. 4547/2018 άρθρο 21.

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των σπουδών, την διάρθρωση του προγράμματος και τα δίδακτρα, παρέχονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://sportcommunication.uop.gr.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Άθληση και Υγεία” 2020-2021


Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)  με τίτλο «Άθληση και Υγεία», των τμημάτων Ιατρικής & Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021, ανακοινώνει ότι θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή σε δύο γνωστικές κατευθύνσεις:

 • Αθλητιατρική
 • Άσκηση και Σωματική Υγεία

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ως εξής: Πτυχιούχοι Ιατρικής, Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.,  Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι., Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του κάθε υποψηφίου, πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένη, εμπρόθεσμα από 1/9/2020 έως 18/9/2020, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη στη σελίδα http://www.master-sport-health.gr

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


 

Μετά από προσπάθειες ετών, επιτέλους έγινε πράξη η αύξηση των ωρών του μαθήματος της φυσικής αγωγής στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του λυκείου.

Η 1 ώρα την εβδομάδα στην Β’ Λυκείου, έγιναν 2 ώρες και οι 2 ώρες στη Γ’ Λυκείου έγιναν 3 ώρες.

Ευχαριστούμε θερμά την Υφυπουργό Παιδείας Κ. Σοφία Ζαχαράκη για την απόφασή της.

Η διεκδίκηση μας για 3 ώρες φυσική αγωγή την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, παραμένει πάντοτε επίκαιρη και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να επιτευχθεί.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.
Η επιστολή της ΕΓΒΕ πρός την ΟΛΜΕ 

PAYAMOS


PAYAMOS
Promotion of Physical Activity of the Youth through Active Mobility to School (PAYAMOS)
Προώθηση της σωματικής δραστηριότητας της νεολαίας μέσω ενεργού κινητικότητας στο σχολείο
(Project Number: 613171-EPP-1-2019-1-DE-SPO-SCP)

Η σύμπραξη «PAYAMOS» στοχεύει στην ενθάρρυνση των παιδιών και των εφήβων να έχουν υψηλότερα επίπεδα σωματικής άσκησης μέσω της ενεργού μεταφοράς τους στο σχολείο, να προωθήσουν την εθελοντική σωματική άσκηση σε αυτά και να παράσχουν καλύτερη γνώση για να καταστήσουν φιλικές προς τη σωματική δραστηριότητα πολιτικές. Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια ενός προηγούμενου έργου ERASMUS+ που υλοποιήθηκε το 2016-2017. Ένα από τα πακέτα εργασίας του προηγούμενου έργου επικεντρώθηκε στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της αστικής μορφής, των μοτίβων κινητικότητας και των αντιλήψεων των γονέων, της ενεργού μεταφοράς παιδιών στο σχολείο και των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας των παιδιών και του δείκτη σωματικής μάζας τους. Η εργασία έγινε με τη συλλογή δεδομένων παιδιών δημοτικού σχολείου ηλικίας 9-12 ετών και των γονέων τους σε 21 σχολεία σε 7 χώρες το πρώτο εξάμηνο του 2016. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η συλλογή δεδομένων βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου που εγκρίθηκε το 2016 για να βρεθούν πιθανές αρνητικές ή θετικές αλλαγές στη σωματική άσκηση των παιδιών, το σωματικό τους βάρος και οι σχέσεις με την αστική μορφή και την κινητικότητα μετά από τέσσερα χρόνια. Ένα άλλο μέρος του νέου προγράμματος θα ασχοληθεί με τις επιπτώσεις των μεταβαλλόμενων συμπεριφορών κινητικότητας των εφήβων σε νέα σχολεία των επτά χωρών σχετικά με το βάρος και τη σύνθεση του σώματος. Η ιδέα είναι ότι θα γίνει μια έρευνα σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις διαφορετικές συνήθειες στις μετακινήσεις, κοινωνικοοικονομικούς και χωρικούς παράγοντες, καθώς και το σωματικό βάρος και τη σύνθεση των εφήβων στους πρώτους μήνες του έργου. Τα ευρήματα θα αναλυθούν και θα παραχθούν παραδοτέα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ερωτηθέντες θα ερωτηθούν εάν συμφωνούν να αλλάξουν τη συνήθη μετακίνηση στο σχολείο τους με το ιδιωτικό αυτοκίνητο των γονιών τους σε περπάτημα, ποδηλασία και μέσα μαζικής μεταφοράς (συγκροτείται επιτροπή έρευνας). Έτσι, θα γίνουν δύο υπο-δείγματα: εκείνοι οι μαθητές που δεν αλλάζουν τον τρόπο κινητικότητας και εκείνοι που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια σε ένα άλλο πακέτο εργασίας, στα δύο υπο-δείγματα θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και θα συλλεχθούν τα χαρακτηριστικά του σώματος τους. Η στατιστική ανάλυση θα δείξει εάν η αλλαγή της κινητικότητας του σχολείου από το αυτοκίνητο σε ενεργό τρόπο και η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς είχε σημαντικές αλλαγές στους εφήβους. Συγκριτικές αναλύσεις θα γίνουν μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, καθώς και μεταξύ διαφορετικών τρόπων σχολικής μετακίνησης όπως περπάτημα, ποδηλασία, περπάτημα + δημόσιες συγκοινωνίες, ποδηλασία + δημόσιες συγκοινωνίες. Τα ευρήματα θα εξηγηθούν και θα συνοψιστούν για τη χάραξη πολιτικής σε ξεχωριστό πακέτο εργασίας. Αυτό το έργο θα δείξει ποια είναι τα επιστημονικά και εμπειρικά αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικής. Για να υπάρχει μια πιο ακριβή κατανόηση για τα θέματα της προηγούμενης μελέτης που ονομάζεται Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), η ανάγνωση των παρακάτω αποτελεσμάτων θα είναι χρήσιμη.
Project website (please look at WP4): http://www.maps-project.eu/overview-of-all-activities,

https://www.tuerlin.de/ztg/menue/projekte_und_kompetenzen/projekte_abgeschlossen/maps_multisport_ against_physical_sedentary/parameter/en/

 

Pn Organisation City Country Role
1 Technische Universität Berlin, Germany BERLIN GERMANY Applicant
2 ERASMUS CENTRE FOR URBAN, PORT AND TRANSPORT ECONOMICS BV ROTTERDAM NETHERLANDS Partner
3 POLITECHNIKA KRAKOWSKA KRAKOW POLAND Partner
4 Northern Greece Physical Education Teachers Association (EGVE) THESSALONIKI GREECE Partner
5 MINE VAGANTI NGO PERFUGAS ITALY Partner
6 RIJEKA SPORTS ASSOCIATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES RIJEKA CROATIA Partner
7 Spor Elcileri Dernegi YESILYURT TURKEY Partner

 

