Νέα

113 Χρόνια Συνδικαλιστικών Φορέων, Ενώσεων & Συλλόγων των Επαγγελματιών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού(1899-2012)


Λάμπρου Χρ. – Σεραφειμίδης Ι.

1. Εισαγωγή

Κατ’ αρχήν αναφέρω ότι η Ανακοίνωση αυτή είναι κυρίως του Χρ. Λάμπρου, ο οποίος με παρακάλεσε να την παρουσιάσω εγώ προσωπικά, γιατί συνέπεσε, στην ίδια περίπου χρονική περίοδο με το Συνέδριο αυτό*, να υποστηρίζει τη διδακτορική του διατριβή στη Φιλοσοφική σχολή των Αθηνών. Με έκπληξη όμως διαπίστωσα ότι στην περίληψη που ηλεκτρονικά έστειλε στην Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.), καθώς και στο κυρίως κείμενο της Ανακοίνωσης που μου ταχυδρόμησε, είχε ως συγγραφείς τόσο το δικό του όνομα όσο και το δικό μου, προφανώς ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, επειδή αποδέχθηκα να του κάνω την εκδούλευση αυτή, πιθανόν και για άλλους λόγους. Οπότε, θεώρησα σωστό, προκειμένου να δικαιολογηθεί η αναγραφή και του ονόματος μου ως συγγραφέα της Ανακοίνωσης αυτής, να προσθέσω και εγώ ορισμένα αδημοσίευτα και ασχολίαστα σχετικά γεγονότα για την υποβάθμιση της ανωτατοποιημένης Ε.Α.Σ.Α. (Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής), καθώς και για τον πραγματικό λόγο της ίδρυσης της Ε.Γ.Β.Ε. (Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος). Μάλιστα, εξαιτίας της σπουδαιότητας των πληροφοριών αυτών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως ιστορικά στοιχεία της Ελληνικής Φυσικής Αγωγής.

2. Ο σκοπός και οι πηγές άντλησης των πληροφοριών της Ανακοίνωσης

Ο σκοπός, λοιπόν, της Ανακοίνωσης αυτής είναι η συγκέντρωση, η καταγραφή και η επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα των βασικών συνδικαλιστικών φορέων, ενώσεων και συλλόγων των επαγγελματιών της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στη διαχρονία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Οι κύριες πηγές άντλησης των πληροφοριών – όπως τις κατέγραψε ο Χρ. Λάμπρου και εγώ απλώς τις διαβάζω – υπήρξαν κυρίως: Η διαθέσιμη βιβλιογραφία, τα Αρχεία του Ι. Χρυσάφη, του Ίωνα Ιωαννίδη (πρώην Συμβούλου του Παιδαγ. Ινστιτούτου), του Ι. Σκορδίλη (πρώην Συμβούλου του Παιδαγ. Ινστιτούτου), της Ευφρ. Φράγκου (πρ. διδάσκουσας στην Ε.Α.Σ.Α.), του Ι. Σεραφειμίδη (επιτ. Σχολικού Συμβούλου), του Π.Ι. (Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), του Κ.Ε.Μ.Ε. (Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης), των περιοδικών εκδόσεων των κατά καιρούς Γυμναστικών Ενώσεων (Ε.Γ.Μ., Σ.Ε.Γ., Ε.Γ.Ε., Ε.Γ.Β.Ε., Π.Ε.Π.Φ.Α.), καθώς και άλλων εντύπων.

Το 1899 δημιουργήθηκε ο πρώτος σχετικός γυμναστικός φορέας με την ονομασία «Ένωση των Ελλήνων Γυμναστών». Πιθανόν, το «Ελλήνων Γυμναστών να δικαιολογείται, προκειμένου να αποκλειστούν οι ξένοι γυμναστές – κυρίως οι Γερμανοί – που είχαν έρθει κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βαυαρού Όθωνα. Ο σκοπός της Ένωσης αυτής, όπως διατυπώνεται στο καταστατικό, είναι «η διαρρύθμιση του ελληνικού γυμναστικού συστήματος και η προαγωγή του γυμναστικού κλάδου». Προφανώς, η έκφραση «διαρρύθμιση του ελληνικού γυμναστικού συστήματος» να υποδηλώνει την πρόθεση για αντικατάσταση του Γερμανικού συστήματος με αυτό του Σουηδικού, οπότε η ύπαρξη των Βαυαρών γυμναστών στην Ένωση θα δυσκόλευε την αντικατάσταση αυτή. Πρώτος πρόεδρος υπήρξε ο Σωτ. Πέππας, διευθυντής τότε του Κεντρικού γυμναστηρίου των Αθηνών (που αργότερα μετονομάστηκε «Ι. Φωκιανός»).

