Μια θετική εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους.


Έστω και την τελευταία στιγμή πέρασε στο Νόμο 4075 (ΦΕΚ89/Α/11/04/2012), στο άρθρο 55 παράγραφος 6, τμήμα της δεύτερης τροπολογίας που είχε αποσταλεί, και προστέθηκε η φράση μετά τις λέξεις «…που εποπτεύονται από αυτήν (σ.σ. εννοεί την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης)»
«καθώς και οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκρισή της,».
Το σχετικό έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διατροφής και Άθλησης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.