Peer-reviewed journal papers

 1. Masoumi, Houshmand E., Zanoli, Gabriele; Papageorgiou, Athanasios; Smaga, Soultana; Miloš, Ana; Van Rooijen, Martin; Łuczak, Monika; Komorek, Joanna; Çağan, Birol (2017), “Patterns of Children’s Travel to School and their Body Weight: A Survey on Nine European Cities”. GeoScape, Vol. 11, Issue 2, pp. 52-75. Doi: https://doi.org/10.1515/geosc-2017-0005
 2. Masoumi, Houshmand, E.(2017), “Associations of Built Environment and Children’s Physical Activity: A Narrative Review”, Reviews on Environmental Health, Vol. 32, Issue 4, pp. 1-16. https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0046
 3. Masoumi, Houshmand, E.(2017), “Active Transport to School and Children’s BMI: A Systematic Review”, Journal of Land Use, Mobility and Environment, Vol. 10, No. 1, pp. 95-110. doi: http://dx.doi.org/10.6092/1970-9870/4088

Reports

 1. Masoumi, Houshmand, E., Zanoli, Gabriele; Papageorgiou, Athanasios; Smaga, Soultana; Miloš, Ana; Van Rooijen, Martin; Łuczak, Monika; Komorek, Joanna; Çağan, Birol; Calabrese, Carla; E. Jamerson, Gordon; Patsakas, Georgios; Parisopoulos, Georgios; Meimaridis, Ioannis; Anagnostaras, Konstantinos; Perrostis, Andreas; Dessi, Eleni; Družeta, Toni; Udović, Tatjana; Daams, Ingmar; Drużek, Paweł and Dalcı, Ahmet (2017), Children’s Travel to School and their Body Weight; Results of a Survey in Seven European Countries: General Report”, Report No. 2 of WP4 of the Project Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), Funded by the European Commission, 73 pages. doi: 10.13140/RG.2.2.35796.40327
 2. Masoumi, Houshmand, E.; Zanoli, Gabriele; Papageorgiou, Athanasios; Smaga, Soultana; Miloš, Ana; Van Rooijen, Martin; Łuczak, Monika; Komorek, Joanna; Çağan, Birol; Calabrese, Carla; E. Jamerson, Gordon; Patsakas, Georgios; Parisopoulos, Georgios; Meimaridis, Ioannis; Anagnostaras, Konstantinos; Perrostis, Andreas; Dessi, Eleni; Družeta, Toni; Udović, Tatjana; Daams, Ingmar; Drużek, Paweł and Dalcı, Ahmet (2017), Children’s Travel to School and their Body Weight; Results of a Survey in Seven European Countries: Technical Report”, Report No. 3 of WP4 of the Project Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), Funded by the European Commission, 319 pages. doi: 10.13140/RG.2.2.18865.17767
 3. Masoumi, Houshmand, E., Gouda, Amr, Ah., Layritz, Lucia, Stendera, Pia, Matta, Cynthia, Tabbakh, Haya, Razavi, Sima, Masoumi, Houshiar, Mannasoğlu, Betül, Kılınç, Özlem, Sharara, Ashraf M., Mahmoud, ElNably, Alhakeem, Ahmad, Ismail, Sherzad, Fruth, Erik (2018), Urban Travel Behavior in Large Cities of MENA Region: Survey Results of Cairo, Istanbul, Discussion Paper- Center for Technology and Society discussion paper series, paper Nr. 41/2018, DOI: 10.13140/RG.2.2.10912.48641
 4. Masoumi, Houshmand, E. (2017), Promoting Schoolchildren’s Physical Activity by Change in Transport to School Behavior: Statistical Analysis, Report No. 4 of WP4 of the Project Multisport Against Physical Sedentary (M.A.P.S.), Funded by the European Commission, 26 pages. Doi:10.13140/RG.2.2.26758.88642
 

23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


23ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17 18 Ιουνίου 2020

Στις 9 Μαρτίου 2020 η Ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της για αναβολή των συνεδριακών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν για την προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση του Κορωνοϊού COVID-19, περιορισμός που δεν έχει ακόμα αρθεί. Στη συνέχεια στις 23 Μαρτίου 2020 ανακοινώθηκε η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε τελικά έως και τις 3 Μαΐου 2020. Παρά τη μερική και σταδιακή άρση των περιορισμών, όπως φαίνεται δεν θα καταστεί δυνατόν να διοργανωθούν συνεδριακές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κοινού στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έως και το τέλος Ιουνίου του 2020 τουλάχιστον. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, την δια ζώσης διοργάνωση του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α. & Α. με όλα τα σεμινάρια (πρακτικά και θεωρητικά), τις στρογγυλές τράπεζες και τα work shop που είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Είναι αυτονόητο ότι αμιγώς πρακτικά σεμινάρια και μεικτά σεμινάρια με θεωρητικό και πρακτικό μέρος δεν είναι δόκιμο να διεξαχθούν εξ αποστάσεως.

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου και το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε., εξάντλησαν κάθε χρονικό περιθώριο για την κανονική διεξαγωγή του, έστω και με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ειδικά πρωτόκολλα. Δεδομένου όμως, ότι έπρεπε να καθοριστεί ημερομηνία τέλεσης του συνεδρίου εντός του Ιουνίου του 2020, χωρίς τον κίνδυνο νέας αναβολής σε άγνωστο χρονικό σημείο, η Ο.Ε. και το Δ.Σ. αποφάσισαν την e-διεξαγωγή συνεδρίου, διαδικτυακά δηλαδή, μόνο για τις επιστημονικές ανακοινώσεις, προφορικές και αναρτημένες, που έχουν υποβληθεί για κρίση στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και έχουν πάρει την έγκρισή της για παρουσίαση.

Έτσι, το 23ο ΔΙΕΘΝΕΣ e-ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (και πρώτο διαδικτυακό), της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, θα διεξαχθεί από 17 έως 18 Ιουνίου 2020.

Η επιλογή μας αυτή ήταν αναπόφευκτη, με δεδομένο ότι είχαν ήδη από τον Ιανουάριο υποβληθεί αρκετές επιστημονικές ανακοινώσεις (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper) και επειδή είχαμε δεχθεί πληθώρα αιτημάτων από όλη την επιστημονική κοινότητα (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, κλπ) για συνέχιση της διαδικασίας υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων. Άλλωστε, οι προθεσμίες που αφορούν τις αιτήσεις για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα, την παρουσίαση πτυχιακών εργασιών, την υποβολή αιτήσεων εκλογής ή εξέλιξης μελών ΔΕΠ, συνέχιζαν και συνεχίζουν να «τρέχουν».