Το 1932 ιδρύεται η «Γυμναστική Εταιρεία» ή «Εταιρεία Γυμναστικών Μελετών» με πρόεδρο τον Ευαγγ. Παυλίνη, Γενικό Επιθεωρητή και συγγραφέα του βιβλίου «Ιστορία της Γυμναστικής», η οποία εκδίδει το πρώτο γυμναστικό περιοδικό «Ελληνική Αγωγή». Από το 1940 παύει η λειτουργία της Εταιρείας αυτής καθώς και η έκδοση του περιοδικού, εξαιτίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1949 ιδρύεται ο «Σύλλογος Ελλήνων Γυμναστών», σε αντικατάσταση της «Γυμναστικής Εταιρείας», ο οποίος εκδίδει το περιοδικό «Γυμναστική».

Το 1954 ιδρύεται η «Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.)», η οποία συνεχίζει να δραστηριοποιείται χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα – ενώ άλλες σχετικές Πανελλήνιες Ενώσεις είτε διέκοψαν τη λειτουργία τους, είτε άλλαξαν κατά καιρούς ονομασίες – και που το 1980 εκδίδει το πρώτο περιοδικό της «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» και αργότερα το δεύτερο «Γυμναστική και Σπορ», το μεν με επιστημονικό περιεχόμενο, το δε δεύτερο με ενημερωτικό.

Το 1961 διαλύεται ο «Σύλλογος Ελλήνων Γυμναστών (Σ.Ε.Γ.)» και στη θέση του ιδρύεται η «Ένωση Γυμναστών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.)», ενώ συνεχίζεται η έκδοση του περιοδικού «Γυμναστική». Από 1967-1974, κατά την περίοδο του Στρατιωτικού πραξικοπήματος, παύει η λειτουργία της Ε.Γ.Ε. καθώς και η έκδοση του περιοδικού «Γυμναστική».

Το 1975 επαναλειτουργεί η Ε.Γ.Ε. και εκδίδεται το περιοδικό «Γυμναστική και Αθλητισμός» στη θέση του περιοδικού «Γυμναστική».

Το 1978 η Ε.Γ.Ε. μετονομάζεται σε Ένωση Λειτουργών Σωματικής Αγωγής.

Το 1980 η «Ένωση Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» μετονομάζεται σε «Ένωση Λειτουργών Φυσικής Αγωγής», προκειμένου να εναρμονισθεί με τη διεθνή ονοματολογία Physical Education (Εισηγητές της μετονομασίας Ι. Ιωαννίδης και Ι. Σκορδίλης, Σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) και εκδίδεται το έντυπο-περιοδικό «Δελτίο Ενημερωτικό της Ένωσης Φυσικής Αγωγής Ελλάδος» στη θέση του περιοδικού «Γυμναστική και Αθλητισμός».

Το 1981, η Ένωση Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» παίρνει τον τίτλο «Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Ε.Π.Φ.Α.)», για να περιλάβει όλους τους πτυχιούχους, διορισμένους και μη, και εκδίδει το περιοδικό «Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή». Ακόμη, ιδρύει παραρτήματα σε κάθε Νομό, τα οποία στη συνέχεια έπαυσαν να λειτουργούν τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί καλύπτονταν συνδικαλιστικά, ενημερωτικά και επιμορφωτικά από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος.

3. Γιατί υποβαθμίστηκε η ανωτατοποιημένη Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.);

Η κυριότερη συνδικαλιστική διεκδίκηση των γυμναστικών ενώσεων των τελευταίων ετών ήταν κυρίως η ανωτατοποίηση ή καλύτερα η πανεπιστημιοποίηση της Ε.Α.Σ.Α., γι’ αυτό θα αναφερθούν στη συνέχεια συνοπτικά ορισμένα άγνωστα και αδημοσίευτα σχετικά ενδιαφέροντα στοιχεία.

