Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πεδίο του αθλητισμού από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.)


Ενημερωθείτε εδώ για τα τρέχοντα προγράμματα επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.