Όπως λοιπόν είχε από την αρχή ανακοινωθεί το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί (διαδικτυακά) και όλες οι ανακοινώσεις που έχουν περάσει από τη διαδικασία κρίσης της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου και εγκρίθηκαν για παρουσίαση, θα συμπεριληφθούν στο 1ο & 2ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», το οποίο θα εκδοθεί κανονικά εντός του Ιουνίου του 2020. Θα δοθούν επίσης άμεσα και έγκαιρα (αμέσως μετά την e-παρουσίασή τους) βεβαιώσεις παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.

Οδηγίες για την e-παρουσίαση των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δοθούν ατομικά στους συγγραφείς των εργασιών, προκειμένου να ετοιμάσουν έγκαιρα την παρουσίασή τους.

Έχει εκδοθεί το 1ο & 2ο τεύχος του 2020 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» στο οποίο περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Όσοι παρουσίασαν εργασία μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΓΒΕ προκειμένου να το παραλάβουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.


20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 – 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος)
Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος 
Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 29 Νοεμβρίου 2019, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης. Η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Η συμμετοχή στα σεμινάρια για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο είναι δωρεάν.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της νέας δημοτικής βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης (γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος).

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες, 6 εξειδικευμένα σεμινάρια και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short  και full paper). Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί Δίπλωμα Συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ): Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κλπ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 6 εξειδικευμένα σεμινάρια.

1) Σεμινάριο «Μαθαίνω να Γυμνάζομαι Σωστά. Μυϊκές Ανισορροπίες – Λειτουργική Γυμναστική – Κίνδυνοι και Προβλήματα που Προκύπτουν από μια Λανθασμένη Προπόνηση Δύναμης». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

2) Σεμινάριο «JUNIOR – MINI TENNIS TEACHING – Η Τέχνη της Διδασκαλίας σε Μικρά Παιδιά». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

3) Σεμινάριο «Εργοφυσιολογία στην Υγεία και στην Απόδοση». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

4) Σεμινάριο «Θεραπευτική αναψυχή». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

5) Σεμινάριο «Σύνδρομο Κοιλιακών Προσαγωγών σε Αθλητές. Από την Αιτιολογία και τη Διάγνωση στην Αντιμετώπιση». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

 6) Σεμινάριο «Σχολική Φυσική Αγωγή. Παρόν και Μέλλον». Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτημένων) καθώς και τα short paper και οι ολόκληρες εργασίες (full paper) πρέπει να αποσταλούν μέχρι 29 Νοεμβρίου 2019 (χωρίς δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε παράταση), είτε στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310 / 282512), είτε ηλεκτρονικά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές μετά από την κρίση τους από την Επιστημονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr, όπως και τις οδηγίες συγγραφής της περίληψης. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή, μόνο μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο από τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από μίας περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν αντίστοιχα δικαιώματα συμμετοχής με τον αριθμό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται. Καμία εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση εάν δεν έχει καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής. Οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υποβολής ολόκληρης εργασίας (full paper) ή short paper είναι ίδιες με αυτές του επιστημονικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. και υπάρχουν αναλυτικά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύθυνση www.egve.gr, καθώς και στο site του επιστημονικού περιοδικού στη δ/νση www.hellenicjsport.com και σε γενικές γραμμές οι συγγραφείς πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το APA 4 και μεταγενέστερα. Οι ολόκληρες εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial) και τα short paper τις 3 δακτυλογραφημένες σελίδες (μονό διάστημα, 10 cpi, Arial).
 2. Εφίσταται η προσοχή των συγγραφέων που θα υποβάλλουν εργασίες που θα εγκριθούν, στην υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν την ανακοίνωσή τους στο συνέδριο (σε περίπτωση προφορικής, short ή full paper), ή να αναρτήσουν το poster (σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης) και να το παρουσιάσουν στην ειδική συνεδρία που θα γίνει γι’ αυτό το λόγο, στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής). Το έντυπο του προγράμματος του συνεδρίου και των περιλήψεων των ανακοινώσεων που θα διανεμηθεί, δεν συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης επιστημονικής εργασίας.
 3. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν short paper αλλά και ολόκληρες εργασίες (full paper), οι οποίες εφόσον κριθούν και γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή και καταβάλουν το δικαίωμα συμμετοχής, θα δημοσιευθούν ολόκληρες στο έντυπο των περιλήψεων των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου, δηλαδή στο 4ο τεύχος του 2019 του Επιστημονικού Περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε. Η παρουσίαση όσων εργασιών αυτού του τύπου εγκριθούν θα γίνει είτε σε ειδική ενότητα, είτε στην αντίστοιχη θεματική ενότητα που θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες εργασίες, θα έχουν δε μέγιστη διάρκεια παρουσίασης τα 20 λεπτά. Το ποσό συμμετοχής για κάθε short paper είναι 70 Ευρώ και για κάθε full paper είναι 100 Ευρώ. Οι εργασίες θα υποβάλλονται στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. όπως και όλες οι υπόλοιπες για το Πανελλήνιο Συνέδριο. Η προθεσμία υποβολής τους είναι μέχρι 29 / 11 / 2019.
 4. Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτημένων ανακοινώσεων θα δημοσιευθούν στο έντυπο πρόγραμμα, που θα διανεμηθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου στους μετέχοντες.
 5. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας του συνεδρίου θα ακολουθεί συζήτηση.
 6. Η εγγραφή στο Πανελλήνιο Συνέδριο, η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η ταμειακή τακτοποίηση, μπορούν να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου από ώρα 10.00 το Σάββατο 7 / 12 / 2019. Το πρώτο θέμα θα ξεκινήσει στις 10.30. Εγγραφές θα γίνονται και τις δύο ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου.
 7. Όσοι θέλουν να τακτοποιηθούν ταμειακώς (ταμειακά τακτοποιημένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του 2019), μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, μαζί με το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συμμετοχής τους στο Πανελλήνιο Συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους, αίτηση εγγραφής στην ΕΓΒΕ μαζί με τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, διεύθυνση, τ.κ., δήμο, νομό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα) και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδρομή, για να επωφεληθούν από τη δωρεάν συμμετοχή που ισχύει για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
 8. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδρομές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόμενοι στα γραφεία μας, όπου μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 17.30 έως 21.30.
 9. Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραμματείας του συνεδρίου το Σάββατο από ώρα 11:00 έως 12.00 και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως τις 18.00, ενώ η παρουσίασή τους στο κοινό και στη μικτή επιτροπή (από μέλη της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής) θα γίνει την ίδια μέρα από 16.00 έως 18.00. Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση.
 10. Στους συμμετέχοντες στο Πανελλήνιο Συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 29 / 11 / 2019