Το 1953 το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια κάποιας μεταρρύθμισης των Ανωτάτων Σχολών τριετούς όμως φοίτησης, όπως ήταν η Ε.Α.Σ.Α., η Πάντειος Σχολή, η Οικονομική Σχολή (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) κ.α., προκειμένου να τις αναβαθμίσει σε Πανεπιστημιακού επιπέδου, ζήτησε από αυτές να προσθέσουν ένα επιπλέον έτος στις σπουδές τους. Και ενώ οι σχετικές σχολές αμέσως και ασμένως πραγματοποίησαν την υπόδειξη του Υπουργείου Παιδείας και έγιναν τετραετούς φοίτησης, αντίθετα η Ε.Α.Σ.Α. έδειξε μια ακατανόητη – ανόητη ολιγωρία παραμένοντας πεισματικά στα τρία χρόνια φοίτησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί και να ενταχθεί στις Ανώτερες και όχι στις Ανώτατες σχολές, μολονότι ο ιδρυτικός Νόμος 2057 άρθρο 2 αναφέρει ρητά ότι «η Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα». Οι επιπτώσεις από την υποβάθμιση αυτή ήταν πολυάριθμες και οδυνηρές για τον κλάδο: ηθικές, διοικητικές και οικονομικές, όπως π.χ. α’. Οι διδάσκοντες στην Ε.Α.Σ.Α. δεν είχαν την ανάλογη εξέλιξη με τους αντίστοιχους των Ανωτάτων Σχολών, αλλά αυτή της Μέσης Εκπαίδευσης. β’. Οι πτυχιούχοι της Ε.Α.Σ.Α. διορίζονταν με ένα βαθμό μικρότερο από αυτούς των άλλων μαθημάτων. γ’. Ο καταληκτικός βαθμός στην συνταξιοδότηση του ήταν αυτός του βοηθού γυμνασιάρχη, ενώ των άλλων κλάδων έως και γυμνασιάρχη και λυκειάρχη. δ’. Οι γυμναστές δεν είχαν δικαίωμα να καταλάβουν τις διευθυντικές θέσεις του γυμνασιάρχη και του λυκειάρχη, ούτε καν του υποδιευθυντή. ε’. Μισθοδοτούνταν με λιγότερα χρήματα από τους πτυχιούχους των άλλων Ανωτάτων σχολών κ.α. Όλες αυτές οι μειωτικές καταστάσεις για τον κλάδο των γυμναστών έπαυσαν αυτομάτως να υπάρχουν, όταν το 1983 η Ε.Α.Σ.Α. Αθηνών και Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν ως Τμήματα στα Πανεπιστήμια, και σ’αυτό συνέβαλαν οι πολιτικοί και κομματικοί παράγοντες της τότε Κυβέρνησης, όπως επίσης, η Π.Ε.Π.Φ.Α. και η Ε.Γ.Β.Ε., καθώς και οι φοιτητικές οργανώσεις. Έκτοτε ο κλάδος των γυμναστών (Π.Ε.11), όπως είναι γνωστό, καταλαμβάνει ακώλυτα και ισότιμα πανεπιστημιακές καθώς και διευθυντικές και διοικητικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από διευθυντικές και διοικητικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από Διευθυντές σχολείων έως και Προϊσταμένους Εκπαίδευσης Νομών και Περιφερειών.
Γεννάται όμως εύλογα το ερώτημα, γιατί η Ε.Α.Σ.Α. δεν αποδέχθηκε ή δε φρόντισε να γίνει τεταρτοετούς φοίτησης, ώστε να μην έχει ο κλάδος τις περιπέτειες της υποβάθμισης που προαναφέρθηκαν; Την απάντηση μου την έδωσε ο αείμνηστος Κλεάνθης Παλαιολόγος, διευθυντής της Ε.Α.Σ.Α. και βραβευμένος συγγραφέας από την Ακαδημία Αθηνών: «Δάσκαλε, μου είπε (έτσι με αποκαλούσαν στην Ε.Α.Σ.Α. επειδή ήμουν και πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας), η Ε.Α.Σ.Α. διοικητικά ανήκε στη Διεύθυνση Σωματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, με Διευθυντή τότε τον Ευάγγ. Καλφαρέντζο, ο οποίος σκόπιμα δεν φρόντισε να προσθέσει και τέταρτο έτος στην Ε.Α.Σ.Α., όπως έκαναν οι άλλες σχετικές σχολές, γιατί, θα ανωτατοποιούνταν, οπότε αυτός θα έπαυε να έχει αρμοδιότητα και εξουσία στη σχολή αυτή και, το κυριότερο, οι συμφοιτητές του – που ήμασταν εμείς, οι οποίοι διδάσκαμε στην Ε.Α.Σ.Α. – θα είχαν Ακαδημαϊκή εξέλιξη, ενώ αυτός θα υποβαθμιζόταν βαθμολογικά συγκριτικά με εμάς και χωρίς να έχει Ακαδημαϊκούς τίτλους».

4. Ο λόγος της δημιουργίας της «Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος» (Ε.Γ.Β.Ε.)