 1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα (Microsoft Word 03 και μεταγενέστερα, με 10 cpi και γραμματοσειρά Arial).
 2. Γράψτε τον τίτλο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα ή και το τμήμα στο οποίο έγινε η μελέτη, διεύθυνση και πόλη με πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστημα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγράφου, με το κείμενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί μόνο μία παράγραφο και να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
 3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντομος (περίπου 15 λέξεις) και κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
 4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν αποτελέσματα και συμπεράσματα θα απορρίπτονται ως μη ολοκληρωμένες.
 5. Εάν επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε και cd με το αρχείο της περίληψης, διαφορετικά η εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην επιστημονική επιτροπή. Η περίληψη μπορεί να αποσταλεί και μέσω διαδικτύου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (info@egve.gr) ως επισυναπτόμενο έγγραφο του word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το Δελτίο Συμμετοχής στο Πανελλήνιο Συνέδριο (φόρμα υποβολής), την οποία μπορείτε να βρείτε στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται μαζί (με φαξ ή σκαναρισμένη ή μαζί με το φάκελο αποστολής της εργασίας) η απόδειξη πληρωμής της εργασίας από τα ΕΛΤΑ.
 6. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης μέσω Η/Υ.
 7. Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 0,80 m πλάτος x 1,00 m ύψος.
 8. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  –  ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512 email: info@egve.gr

W4AL – «Walk for all for life» ERASMUS+ SPORT PROGRAMME


(Project Number 603292-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP)

Η σύμπραξη W4AL – Walking for All for Life (IT, DE, GR, ES, DK) στοχεύει στην προώθηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής στους εφήβους και τους νέους 14 – 25 ετών, με ιδιαίτερη προσοχή στους εκπαιδευόμενους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού δικτύου για την προαγωγή της υγείας και την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας (HEPA) και τη σύσταση του Συμβουλίου για την Υγεία, σχετικά με τη σωματική άσκηση που ενισχύει την υγεία. Η ατομική υγεία εδώ σημαίνει κυρίως ευθύνη του ατόμου να υιοθετεί συμπεριφορές και συνήθειες που σέβονται περισσότερο τον εαυτό τους σήμερα αλλά και στο μέλλον. Πράγματι, οι δραστηριότητες εκπαίδευσης / κατάρτισης που προτείνονται από το σχολείο και τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεν πρέπει να εξαντλούνται στην πρόταση για τακτική σωματική άσκηση. Για το λόγο αυτό, στο επίκεντρο του έργου θα είναι το Περπάτημα: μια δραστηριότητα προσιτή και κατάλληλη για όλους, ανεξάρτητα από τη «φυσική κατάσταση» που δεν προσδιορίζεται εδώ μόνο ως «απόδοση», αλλά ως ικανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων με αναπηρία και ατόμων χωρίς αναπηρία σε μια ισότιμη βάση, συμπεριλαμβανομένου αυτού… του οποίου επίσης εδώ σημαίνει «διατομεακό»: το άνοιγμα δηλαδή σε άλλα τμήματα του πληθυσμού, με μηδενικές ή πολύ χαμηλές οικονομικές επιπτώσεις, το οποίο μπορεί να γίνει σε διαφορετικά περιβαλλοντικά πλαίσια (από μια πόλη έως σε μια ορεινή περιοχή) κ.λπ. Μια δραστηριότητα που περιέχει μια πληθώρα «άλλων αξιών», δηλαδή δέσμευση, αυξανόμενη προοδευτικά προπονητική επιβάρυνση για την επίτευξη στόχων, προετοιμασία (συμπεριλαμβανομένης της σωστής διατροφής, της μελέτης της διαδρομής κλπ.), τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε τι είναι γύρω μας και συχνά δεν το βλέπουμε, που μπορεί να μας κάνει να είμαστε ορατοί για την ιδιότητα του πολίτη και να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό, κλπ. Στην ομάδα των νέων θα προταθούν διαφορετικοί τύποι διαδρομών πεζοπορίας με διαφορετικό επίπεδο δυσκολιών και δεξιοτήτων για μάθηση: τεχνικές αθλητικές δεξιότητες και δεξιότητες πολιτιστικού περιβάλλοντος. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων θα παρέχεται μια εφαρμογή, διαθέσιμη για smartphone και tablet, που δημιουργείται adhoc. Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ήδη έχουν ολοκληρωθεί:
α) η ανάλυση πλαίσιο των καλών πρακτικών από τις χώρες μέλη των εταίρων του προγράμματος και έχει εκδοθεί ο σχετικός οδηγός,
β) έχουν δημιουργηθεί ειδικές διαδρομές σε αστικό, ημιαστικό, ημιορεινό και ορεινό περιβάλλον, οι οποίες προτείνονται για δοκιμή στις προπονητικές ομάδες του προγράμματος. Για κάθε διαδρομή υπάρχουν διαθέσιμες στην εφαρμογή μια σειρά από πληροφορίες, όπως: το όνομα της διαδρομής, ο τόπος – η περιοχή, ο τύπος της διαδρομής (αστική, ορεινή κλπ), το μήκος της διαδρομής, ο χρόνος που απαιτείται για να διανυθεί, το επίπεδο δυσκολίας, η υψομετρική διαφορά, οι θερμίδες που θα καταναλώσει όποιος τη διανύσει και οι διδακτικοί στόχοι της διαδρομής.
γ) έχουν δημιουργηθεί οι προπονητικές ομάδες – ομάδες δοκιμής της εφαρμογής για τα κινητά (app) και των διαδρομών που έχουν ήδη δημιουργηθεί, οι οποίες (ομάδες) προτείνουν και νέες διαδρομές για να ενσωματωθούν μελλοντικά στην εφαρμογή.
δ) έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των προπονητών και μέσω σεμιναρίων που διεξήχθησαν δια ζώσης (in site) και μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (webinar) με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρήχθη αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τέλος ε) έχει δημιουργηθεί η εφαρμογή (APP) W4AL για κινητά, η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο και βελτιώνεται συνεχώς με βάση τις παρατηρήσεις – υποδείξεις των προπονητικών ομάδων δοκιμής και των προπονητών τους.
Και για να είστε ενημερωμένοι για το έργο ή για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, απλώς ακολουθήστε την επίσημη αρχική σελίδα του έργου W4AL στο https://bit.ly/walk4al. Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημασία του περπατήματος, σχετικά με το επίπεδο της φυσικής κατάστασης των νέων, για τις βέλτιστες πρακτικές που προέρχονται από το πεδίο του περπατήματος και κάποιες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο προώθησης της δραστηριότητας του περπατήματος στην ομάδα των νέων που κάνουν καθιστική ζωή. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή W4AL για κινητά.
Ως ένα συμπέρασμα από τη μέχρι τώρα υλοποίηση του έργου, δείτε 3 συστάσεις για το πώς να προωθήσετε την κατάσταση της υγείας των νέων με το περπάτημα:

 1. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε τη δραστηριότητα του περπατήματος σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή των νέων ώστε να γίνει μέρος της καθημερινής τους ζωής. Όσο πιο συχνά, τόσο καλύτερα για την υγεία και την ευημερία τους.
 2. Προσπαθήστε να περπατήσετε 10.000 βήματα ανά ημέρα όσο πιο συχνά γίνεται.
 3. Προσπαθήστε να περπατάτε σε διαφορετικά περιβάλλοντα (πόλη, δάσος, ορεινές περιοχές, άλλα) όσο πιο συχνά γίνεται.