Πιθανόν οι ιστορικοί της Ελληνικής Φυσικής Αγωγής να θεωρήσουν την ίδρυση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος το 1954 ως διασπαστική και άσκοπη ενέργεια και έτσι να την καταγράψουν στην ιστορία τους, γι’ αυτό και ευκαιριακά και ενημερωτικά αναφέρω το λόγο της δημιουργίας της Ένωσης αυτής. Ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. Ιατρίδης μου αποκάλυψε, σε σχετική συζήτηση, πως κύριος λόγος ήταν το γεγονός ότι όλοι ανεξαιρέτως οι Γενικοί Επιθεωρητές Γυμναστικής προέρχονταν από την Πελοπόννησο και την Αθήνα και κανείς από τη Θεσσαλονίκη και γενικά από τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε, η κατεξοχήν επιδίωξη της Ε.Γ.Β.Ε. ήταν να διαμαρτυρηθεί και να διεκδικήσει ίση μεταχείριση σε προαγωγή, σε κατάληψη υψηλόβαθμων και καίριων θέσεων. Μάλιστα, για να επιβεβαιώσω το γεγονός του αποκλεισμού των Βορειοελλαδιτών από τις υψηλόβαθμες θέσεις, που συνεχίστηκε μέχρι το 1981 περίπου, αναφέρω συγκεκριμένα και δειγματικά ότι στην περίοδο 1970-1974 όλοι ανεξαιρέτως οι υψηλόβαθμοι και κατέχοντες καίριες θέσεις στη Θεσσαλονίκη ήταν Πελοποννήσιοι όπως π.χ. οι Σαραντ. Παπαδάκος (Γενικό Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής), Χρ. Ασημακόπουλος (Διευθυντής Ε.Α.Σ.Α., Θεσσαλονίκης), Ηρακλ. Κυριακόπουλος (Νομαρχιακός Επιθεωρητής Θεσσαλονίκης), Ναπολ. Ντέμος (Διευθυντής Αλεξανδρείου Μελάθρου) και πολλοί άλλοι. Πάντως, το καθεστώς αυτό της ευνοιοκρατίας των Πελοποννησίων και του Κέντρου καταργήθηκε μετά το 1981, όταν η εντοπιότητα πριμοδοτήθηκε για το διορισμό, την προαγωγή και την τοποθέτηση, τόσο των υψηλόβαθμων όσο και των πρωτοδιορισμένων εκπαιδευτικών και γενικά των Δημοσίων υπαλλήλων. Αργότερα, την περίοδο μετά το 1990, έγινε μια προσπάθεια συμφιλίωσης και συνεργασίας των δύο ενώσεων της Ε.Γ.Β.Ε. με την Π.Ε.Π.Φ.Α., όταν μέλη του συμβουλίου της Ε.Γ.Β.Ε. μετείχαν και στο συμβούλιο της Π.Ε.Π.Φ.Α., όπως π.χ. ο Αθαν. Παπαγεωργίου, ο Γεώργ. Μπεμπέτσος και άλλοι. Εξάλλου, οι λόγοι αντιδικίας των Πανελλήνιων Γυμναστικών Ενώσεων και της Ε.Γ.Β.Ε. έχουν εξαλειφθεί, αφού μετά το 1981 έπαυσε να υπάρχει η μονομερής εύνοια και γενικά η ανισότητα στον εκπαιδευτικό κλάδο. Ωστόσο, όμως, παραμένουν άγνωστες ορισμένες συνδικαλιστικές, επιμορφωτικές και άλλες δραστηριότητες της «Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος», οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία προϋποθέσεων για την οργάνωση και ανωτατοποίηση των Ε.Α.Σ.Α. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γενικά για την εξέλιξη και προβολή του γυμναστικού κλάδου. Αυτές επιφυλάσσομαι να τις εκθέσω σε προσεχή Ανακοίνωση, καθ’ ότι υπήρξα επί σειράν ετών Γεν. Γραμματέας και μέλος της Ένωσης αυτής.

* Η Ανακοίνωση αυτή έγινε στο 15ο Συνέδριο της «Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος» (30/3-1/4/2012)

Μια θετική εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους.


Έστω και την τελευταία στιγμή πέρασε στο Νόμο 4075 (ΦΕΚ89/Α/11/04/2012), στο άρθρο 55 παράγραφος 6, τμήμα της δεύτερης τροπολογίας που είχε αποσταλεί, και προστέθηκε η φράση μετά τις λέξεις «…που εποπτεύονται από αυτήν (σ.σ. εννοεί την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης)»
«καθώς και οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκρισή της,».
Το σχετικό έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διατροφής και Άθλησης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

«Sports Law: Lex Sportiva – Lex Olympica», Το βιβλίο του Αν. Καθ. Δημητρίου Παναγιωτόπουλου


LawSportsSports Law: Lex Sportiva – Lex Olympica

Το βιβλίο του Αν. Καθ. Δημητρίου Παναγιωτόπουλου, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε, με τίτλο “Sports Law: Lex Sportiva – Lex Olympica” περιλαμβάνει την ιστορική εξέλιξη του Αθλητικού Δικαίου και αντιμετωπίζει τα θεμελιώδη προβλήματα αυτού του τομέα του δικαίου, ενώ παράλληλα αναλύει τα πιο σημαντικά σύγχρονα νομικά θέματα της αθλητικής δραστηριότητας και του Αθλητισμού.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 6 Μέρη:

Μέρος Ι

Φέρει τον τίτλο “Θεωρητική Θεμελίωση του Αθλητικού Δικαίου”. Το μέρος αυτό περιέχει ανάλυση του Αθλητικού Δικαίου ως ειδικού κλάδου των ακαδημαϊκών σπουδών και θέτει το ερώτημα τι είναι θλητικό Δίκαιο, ενώ παράλληλα θίγονται ζητήματα όπως είναι οι αρχές της αθλητικής νομοθεσίας, η προέλευση του αθλητικού δικαίου, η διαδικασία, οι λόγοι, η αιτιολογία, η νομιμότητα, η έννοια, η φύση, η δομή, η ουσία, ο χαρακτήρας και το σύστημα αυτού. Γίνεται προσπάθεια να προβλεφθούν οι συστηματικές βάσεις του Αθλητικού Δικαίου ως ειδικός γνωστικός κλάδος, ενώ στο τέλος, γίνεται αναφορά στην πολιτική σχετικά με τον αθλητισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέρος ΙΙ

Περιλαμβάνει τη “Θεωρία του Αθλητικού Δικαίου». Σε αυτό το μέρος διερευνώνται οι αθλητικοί κανόνες ως κανόνες δικαίου και το δίκαιο τοποθετείται σε θεωρητικό επίπεδο μέσα από το πλαίσιο των αθλητικών κανόνων. Με αυτόν τον τρόπο, εξετάζονται οι νομικές πτυχές της φυσικής και αθλητικής δραστηριότητας. Αυτό έπεται μίας συζήτησης αναφορικά με την εγκαθίδρυση της διεθνούς αθλητικής έννομης τάξης, καθώς επίσης και της σχέσης της με τις παραδοσιακές έννομες τάξεις.

Μέρος ΙΙΙ

Στο μέρος αυτό εξετάζονται ορισμένα σημαντικά σύγχρονα νομικά θέματα που επηρεάζουν την οργάνωση και ρύθμιση των αθλητικών δραστηριοτήτων και διακρίνονται σε έξι μεγάλες κατηγορίες: ηθική στον αθλητισμό (φίλαθλο πνεύμα και “ευ αγωνίζεσθαι”), φαρμακοδιέγερση στον αθλητισμό (doping), χορηγία, μεταδόσεις των αθλητικών αγώνων, ανθρώπινα δικαιώματα στην αθλητική δράση και προστασία των ανήλικων αθλητών και αθλητικά στοιχήματα.

Μέρος IV

Καλύπτει το Δίκαιο των Ολυμπιακών Αγώνων ((Lex Olympica). Περιλαμβάνει όχι μόνο την ιστορική εξέλιξη των Αγώνων και τις ρυθμίσεις που άρχονται από την αρχαία Ελλάδα, αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία και το νομικό καθεστώς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), καθώς και ζητήματα που ανακύπτουν από τη συμμετοχή των αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μέρος V

Αφορά στην Αθλητική δικαιοδοτική τάξη (αθλητική δικαιοδοσία) και τις θεμελιώδεις αρχές αυτής (“δίκαιη – ορθή” δίκη), που εστιάζoνται στο διεθνές αθλητικό δικαιοδοτικό σύστημα και στο ρόλο του Διαιτητικού Δικαστηρίου για τον Αθλητισμό (CAS).

Τέλος, το Μέρος VI, αναφέρεται στα βασικά γνωρίσματα του ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, αναλύοντας τον αθλητικό νόμο και τους κανονισμούς των ομοσπονδιών στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, τα αθλητικά σωματεία και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, την ευθύνη στην αθλητική δραστηριότητα (ποινικές κυρώσεις) και τις εργασιακές σχέσεις στον Αθλητισμό (παροχή και προσφορά αθλητικών υπηρεσιών).

Η προμήθεια του βιβλίου μπορεί να γίνει από το:

Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Αθλητικού Δικαίου (Ε.Κ.Ε.Α.Δ.)
Βερανζέρου 13, Πρώτος Όροφος, R – 10677, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας 210 3839440, Fax. 210 3839540
Website: www.iasl.org, E-mail: ekead@iasl.org, info@iasl.org

Η ΕΓΒΕ ΕΘΙΞΕ για μια ακόμη φορά, ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ που ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & τη ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 14ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.

Η ομιλία του προέδρου της Ε.Γ.Β.Ε. στην τελετή έναρξης του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της Ε.Γ.Β.Ε. στις 1 Απριλίου 2011, έθιξε για μια ακόμη φορά, όλα τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τον Ελληνικό Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή.

Σε μια μεστή περιεχομένου ομιλία ο πρόεδρος της ΕΓΒΕ κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος έδωσε για μια ακόμα φορά νέα ώθηση στη δημόσια συζήτηση για όλα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός αθλητισμός, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές και καταθέτοντας προτάσεις και ιδέες για την επίλυσή τους.

Στα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας του ανέφερε: πατήστε εδώ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ


Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ

Σε αγαστή συνεργασία υπουργεία και αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς, επιχειρούν να εξοντώσουν και να εξαφανίσουν τον Ελληνικό Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή. Η διαδικασία πλήρους αφανισμού και κατεδάφισης του ελληνικού αθλητικού οικοδομήματος ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2009 με την ουσιαστική κατάργηση μετά από 25 χρόνια των προγραμμάτων «Αθλητισμός για Όλους» ή «Μαζικού Αθλητισμού», αν έτσι σας είναι γνωστά. Συνεχίστηκε μεθοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009 και το 2010 ειδικά προς τα τέλη του έτους το σχέδιο μπήκε σε πλήρη εφαρμογή με την κατάργηση των ΤΑΔ (με τον απαράδεκτο τρόπο και τις ανυπόστατες δικαιολογίες που αυτή έγινε), την κατάργηση των σχολικών πρωταθλημάτων σε δημοτικά και γυμνάσια, την κατάργηση των διευκολύνσεων που παρέχονταν στους εν ενεργεία πρωταθλητές δημοσίους υπαλλήλους προκειμένου να συνεχίζουν την προπονητική και αγωνιστική τους δραστηριότητα, την άγρια περικοπή των διατιθέμενων πόρων για τον αθλητισμό με τη μείωση των επιχορηγήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών και την επιλεκτική κατανομή τους, την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων των σχετικών με τον αθλητισμό (με ότι αυτό σημαίνει για τους γνωρίζοντες ελάχιστα από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης), την εγκατάλειψη και απαξίωση των αθλητικών υποδομών, την περικοπή των κονδυλίων για την Ολυμπιακή προετοιμασία, την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε δασκάλους σε πάρα πολλά σχολεία πράγμα το οποίο είναι όχι μόνο απαράδεκτο αλλά και επικίνδυνο, τη διαφαινόμενη κατάργηση μέσα στο 2011 των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, την παντελή απουσία σχεδιασμού για τον αθλητισμό και την εκπαίδευση για τα επόμενα χρόνια και πολλές άλλες εχθρικές προς τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή ενέργειες που υλοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται. Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της με όλα όσα συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν, με πλήρη και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία (όπως κάνει άλλωστε, πάντοτε). Με το παρόν σημείωμα θέλουμε πρωτίστως να καλέσουμε τις πολιτικές ηγεσίες όλων των αρμόδιων ή συναρμόδιων υπουργείων και τους λοιπούς γραμματείς και φαρισαίους, να βάλουν άμεσα τέλος σε αυτό τον κατήφορο και την καταστροφή και να διαβουλευθούν τάχιστα με τους φορείς του αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής της πατρίδος μας, προκειμένου να περισωθεί ότι περισώζεται και να χαραχθεί επιτέλους μια σύγχρονη και σωστά οργανωμένη εθνική αθλητική πολιτική. Όσο για το οικονομικό κομμάτι για το οποίο κόπτεται η πολιτική ηγεσία της χώρας και για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Αθλητισμού, θέλουμε να τους υπενθυμίσουμε ότι και σε παλαιότερες πραγματικά δύσκολες εποχές για τη χώρα μας και οικονομικά και κοινωνικά, φωτισμένα μυαλά και πολιτικοί με όραμα φρόντισαν να δημιουργήσουν δομές (ΟΠΑΠ, ΠΡΟΠΟ) προκειμένου με τα έσοδά τους να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά και απρόσκοπτα την ανάπτυξη του Ελληνικού Αθλητισμού. Οι διαχειριστές της μιζέριας σήμερα το μόνο που ψάχνουν είναι να αποστερήσουν τον αθλητισμό και από τους ελάχιστους διαθέσιμους πόρους. Έτσι όμως δεν οικοδομούνται υγιείς κοινωνίες, όταν η νεολαία στερείται το συνταγματικά μάλιστα κατοχυρωμένο δικαίωμα στη μόρφωση, στην Άθληση και τη Φυσική Αγωγή. Το μόνο που οικοδομείται είναι ο πρωταθλητισμός στην παιδική παχυσαρκία όπου έχουμε πάρει ήδη το χρυσό μετάλλιο και στις αντικοινωνικές συμπεριφορές. Ας ψάξουν λοιπόν τα ευρηματικά μυαλά τους έναν τρόπο να εξασφαλίσουν και σήμερα την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής και βέβαια την σωστή, οργανωμένη και ορθολογική αξιοποίηση της χρηματοδότησης αυτής, διαφορετικά δεν υπάρχει κανένας πλέον λόγος να συντηρείται το κρατικό μονοπώλιο του τζόγου. Και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Απ’ τους υπόλοιπους δεν περιμένουμε.
Τα υπόλοιπα στις δημόσιες πλέον ανακοινώσεις και παρεμβάσεις μας.
Σε επίρρωση των όσων γράφουμε στο σύντομο αυτό σημείωμα, παραθέτουμε πρόσφατη ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ. «Μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΕΓΑΣ με τον ΓΓΑ κ, Μπιτσαξή, στη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε κατ’ αρχήν το ύψος της τακτικής χρηματοδότησης της ΓΓΑ στον ΣΕΓΑΣ για το 2011, από τον ΣΕΓΑΣ ανακοινώθηκαν τα εξής: Η Πολιτεία αποφάσισε να διαλύσει τον Ελληνικό Αθλητισμό. Αυτό ξεκινάει από το Υπουργείο Οικονομικών, που στο όνομα της οικονομικής σωτηρίας της Χώρας περιέκοψε δραστικά τα χρήματα που διαθέτει για τον Αθλητισμό, αλλά ολοκληρώνεται από την ΓΓΑ με τον πιο αδόκιμο, ψυχρό και ισοπεδωτικό τρόπο που αποφάσισε ότι στις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία πρέπει να διαθέσει το 33% της συνολικής χρηματοδότησης της ΓΓΑ για το 2011. Την ίδια περίοδο υπάρχει παντελής έλλειψη ενός σχεδίου για τον Αθλητισμό που θα επαναπροσδιορίζει τους στόχους του, θα προχωράει σε διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές και θα εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του, όπως συμβαίνει στα περισσότερα Υπουργεία. Ταυτόχρονα η Χώρα προχωράει στην διοργάνωση μεγάλων και υποβαθμισμένων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, που απαιτούν δαπάνη δεκάδων εκατομμυρίων κάθε χρόνο, κλείνουν κολυμβητήρια, Εθνικά στάδια παραχωρούνται σε ιδιώτες ή εγκαταλείπονται χωρίς συντήρηση, αδρανοποιείται το ΕΣΚΑΝ, ματαιώνονται τα σχολικά Πρωταθλήματα, έχουν καταργηθεί τα κίνητρα, καταργήθηκε η χρηματοδότηση για Ολυμπιακή προετοιμασία, τα Αθλητικά Σωματεία στα οποία οφείλονται τακτικές επιχορηγήσεις πέντε ετών, μετατρέπονται από φορείς κοινωνικού χαρακτήρα σε γραφειοκρατικές και οικονομικές μονάδες και υπαλληλοποιούνται οι εν ενεργεία Πρωταθλητές υψηλού επιπέδου της Χώρας. Το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίασή του θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του, ενόψει αυτής της εφιαλτικής για την Ελληνική αθλούμενη νεολαία κατάστασης.».