 

Pn Organisation City Country Role
1 CSI Centro Sportivo Italiano Roma IT Applicant
2 SCF Scuola Centrale di Formazione Bologna IT Partner
3 Northern Greece Physical Education Teachers Association (EGVE) Thessaloniki GR Partner
4 Gemeralitat de Catalunya- Department of Education Barcelona ES Partner
5 Gemeralitat de Catalunya- ConsellCatala de l’ Esport Barcelona ES Partner
6 Inter College Aalborg DK Partner
7 CJD Frechen DE Partner

 

Το Newsletter 05/2019

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 2019


ΔΙΑΜΟΝΗ

Δεκαπέντε εξαιρετικές προτάσεις για τη διαμονή όσων συνέδρων έλθουν στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση του συνεδρίου της ΕΓΒΕ αλλά και για τους συνοδούς τους έχει επεξεργαστεί η ΕΓΒΕ.

Η πρώτη πρόταση αφορά το ξενοδοχείο Capsis Hotel στην Εγνατία, η δεύτερη το Egnatia Palace hotel & spa επίσης στην Εγνατία, η τρίτη το ξενοδοχείο Egnatia Hotel στην οδό Αντιγονιδών, η τέταρτη το Aegeon Hotel στην Εγνατία, η πέμπτη το Queen Olga Hotel στην περιοχή της Βασ. Όλγας, η έκτη το Hotel Avalon στην περιοχή του Αεροδρομίου της πόλης (4*), η έβδομη το Royal Hotel επίσης στην περιοχή Αεροδρομίου, η όγδοη το CITY HOTEL στη συμβολή των οδών Τσιμισκή & Κομνηνών, η ένατη το Grand Hotel Palace στη Μοναστηρίου, η δέκατη το ξενοδοχείο Park Hotel, ένα ανακαινισμένο ξενοδοχείο στην οδό Ίωνος Δραγούμη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενδέκατη επιλογή αποτελεί το THE MET HOTEL τοποθετημένο σε κομβικό σημείο, κοντά στο λιμάνι, δωδέκατη επιλογή το Hotel Olympia, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Ολύμπου, το ξενοδοχείο Holiday Inn στεγάζεται στην οδό Μοναστηρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αποτελεί την δέκατη τρίτη επιλογή, δέκατη τέταρτη πρόταση το Lazart Hotel, σε προνομιακό σημείο της πόλης, στην οδό Κολοκοτρώνη και τέλος δέκατη πέμπτη πρόταση αποτελεί το ξενοδοχείο Athina Airport Hotel κοντά στο Αεροδρόμιο Μακεδονία.

Η κράτηση και η πληρωμή γίνεται απ’ ευθείας στα ξενοδοχεία από τους ενδιαφερόμενους. Είναι ευνόητο ότι η έγκαιρη πραγματοποίηση των κρατήσεων διευκολύνει τα ξενοδοχεία και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των δωματίων σε αυτές τις τιμές.  


CAPSIS HOTEL

 Μοναστηρίου 18, 54629 Θεσσαλονίκη, E-mail: reservations@capsishotel.gr

Tel.: +30 2310 596800, Fax: +30 2310 510555

Τιμές με πρωινό: Μονόκλινο 75€, Δίκλινο 85€, Τρίκλινο 95€

Άνεση, επιχειρηματικός χαρακτήρας και παροχές υψηλού επιπέδου χαρακτηρίζουν το Capsis Hotel Thessaloniki.

Υπερσύγχρονο και πρόσφατα ανακαινισμένο, το Capsis είναι ένα από τα πιο γνωστά και κεντρικά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, ιδανική επιλογή για επαγγελματικές συναντήσεις, διοργάνωση συνεδρίων και περιηγήσεις σε μία πόλη με μεγάλη θρησκευτική και πολιτιστική ιστορία.

Το Capsis Hotel, μέλος της γνωστής ομώνυμης αλυσίδας, είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο πόλης στη Βόρεια Ελλάδα. Διαθέτει 407 δωμάτια και 18 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων με αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες


Egnatia Palace Hotel & Spa

 Εγνατίας 61, 546 31 Θεσσαλονίκη, Tel: (+30) 2310 222 900

Email: reservation@egnatiapalace.gr (www.egnatiapalace.gr)

Μονόκλινο δωμάτιο (διπλό κρεβάτι)                                      – 85 € (ανά διανυκτέρευση)

Δίκλινο δωμάτιο (διπλό κρεβάτι ή δύο μονά)                         – 90€ (ανά διανυκτέρευση)

Τρίκλινο δωμάτιο (δύο μονά κρεβάτια και καναπές κρεβάτι) – 100€(ανά διανυκτέρευση)

Στις τιμές:

 • Συμπεριλαμβάνονται οι φόροι και το πρωινό σε μπουφέ. Το ξενοδοχείο δεν υπόκειται σε Φόρο Διανυκτέρευσης.
 • Check in μετά τις 14.00 & Check out μέχρι τις 12.00
 • Υπάρχει χώρος στάθμευσης από την μπροστινή όψη του χωρητικότητας έως 5 αυτοκινήτων, χωρίς χρέωση και χωρίς δυνατότητα κράτησης.

Τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις και τεχνολογικές παροχές και επιπλέον:

 • Δωρεάν WiFi.
 • Δωρεάν Χρήση του Handy Travel Smartphone.
 • Ανακαινισμένα δωμάτια.
 • 32” Flat TV.

Άλλες παροχές και ανέσεις:

 • Xρήση του Wellness Fitness Center με εκπτωτική τιμή (ανοιχτό 12.00-22.00).
 • Room Service.
 • Συνεργαζόμενο Parking σε απόσταση 350 μέτρων με επιπλέον χρέωση 10 €.

Το ξενοδοχείο Egnatia Palace βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί όπου το χθες και το σήμερα συνδυάζονται απόλυτα. Γνωρίστε από κοντά την υψηλή αισθητική, τη διακριτική πολυτέλεια και την άψογη επαγγελματική εξυπηρέτηση που μπορεί να σας προσφέρει.