Ημερ/νία Δημοσίευσης: 20/1/2011 3:39:24 μμ

Ειδικές προσφορές για τα μέλη της ΕΓΒΕ από το Ωδείο Βορ. Ελλάδος


Ειδικές Τιμές από το Ωδείο Βορ. Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΩΔΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ,προσφέρει σε όλους σας έκπτωση 10-20% σε όλα τα προγράμματα και στους 4 χώρους ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΚΕΝΤΡΟ, ΕΥΟΣΜΟ, ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προγράμματα για παιδιά από 3 ετών.
Ζητείστε προσωπικά τον κ.Δημήτριο Μητσόπουλο Πρόεδρο του ΩΔΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

18ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 13 / 3 / 2015

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  –  Διεύθυνση internet, www.egve.gr 

Α. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες, 9 εξειδικευμένα σεμινάρια (τα 5 από τα οποία θα είναι δωρεάν για όσους εγγραφούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο) και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short και full paper) και workshops. Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Για κάθε σεμινάριο επίσης θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

Β. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχουν συμπεριληφθεί ήδη το συμπόσιο «Πρόληψη του Ντόπινγκ στον Μαζικό και Αγωνιστικό Αθλητισμό» και οι θεματικές ενότητες: 1) Η Φυσική Αγωγή από την Προσχολική Αγωγή μέχρι την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 2) Βασικές Δομές Προώθησης και Ανάπτυξης των Γυναικών στα Σπορ, σε συνεργασία με την ΠΕΠΓΑΣ, 3) Η Άσκηση ως Μέσο Θεραπείας και Αποκατάστασης, 4) Παιχνίδια Αναψυχής, κ.α.

Τέλος, στο συνέδριο θα υπάρχουν ενότητες που θα περιλαμβάνουν και τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Αθλητική Ψυχολογία. Οργάνωση & Διοίκηση. Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ. Οργάνωση γυμναστηρίου, αθλητικές εγκαταστάσεις & προϊόντα. Αθλητική διατροφή. Άσκηση και διατροφή. Ιατρική της άθλησης. Άσκηση και υγεία. Θέματα Εργοφυσιολογίας, Βιοκινητικής – Βιομηχανικής, Βιοχημείας, Φυσιολογίας και οι πρακτικές τους εφαρμογές. Γενικά και ειδικά θέματα προπονητικής ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Σύγχρονες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και στον αθλητισμό. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθλητική Κοινωνιολογία. Υποστηρικτικές επιστήμες στον αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή.

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ). Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέματα της αθλητικής επιστήμης: Προπονησιολογία, Κινητική μάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική ψυχολογία, Βιοκινητική – Βιομηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό δίκαιο, Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμός για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Οργάνωση και Διοίκηση, Άθληση και αναψυχή, Βιοχημεία της άσκησης, Αθλητισμός και Διατροφή, Διδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, Ειδικά θέματα διαφόρων αθλημάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία, Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόμπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργομετρία, κ.α.

Δ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Στα πλαίσια του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου θα διεξαχθούν και 9 εξειδικευμένα σεμινάρια:

1) Σεμινάριο «Εξοικείωση με τα Ομαδικά Παιχνίδια. Από τη Θεωρία στην Πράξη». Το σεμινάριο θα έχει θεωρητικό μέρος το οποίο θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Μουσείο και πρακτικό μέρος το οποίο θα διεξαχθεί στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (απέναντι από το Ολυμπιακό Μουσείο). Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 € έως τις 6 / 3 / 2015 και 15 € από τις 7 / 3 / 2015. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής.