Η εκπληκτική θέση του ξενοδοχείου Egnatia Palace στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με την παραδοσιακή ζεστή φιλοξενία και τους προσεγμένους χώρους, δημιουργούν ένα χώρο – εμπειρία για τον επισκέπτη. Η φιλοσοφία του ξενοδοχείου, διατηρεί τον φιλοξενούμενο στο επίκεντρο, επιλέγοντας στα 43 δωμάτια και σουίτες, υψηλά standard άνεσης και ποιότητας, σε συνδυασμό με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.


Egnatia Hotel ***     

 Αντιγονιδών 16, 546 30 Θεσσαλονίκη, Tel: (+30) 2310 530 675

Email: reservation@egnatia-hotel.gr | www.egnatia-hotel.gr | 

Μονόκλινο δωμάτιο (μονό κρεβάτι)                                      – 55 € (ανά διανυκτέρευση)

Δίκλινο δωμάτιο (διπλό κρεβάτι ή δύο μονά)                         – 60€ (ανά διανυκτέρευση)

Τρίκλινο δωμάτιο (δύο μονά κρεβάτια και καναπές κρεβάτι) – 75€(ανά διανυκτέρευση)

Στις τιμές:

 • Συμπεριλαμβάνονται οι φόροι και το πρωινό σε μπουφέ. Το ξενοδοχείο δεν υπόκειται σε Φόρο Διανυκτέρευσης.
 • Check in μετά τις 14.00 & Check out μέχρι τις 12.00.
 • Υπάρχει χώρος στάθμευσης από την μπροστινή όψη του χωρητικότητας έως 5 αυτοκινήτων, χωρίς χρέωση και χωρίς δυνατότητα κράτησης.

Τα δωμάτια διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις και τεχνολογικές παροχές και επιπλέον:

 • Δωρεάν WiFi
 • Πρόσφατα ανακαινισμένα δωμάτια
 • Ψυγείο, safe, πιστολάκι μαλλιών

Άλλες παροχές και ανέσεις:

 • Xρήση του Wellness Fitness Center στο Egnatia Palace Hotel & Spa με εκπτωτική τιμή (ανοιχτό 12.00-22.00)
 • 24 ώρες Τμήμα Υποδοχής
 • Συνεργαζόμενο Parking με επιπλέον χρέωση 12 €

Το Egnatia Hotel είναι ένα city hotel στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα & τις ανέσεις για τους σύγχρονους ταξιδιώτες.

Μοντέρνα δωμάτια με ξεχωριστή διακόσμηση και πλούσια σε παροχές σας περιμένουν

για να κάνουν τη διαμονη σας στη Θεσσαλονίκη άνετη και απολαυστική


Aegeon Hotel ***    

 Εγνατίας 19, 546 30 Θεσσαλονίκη

Tel: (+30) 2310 522 921                                                                            

Email: info@aegeon-hotel.gr  | www.aegeon-hotel.gr |

Μονόκλινο δωμάτιο (διπλό κρεβάτι)                                     – 50 € (ανά διανυκτέρευση)

Δίκλινο δωμάτιο (διπλό κρεβάτι ή δύο μονά)                         – 55€ (ανά διανυκτέρευση)

Τρίκλινο δωμάτιο (τρία μονά κρεβάτια)                                  – 70€ (ανά διανυκτέρευση)

Στις τιμές:

 • Συμπεριλαμβάνονται οι φόροι και το πρωινό σε μπουφέ.
 • Δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Διανυκτέρευσης
 • Check in μετά τις 14.00 & Check out μέχρι τις 12.00

Τα δωμάτια διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις και τεχνολογικές παροχές και επιπλέον:

 • Δωρεάν WiFi.
 • Ψυγείο.
 • Πιστολάκι μαλλιών.

Άλλες παροχές και ανέσεις:

 • Xρήση του Wellness Fitness Center στο Egnatia Palace Hotel & Spa με εκπτωτική τιμή (ανοιχτό 12.00-22.00)
 • 24 ώρες Τμήμα Υποδοχής
 • Συνεργαζόμενο Parking με επιπλέον χρέωση 12 €

Το Aegeon Hotel είναι ένα city ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός city hotel σε συνδυασμό με τις ανέσεις ενός business hotel.

Το Aegeon Hotel, πρόσφατα ανακαινισμένο, διαθέτει δωμάτια που προσφέρουν στον επισκέπτη όλες τις σύγχρονες ανέσεις, μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Με πλούσια ιστορία 50 χρόνων, βαθιά γνώση της έννοιας «φιλοξενία» και εύκολη πρόσβαση και μετακίνηση διαθέτει το άνετο περιβάλλον και τη φιλική εξυπηρέτηση που απαιτείται ώστε να νιώσετε οικεία.


QUEEN OLGA HOTEL

ΤΗΛ: +30 2310 824621 FAX: +30 2310 868581 Email: reservations@queenolga.gr (www.queenolga.gr)

Τιμές δωματίων με πρωινό μονόκλινο:60€,  δίκλινο:80€, τρίκλινο:100€

Χτισμένο στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στη Βασιλίσσης Όλγας 44 και σχεδιασμένο από εικαστικούς καλλιτέχνες στο ύφος της εποχής το ξενοδοχείο Queen Olga έχει γίνει ονομαστό στη Θεσσαλονίκη για τη μοναδική εξυπηρέτηση που προσφέρει. Με την άμεση πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και την προνομιακή θέση του με θέα στον Θερμαϊκό, το Queen Olga αποτελεί μια από τις καλύτερες προτάσεις για αξέχαστη διαμονή στη Θεσσαλονίκη


HOTEL AVALON

ΤΗΛ: +30 2310 462700 FAX: +30 2310 463898 Email: sales@avalonhotel.gr (www.avalonhotel.gr)

Προσφορά για διαμονή 12/04 με 14/04

Ø  Economy Μονόκλινο: 49,00€

Ø  Economy Δίκλινο:      55,00€

Ø  Standard Μονόκλινο (Χωρίς μπαλκόνι): 57,00€

Ø  Standard Δίκλινο (Χωρίς μπαλκόνι):       63,00€

Ø  Standard Μονόκλινο (Με μπαλκόνι): 65,00€

Ø  Standard Δίκλινο (Με μπαλκόνι):       72,00€

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν πρωινό και φπα.

Δεν περιλαμβάνεται στις τιμές ο φόρος διανυκτέρευσης.

Το Avalon Hotel Thessaloniki είναι ένα τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο που στοχεύει στην απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και διακοπών παράλληλα όμως λόγω της θέσεως του είναι ιδανικός χώρος για τη διαμονή διαφόρων ειδών τουρισμού όπως επιχειρηματικό, σχολικό, αθλητικό, θρησκευτικό κτλ.

Στρατηγικά τοποθετημένο κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονία και αρκετά κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με πολύ εύκολη πρόσβαση σε παραλίες της περιοχής μας αλλά και της Χαλκιδικής, μας χαρακτηρίζει ως ένα City Resort ξενοδοχείο.


ROYAL HOTEL

 ΤΗΛ: +30 23920 211 44 FAX: +30 23920 211 27 Email: info@royal-hotel.gr (www.royal-hotel.gr)

Τιμές δωματίων (Θέα Βουνό): μονόκλινο:70€  δίκλινο: 80€

Τρίκλινο χωρίς μπαλκόνι: 80€

Η τοποθεσία του Royal Hotel είναι κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης. Το συγκρότημα διαθέτει 54 πολυτελή και ευρύχωρα δωμάτια, Restaurant, Bar – Café “Roxanne”, υπαίθριο Parking 60 θέσεων και Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet σε όλα τα δωμάτια.


CITY HOTEL

 Κομνηνών 11 Θεσσαλονίκη E: info@cityhotel.gr

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

T: +30 2310 021 000, F: +30 2310 240 715

Δωμάτιο για μονόκλινη χρήση – εσωτερική θέα – 95 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση

Δωμάτιο για δίκλινη χρήση – εσωτερική θέα –      95 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση

Δωμάτιο για μονόκλινη χρήση –θέα πόλη         –            115 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση

Δωμάτιο για δίκλινη χρήση – θέα πόλη             –            115 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση

 Ο κωδικός κράτησης που πρέπει να υποδείξετε για τις προσφερόμενες τιμές είναι: «ΈνωσηΓυμναστών22»

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους, και τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Αμερικάνικο μπουφέ πρωινό στο Green Bar
 • δωρεάν WIFI internet σε όλα τα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους
 • δωρεάν Coffee station για παρασκευή καφέ ή τσάι
 • δωρεάν 2 μπουκαλάκια νερό στο mini bar
 • δωρεάν Χρήση του γυμναστηρίου
 • Σε όλους τους πελάτες μας προσφέρεται ειδική έκπτωση σε κοντινά συνεργαζόμενα καταστήματα.

Το City Hotel είναι ένα σύγχρονο urban nature ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις λεπτά από την Πλατεία Αριστοτέλους και την πολυσύχναστη αγορά της οδού Τσιμισκή. Ο μοντέρνος σχεδιασμός, εμπνευσμένος από στοιχεία της φύσης, σε συνδυασμό με την ιδανική του τοποθεσία κοντά στην κεντρική πλατεία Αριστοτέλους, καθιστούν το πολυτελές City Hotel την κορυφαία επιλογή του επισκέπτη που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, είτε για επαγγελματικούς είτε για προσωπικούς λόγους. Οι άριστες παροχές και υπηρεσίες του ξενοδοχείου και το ιδιαίτερα φιλικό και προσεγμένο service είναι κάποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ξενοδοχείο City Hotel για διαμονή στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται στην οδό Κομνηνών, μερικά μόλις μέτρα από τη λεωφόρο Τσιμισκή καθώς και από τηn παραλία της Θεσσαλονίκης. Ζήστε την ενέργεια και τον παλμό της Θεσσαλονίκης, ενώ διαμένετε σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο City Hotel στο κέντρο της πόλης και αφεθείτε σε μια ατμόσφαιρα αρμονίας και λιτής αισθητικής που αποπνέει την ηρεμίας της φύσης..


GRAND HOTEL PALACE

Μοναστηρίου 305, Tel: +30 2310 549 000 | Fax: +30 2310 549 149

E-mail: sales@grandhotelpalace.gr, www.grandhotelpalace.gr

Τιμές με πρωινό: Μονόκλινο 85€, Δίκλινο 100€

Στο νεοκλασικό του Grand Hotel Palace κάθε λεπτομέρεια είναι προσεκτικά σχεδιασμένη για να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις άνεσης και αισθητικής. Διαθέτει 256 υπέρκομψα και ευρύχωρα δωμάτια και 5 υπέροχες σουίτες με θέα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Για τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών εκδηλώσεων και συνεδρίων διαθέτει 13 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, εναλλακτικές λύσεις διαρρύθμισης χώρων και μεγάλο φυλασσόμενο πάρκινγκ.

Πρόσθετες Παροχές

 • Ελεύθερη χρήση του Health Club με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα και γυμναστήριο.
 • Δωρεάν πρόσβαση στο internet.
 • Πλήρως εξοπλισμένο Business Center στο Lobby του ξενοδοχείου.
 • Ελεύθερη χρήση του shuttle bus 19 θέσεων για τις μετακινήσεις των διαμενόντων από και προς το κέντρο της πόλης (Δευτέρα-Παρασκευή).
 • Υπαίθριο χώρο στάθμευσης 200 θέσεων αυτοκινήτων και λεωφορείων στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου, χωρίς χρέωση.
 • Εσωτερικό φυλασσόμενο parking με χρέωση 10€ ημερησίως.

PARK HOTEL

Ίωνος Δραγούμη 81, Tel: +30 2310 524 121, E-mail: info@parkhotel.com.gr,

Τιμές με πρωινό: Μονόκλινο 60€, Δίκλινο 75€, Τρίκλινο 85€

Καλωσορίσατε στη Θεσσαλονίκη και το Ξενοδοχείο Παρκ!

Το ξενοδοχείο μας, πλήρως ανακαινισμένο (ΦΕΒ. 2018), μοντέρνο και άνετο, μόλις μία ανάσα από το κέντρο της πόλης, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την επόμενη επίσκεψή σας στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μία οικογενειακή επιχείρηση που λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1969. Έτσι, γνωρίζουμε τους περισσότερους επισκέπτες μας, καθώς συμβαίνει να έχουν διαμείνει πολλές φορές στο ξενοδοχείο μας. Αν για εσάς είναι η πρώτη φορά θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε και είμαστε σίγουροι ότι θα σας δούμε ξανά και ξανά και ξανά

Πρόσθετες Παροχές


THE MET HOTEL

26ης Οκτωβρίου 48, 546 27, Θεσσαλονίκη, Tel: (+30) 2310 017 000

Email: themethotel@chandris.grwww.parkhotel.com.gr

Τιμές: Μονόκλινο ανά Superior Plus δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση – 135€

Δίκλινο ανά Superior Plus δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση     – 145€,

Στη Θεσσαλονίκη, όπου η ιστορία και η τέχνη αποτελούν τη διαχρονική έμπνευση ενός δυναμικού επιχειρηματικού πνεύματος, το THE MET HOTEL, ως διακεκριμένο μέλος των Design Hotels, προσφέρει στους πιο απαιτητικούς επισκέπτες, που ταξιδεύουν είτε για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους, μια ξεχωριστή και υψηλού επιπέδου μητροπολιτική εμπειρία.