2) Σεμινάριο «Διαχείριση – Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυμπιακό Μουσείο.

3) Σεμινάριο «Acrodymamic YOGA». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και θα διεξαχθεί στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 € έως τις 6 / 3 / 2015 και 15 € από τις 7 / 3 / 2015. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

4) Σεμινάριο «Υδρογυμναστικής – AQUA AEROBIC». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 € έως τις 6 / 3 / 2015 και 15 € από τις 7 / 3 / 2015. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου και χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυμπιακό Μουσείο για το θεωρητικό μέρος και το Εθνικό Κολυμβητήριο για το πρακτικό μέρος.

5) Σεμινάριο «Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης του Αθλητή. Από τις Βασικές Επιστήμες στη Σύγχρονη Αντιμετώπισή τους. Νεώτερες Απόψεις». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυμπιακό Μουσείο.

6) Σεμινάριο «Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελευθέρα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας. Θεωρία και Πράξη». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος το οποίο θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Μουσείο και πρακτικό μέρος το οποίο θα διεξαχθεί στο Κέντρο Metrisis στο Καυτανζόγλειο Στάδιο. Το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο σεμινάριο για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι 12 € έως τις 6 / 3 / 2015 και 15 € από τις 7 / 3 / 2015. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή βεβαίωση συμμετοχής.

7) Σεμινάριο «Άσκηση και Σύνδρομο DOWN». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυμπιακό Μουσείο.

8) Σεμινάριο «Η Συσχέτιση των Μετρήσεων του Προγράμματος Ευ ζην με την Υγεία των Νέων και των Εφήβων». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυμπιακό Μουσείο.

9) Σεμινάριο «Η Ποδηλασία ως Μέσο Άσκησης & Αναψυχής». Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για όλους τους μετέχοντες στο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής. Χώρος διεξαγωγής θα είναι το Ολυμπιακό Μουσείο.

Για κάθε ένα από τα σεμινάρια θα δοθεί χωριστή Βεβαίωση συμμετοχής

Ε. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ 18ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:

1) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Η Οργανωτική Επιτροπή του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου ΦΑΑ αποφάσισε να συμπεριλάβει πέραν του διαχωρισμού των εργασιών σε ερευνητικές και βιβλιογραφικές – ανασκοπικές και ειδικές ενότητες για την παρουσίαση προφορικών επιστημονικών ανακοινώσεων αποκλειστικά από φοιτητές.

2) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ. Για το συνέδριο και για τα 4 επί πληρωμή σεμινάρια έως 6 / 3 / 2015: Φοιτητές 40 € και όλοι οι υπόλοιποι 60 €. Από 7 / 3 / 15 έως και τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου Φοιτητές 45 € και όλοι οι υπόλοιποι 65 €.

3) Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 4) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ SHORT ΚΑΙ FULL PAPER. 5) ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 6) ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ POSTER. Αναλυτικές πληροφορίες για τα συγκεκριμένα θέματα δημοσιεύονται στο site της ΕΓΒΕ www.egve.gr.

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ: Όλοι οι σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο 18ο Διεθνές Συνέδριο θα δικαιούνται δωρεάν είσοδο στις εκθέσεις του Ολυμπιακού Μουσείου, μόνο με την επίδειξη της κάρτας συνέδρου. Αναλυτικό πρόγραμμα για το ωράριο επισκέψεων θα υπάρχει στη γραμματεία του συνεδρίου.

Ζ. ΔΙΑΜΟΝΗ: Ένδεκα εξαιρετικές προτάσεις για τη διαμονή όσων συνέδρων έλθουν στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση του συνεδρίου αλλά και για τους συνοδούς τους έχει επεξεργαστεί η ΕΓΒΕ. Αυτές είναι: το ξενοδοχείο Capsis Hotel στην Εγνατία, το ξενοδοχείο ABC (3*) στην οδό Αγγελάκη κοντά στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, το Grand Hotel Palace στην οδό Μοναστηρίου, το The Met Hotel σε κεντρική τοποθεσία στο λιμάνι, το Hotel El Greco στην Εγνατία, το Queen Olga Hotel στην περιοχή της Βασ. Όλγας, το Hotel Avalon στην περιοχή του Αεροδρομίου της πόλης (4*), το Royal Hotel επίσης στην περιοχή Αεροδρομίου, το METROPOLITAN HOTEL στην περιοχή της Βασ. Όλγας, το EXCELSIOR HOTEL δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους και το CITY HOTEL στην συμβολή των οδών Τσιμισκή & Κομνηνών. Η κράτηση και η πληρωμή γίνεται απ’ ευθείας στα ξενοδοχεία από τους ενδιαφερόμενους. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαμονή και για όλα τα προτεινόμενα ξενοδοχεία δημοσιεύονται στο site της ΕΓΒΕ www.egve.gr.