Τοποθετημένο σε κομβικό σημείο, σε μια από τις πιο ζωντανές γωνιές της Θεσσαλονίκης, κοντά στο λιμάνι και σε μικρή απόσταση από το ιστορικό κέντρο της πόλης, το THE MET HOTEL αποτελεί μια κορυφαία επιλογή φιλοξενίας, διαθέτοντας πολυτελή δωμάτια και σουίτες, gourmet εστιατόρια, προηγμένες συνεδριακές εγκαταστάσεις και ένα πρότυπο κέντρο ευεξίας και αναζωογόνησης. Όλες οι παροχές του ξενοδοχείου υποστηρίζονται από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με άψογη εξυπηρέτηση, προσωπική φροντίδα και απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, το ιδιωτικό λεωφορείο του ξενοδοχείου για την μεταφορά σας από και προς την πλατεία Αριστοτέλους.


HOTEL OLYMPIA

OLYMPOU STR. 65, Tel: (+30) 2310 366 466, Email: welcome@hotelolympia.gr

Τιμές: Μονόκλινο: 60€

Δίκλινο για χρήση μονόκλινου: 65€

Δίκλινο: 75€

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά ημέρα και συμπεριλαμβάνουν buffet πρωινό.

Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι.

Το ΗΟ είναι ένα κομψό ξενοδοχείο πόλης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καθαρές γραμμές, φυσικά, δυναμικά συνδυασμένα υλικά, όπως το ξύλο και ο γρανίτης, γήινα χρώματα, εντυπωσιακά έπιπλα και αντικείμενα design, δημιουργούν μια εικόνα λιτής πολυτέλειας. Αυτό το περιβάλλον και η άψογη εξυπηρέτηση κάνουν το ΗO τον κατάλληλο προορισμό για το σύγχρονο άνθρωπο της πόλης, τον ταξιδιώτη, τον επαγγελματία.

Τα 97 δωμάτια του ΗΟ μοιράζονται όλα την κομψή αισθητική που συνθέτουν τα δρύινα δάπεδα, τα γήινα χρώματα και τα μαρμάρινα μπάνια, σε έναν αφαιρετικό σχεδιασμό, με κοινή λεπτομέρεια την pop καρέκλα «Mademoiselle» του Philippe Starck.


HOLIDAY INN

Μοναστηρίου 8, Tel:(+ 30) 231 0563100

Email: info@hithessaloniki.gr

Τιμές: Μονόκλινο: 85€

Δίκλινο     : 95€

Τρίκλινο   : 105€

Οι παραπάνω ειδικές τιμές περιλαμβάνουν πλούσιο πρωινό μπουφέ, high speed internet access και τις νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ & Τέλος Παρεπιδημούντων).

Έξυπνο ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με εστιατόριο υψηλής ποιότητας, αίθουσες συσκέψεων και δωρεάν WiFi

Το Holiday Inn® Thessaloniki βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στο λιμάνι και σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την ιστορική παλιά πόλη.

Σε αυτό το ξενοδοχείο μπορείτε να απολαύσετε:

– Μίνι γυμναστήριο

– Δωρεάν WiFi σε ολόκληρο το ξενοδοχείο

– Εκτεταμένες επιχειρηματικές εγκαταστάσεις

– Χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις

Θα έχετε έναν υπέροχο ύπνο στα ηχομονωμένα δωμάτια του ξενοδοχείου και τις ευρύχωρες σουίτες, οι οποίες διαθέτουν όλα τα μενού μαξιλαριών και κουρτίνες συσκότισης.


LAZART HOTEL

16, Kolokotroni str., Tel: +30 2316 015000, Fax: +30 2316 015002, e-mail: iinfo@lazarthotel.com lazarthotel.com

Superior δωμάτιο για μονόκλινη χρήση: 85€/ διανυκτέρευση Superior δωμάτιο για δίκλινη χρήση     :95€/ διανυκτέρευση

Η διαθεσιμότητα των παραπάνω δωματίων αφορά το διάστημα 13-14/4.

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους καθώς και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Πρωινό σε μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου • Wi- Fi internet access • Χρήση του γυμναστηρίου • Parking • Χρήση εξωτερικής πισίνας (κατά την θερινή περίοδο) • Espresso coffee machine και tea station – Δωρεάν WiFi σε ολόκληρο το ξενοδοχείο

Το ξενοδοχείο Lazart προσφέρει πολυτελή διαμονή σε ένα προνομιακό σημείο της Θεσσαλονίκης, μόλις 10 λεπτά από την καρδιά της πόλης. Η τέχνη και η άνεση συνδυάζονται τέλεια σε αυτό το ξενοδοχείο 5 αστέρων που διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό και εξαιρετική διακόσμηση, καλωσορίζοντας τους επισκέπτες σε έναν κόσμο απόλυτης χαλάρωσης.

Το ξενοδοχείο διαθέτει τα πιο ευρύχωρα δωμάτια στη Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζοντας απαράμιλλη άνεση και προσφέροντας το ιδανικό μέρος διαμονής για οικογένειες και ζευγάρια, επιχειρηματίες αλλά και όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν την πόλη. Υπάρχουν 8 διαφορετικοί τύποι δωματίων για να επιλέξετε, ανάλογα με τις εξατομικευμένες σας ανάγκες και επιθυμίες. Όλα τους είναι ευρύχωρα, φωτεινά και με ηχομόνωση, σύγχρονα και πλήρως λειτουργικά, προσφέροντας πληθώρα ανέσεων και παροχών που ολοκληρώνουν τη βέλτιστη εμπειρία διαμονής. Απολαύστε άνετο ύπνο με την ειδική επιλογή σε μαξιλάρια και τη χρήση ανατομικών στρωμάτων, παροχές VIP, 24ωρη υποδοχή και υπηρεσία δωματίου, αυτόνομο κλιματισμό και πολλά περισσότερα που θα σας χαρίσουν μια υπέροχη εμπειρία!


ATHINA AIRPORT HOTEL

13o χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας, Phone: +30 2310 805680, Fax: +30 2310805686

Email: info@airhotelathina.gr info@airhotelathina.gr

Web: www.airhotelathina.gr www.airhotelathina.gr

Μονόκλινο δωμάτια: 60,00€ / ΒΒ Δίκλινα δωμάτια:      68,00€ / ΒΒ Τρίκλινα δωμάτια:   76,00€/ ΒΒ

Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σε κομβική τοποθεσία καθίσταται ο ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να ανακαλύψουν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και για όσους θέλουν να έχουν μια ήσυχη διαμονή.

Bρίσκεται 2χλμ. μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Μακεδονία (SKG) και προσφέρει δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

Τα μοντέρνα δωμάτια και οι σουίτες στο Athina διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό και θυρίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνουν επίσης μίνι μπαρ και μπάνιο με δωρεάν προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών.