Νέα

Κέντρο αθλητικής και κινητικής αξιολόγησης Metrisis


Πρόσφατα ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία του κέντρου αθλητικής και κινητικής αξιολόγησης με την ονομασία Μetrisis. Το Metrisis στοχεύει στην επιστημονική στήριξη της προπονητικής διαδικασίας αθλητών και αθλητριών όλων των ηλικιών και αγωνιστικών επιπέδων σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα, καθώς και των ελεύθερα αθλούμενων. Η στελέχωση του κέντρου απαρτίζεται από διακεκριμένους αθλητικούς επιστήμονες και προπονητές και ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει τα πλέον αξιόπιστα και σύγχρονα όργανα μέτρησης και αξιολόγησης. Στηρίζεται στο τρίπτυχο Μέτρηση, Αξιολόγηση, Καθοδήγηση και οι βασικοί άξονες λειτουργίας του είναι η αξιοπιστία, η συνέπεια και η υπευθυνότητα.

Απευθύνεται σε αθλητές/τριες ερασιτεχνικών και επαγγελματικών σωματείων, σε αθλητές/τριες υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, σε αθλητές/τριες αναπτυξιακών ηλικιών ομαδικών (ακαδημίες και αγωνιστικά τμήματα) και ατομικών αθλημάτων, σε ελεύθερα αθλούμενους, σε διαιτητές, καθώς και σε άτομα με μυοσκελετικές δυσλειτουργίες και κινητικές ιδιαιτερότητες.

Το κέντρο Metrisis στοχεύοντας στην πλήρη επιστημονική υποστήριξη της προπονητικής διαδικασίας των αθλητών όλων των ηλικιών και αγωνιστικών επιπέδων προσφέρει τη δυνατότητα ειδικών μετρήσεων για κάθε άθλημα στο εργαστήριο και στους χώρους προπόνησης. Οι μετρήσεις στο εργαστήριο αφορούν σε βασικούς παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την αθλητική απόδοση στα διάφορα αθλήματα. Εξετάζονται οι βασικές ικανότητες της φυσικής κατάστασης όπως η δύναμη-ισχύς (ισοκινητική, ισομετρική, ισοτονική), η αλτικότητα, η αντοχή (αερόβια, αναερόβια), η κινητικότητα των αρθρώσεων, τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά και η ανάλυση σύστασης σώματος. Επιπλέον, πραγματοποιούνται πελματογραφήματα με τρισδιάστατη απεικόνιση για την κατασκευή πελμάτων, καθώς και μέτρηση του βασικού μεταβολισμού με τη μέθοδο της σπιρομέτρησης. Οι μετρήσεις στον χώρο προπόνησης αφορούν σε βασικές ικανότητες της φυσικής κατάστασης, του συντονισμού των κινήσεων και της τεχνικής, με βασικό κριτήριο την αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγησή τους. Οι δοκιμασίες είναι διαφορετικές για κάθε άθλημα και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά σε ομάδες ή αθλητές υψηλού αγωνιστικού επιπέδου και οι μετρήσεις διεξάγονται συνήθως για μεμονωμένους παράγοντες της αθλητικής απόδοσης μετά από συνεννόηση με τους προπονητές (π.χ. ταχύτητα, ταχυδύναμη, αντοχή, γαλακτικό οξύ κ.α.). Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε αθλητές/τριες των τμημάτων υποδομής (ακαδημίες, προαγωνιστικά, αγωνιστικά τμήματα), στα οποία το κέντρο Metrisis δίνει πολύ μεγάλη έμφαση, γιατί στις ηλικίες αυτές τίθενται οι βάσεις για τις μελλοντικές αθλητικές επιτυχίες. Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει συγκεκριμένα πακέτα μετρήσεων για κάθε άθλημα, μέσω των οποίων αξιολογούνται η δύναμη-ισχύς (αλτικότητα, χειροδυναμομέτρηση, ταχυδύναμη, ριπτική δύναμη), η ταχύτητα (μέγιστη δρομική ταχύτητα, επιτάχυνση, ταχύτητα σε ειδικές δρομικές κινήσεις για κάθε άθλημα, ταχύτητα αντίδρασης σε οπτικά ερεθίσματα), η αντοχή (αερόβια, αναερόβια, αντοχή στη δύναμη, ειδική αντοχή για κάθε άθλημα), η κινητικότητα, η τεχνική (ταχύτητα σε ειδικές δρομικές κινήσεις για κάθε άθλημα, δείκτης επιδεξιότητας, δείκτης τεχνικής) και τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά.

Η αξιολόγηση διεξάγεται από ειδικούς αθλητικούς επιστήμονες με στόχο τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, την παρακολούθηση του ρυθμού βελτίωσης της απόδοσης των αθλητών/τριών, τη διάγνωση τυχόν αδυναμιών τους και την πρόληψη αθλητικών κακώσεων. Η αξιολόγηση βασίζεται στα δεδομένα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο ή στον χώρο της προπόνησης και γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αφορά στη σύγκριση των επιδόσεων των αθλητών/τριών με προηγούμενες μετρήσεις τους, που είναι πολύ σημαντική διαδικασία γιατί δείχνει την εξέλιξή τους στη διάρκεια του ετήσιου κύκλου προπόνησης. Ο δεύτερος τρόπος αφορά στη σύγκριση των επιδόσεων των αθλητών/τριών με τις αντίστοιχες άλλων αθλητών της ίδιας ηλικίας, φύλου και αθλήματος. Τα δεδομένα για τις συγκρίσεις αυτές προέρχονται από μετρήσεις στο κέντρο Metrisis. Η αξιολόγηση είναι ατομική ή ομαδική όταν οι μετρήσεις αφορούν σε ομάδες. Τα γραφήματα (βλέπε εικόνες 1 και 2), οι πίνακες καταγραφής των επιδόσεων που συνοδεύουν την αξιολόγηση, καθώς και οι αναλυτικές επεξηγήσεις διευκολύνουν τους προπονητές, τους αθλητές και τους γονείς στην ανάγνωση και την ερμηνεία τους.

Το κέντρο Metrisis δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας και την οριοθετεί ως το κομβικότερο στοιχείο της λειτουργίας του. Θεωρεί ότι είναι αυτό ακριβώς που χρειάζονται οι προπονητές και οι αθλητές όταν καταφεύγουν στη διαδικασία της μέτρησης και αξιολόγησης της αθλητικής τους απόδοσης. Να έχουν δηλαδή βοήθεια στον σχεδιασμό των προγραμμάτων προπόνησης με τη μορφή πληροφοριών, οδηγιών ή διευκρινήσεων, που στηρίζονται βέβαια στα αποτελέσματα και στην αξιολόγηση των μετρήσεων. Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται συνάντηση του επιστημονικού υπεύθυνου του Metrisis, καθηγητή Σπ. Κέλλη, με τον προπονητή της ομάδας ή τον αθλητή, στην οποία γίνεται ανάλυση των γραπτών αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης των μετρήσεων. Επιπλέον δίνονται γραπτές προπονητικές οδηγίες και κατευθύνσεις συνολικά για την ομάδα και για κάθε αθλητή χωριστά, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό των προπονητικών προγραμμάτων και τη ρύθμιση των προπονητικών επιβαρύνσεων. Στα τμήματα υποδομής πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις των προπονητών της ομάδας όπου αναλύονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων και η αξιολόγηση και εφόσον ζητηθεί διεξάγονται στους προπονητές δωρεάν ενημερωτικά σεμινάρια σε θεωρητικό και κυρίως σε πρακτικό επίπεδο από τον επιστημονικό υπεύθυνο του Metrisis.

metrisis1

Γράφημα 1: Παράδειγμα ομαδικής αξιολόγησης των επιδόσεων των αθλητών σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις τους στη δοκιμασία του άλματος από ημικάθισμα (SJ).

Γράφημα2: Παράδειγμα ομαδικής αξιολόγησης των επιδόσεων των αθλητών σε σχέση με επιδόσεις αθλητών ίδιας ηλικίας, φύλου και αθλήματος στη δοκιμασία της αναερόβιας ισχύος.

Γράφημα2: Παράδειγμα ομαδικής αξιολόγησης των επιδόσεων των αθλητών σε σχέση με επιδόσεις αθλητών ίδιας ηλικίας, φύλου και αθλήματος στη δοκιμασία της αναερόβιας ισχύος.

 

Σπύρος Κέλλης
Καθηγητής προπονητικής
ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ
Επιστημονικός υπεύθυνος
του Κέντρου αθλητικής και
κινητικής αξιολόγησης Metrisis

Ειδικές τιμές για τους Γυμναστές στο Θέατρο ΑΥΛΑΙΑ


Πρόεδρος του Θεάτρου Αυλαία είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Μητσόπουλος που έχει την ευγενική καλοσύνη να προσφέρει σε όλα τα μέλη και στα σχολεία (όπου εργάζονται μέλη μας) ειδικές τιμές για τις παραστάσεις στο Θέατρο.

Για τις ειδικές αυτές τιμές τα μέλη παρακαλούνται να επικοινωνούν και να ζητούν τον ίδιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΛΑΙΑ,
Πλατεία ΧΑΝΘ είσοδος από Τσιμισκή,
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310237700

113 Χρόνια Συνδικαλιστικών Φορέων, Ενώσεων & Συλλόγων των Επαγγελματιών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού(1899-2012)


Λάμπρου Χρ. – Σεραφειμίδης Ι.

1. Εισαγωγή

Κατ’ αρχήν αναφέρω ότι η Ανακοίνωση αυτή είναι κυρίως του Χρ. Λάμπρου, ο οποίος με παρακάλεσε να την παρουσιάσω εγώ προσωπικά, γιατί συνέπεσε, στην ίδια περίπου χρονική περίοδο με το Συνέδριο αυτό*, να υποστηρίζει τη διδακτορική του διατριβή στη Φιλοσοφική σχολή των Αθηνών. Με έκπληξη όμως διαπίστωσα ότι στην περίληψη που ηλεκτρονικά έστειλε στην Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.), καθώς και στο κυρίως κείμενο της Ανακοίνωσης που μου ταχυδρόμησε, είχε ως συγγραφείς τόσο το δικό του όνομα όσο και το δικό μου, προφανώς ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, επειδή αποδέχθηκα να του κάνω την εκδούλευση αυτή, πιθανόν και για άλλους λόγους. Οπότε, θεώρησα σωστό, προκειμένου να δικαιολογηθεί η αναγραφή και του ονόματος μου ως συγγραφέα της Ανακοίνωσης αυτής, να προσθέσω και εγώ ορισμένα αδημοσίευτα και ασχολίαστα σχετικά γεγονότα για την υποβάθμιση της ανωτατοποιημένης Ε.Α.Σ.Α. (Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής), καθώς και για τον πραγματικό λόγο της ίδρυσης της Ε.Γ.Β.Ε. (Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος). Μάλιστα, εξαιτίας της σπουδαιότητας των πληροφοριών αυτών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως ιστορικά στοιχεία της Ελληνικής Φυσικής Αγωγής.

2. Ο σκοπός και οι πηγές άντλησης των πληροφοριών της Ανακοίνωσης

Ο σκοπός, λοιπόν, της Ανακοίνωσης αυτής είναι η συγκέντρωση, η καταγραφή και η επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα των βασικών συνδικαλιστικών φορέων, ενώσεων και συλλόγων των επαγγελματιών της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στη διαχρονία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Οι κύριες πηγές άντλησης των πληροφοριών – όπως τις κατέγραψε ο Χρ. Λάμπρου και εγώ απλώς τις διαβάζω – υπήρξαν κυρίως: Η διαθέσιμη βιβλιογραφία, τα Αρχεία του Ι. Χρυσάφη, του Ίωνα Ιωαννίδη (πρώην Συμβούλου του Παιδαγ. Ινστιτούτου), του Ι. Σκορδίλη (πρώην Συμβούλου του Παιδαγ. Ινστιτούτου), της Ευφρ. Φράγκου (πρ. διδάσκουσας στην Ε.Α.Σ.Α.), του Ι. Σεραφειμίδη (επιτ. Σχολικού Συμβούλου), του Π.Ι. (Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), του Κ.Ε.Μ.Ε. (Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης), των περιοδικών εκδόσεων των κατά καιρούς Γυμναστικών Ενώσεων (Ε.Γ.Μ., Σ.Ε.Γ., Ε.Γ.Ε., Ε.Γ.Β.Ε., Π.Ε.Π.Φ.Α.), καθώς και άλλων εντύπων.

Το 1899 δημιουργήθηκε ο πρώτος σχετικός γυμναστικός φορέας με την ονομασία «Ένωση των Ελλήνων Γυμναστών». Πιθανόν, το «Ελλήνων Γυμναστών να δικαιολογείται, προκειμένου να αποκλειστούν οι ξένοι γυμναστές – κυρίως οι Γερμανοί – που είχαν έρθει κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βαυαρού Όθωνα. Ο σκοπός της Ένωσης αυτής, όπως διατυπώνεται στο καταστατικό, είναι «η διαρρύθμιση του ελληνικού γυμναστικού συστήματος και η προαγωγή του γυμναστικού κλάδου». Προφανώς, η έκφραση «διαρρύθμιση του ελληνικού γυμναστικού συστήματος» να υποδηλώνει την πρόθεση για αντικατάσταση του Γερμανικού συστήματος με αυτό του Σουηδικού, οπότε η ύπαρξη των Βαυαρών γυμναστών στην Ένωση θα δυσκόλευε την αντικατάσταση αυτή. Πρώτος πρόεδρος υπήρξε ο Σωτ. Πέππας, διευθυντής τότε του Κεντρικού γυμναστηρίου των Αθηνών (που αργότερα μετονομάστηκε «Ι. Φωκιανός»).

Το 1932 ιδρύεται η «Γυμναστική Εταιρεία» ή «Εταιρεία Γυμναστικών Μελετών» με πρόεδρο τον Ευαγγ. Παυλίνη, Γενικό Επιθεωρητή και συγγραφέα του βιβλίου «Ιστορία της Γυμναστικής», η οποία εκδίδει το πρώτο γυμναστικό περιοδικό «Ελληνική Αγωγή». Από το 1940 παύει η λειτουργία της Εταιρείας αυτής καθώς και η έκδοση του περιοδικού, εξαιτίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1949 ιδρύεται ο «Σύλλογος Ελλήνων Γυμναστών», σε αντικατάσταση της «Γυμναστικής Εταιρείας», ο οποίος εκδίδει το περιοδικό «Γυμναστική».

Το 1954 ιδρύεται η «Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.)», η οποία συνεχίζει να δραστηριοποιείται χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα – ενώ άλλες σχετικές Πανελλήνιες Ενώσεις είτε διέκοψαν τη λειτουργία τους, είτε άλλαξαν κατά καιρούς ονομασίες – και που το 1980 εκδίδει το πρώτο περιοδικό της «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» και αργότερα το δεύτερο «Γυμναστική και Σπορ», το μεν με επιστημονικό περιεχόμενο, το δε δεύτερο με ενημερωτικό.

Το 1961 διαλύεται ο «Σύλλογος Ελλήνων Γυμναστών (Σ.Ε.Γ.)» και στη θέση του ιδρύεται η «Ένωση Γυμναστών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.)», ενώ συνεχίζεται η έκδοση του περιοδικού «Γυμναστική». Από 1967-1974, κατά την περίοδο του Στρατιωτικού πραξικοπήματος, παύει η λειτουργία της Ε.Γ.Ε. καθώς και η έκδοση του περιοδικού «Γυμναστική».

Το 1975 επαναλειτουργεί η Ε.Γ.Ε. και εκδίδεται το περιοδικό «Γυμναστική και Αθλητισμός» στη θέση του περιοδικού «Γυμναστική».

Το 1978 η Ε.Γ.Ε. μετονομάζεται σε Ένωση Λειτουργών Σωματικής Αγωγής.

Το 1980 η «Ένωση Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» μετονομάζεται σε «Ένωση Λειτουργών Φυσικής Αγωγής», προκειμένου να εναρμονισθεί με τη διεθνή ονοματολογία Physical Education (Εισηγητές της μετονομασίας Ι. Ιωαννίδης και Ι. Σκορδίλης, Σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) και εκδίδεται το έντυπο-περιοδικό «Δελτίο Ενημερωτικό της Ένωσης Φυσικής Αγωγής Ελλάδος» στη θέση του περιοδικού «Γυμναστική και Αθλητισμός».

Το 1981, η Ένωση Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» παίρνει τον τίτλο «Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Ε.Π.Φ.Α.)», για να περιλάβει όλους τους πτυχιούχους, διορισμένους και μη, και εκδίδει το περιοδικό «Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή». Ακόμη, ιδρύει παραρτήματα σε κάθε Νομό, τα οποία στη συνέχεια έπαυσαν να λειτουργούν τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί καλύπτονταν συνδικαλιστικά, ενημερωτικά και επιμορφωτικά από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος.

3. Γιατί υποβαθμίστηκε η ανωτατοποιημένη Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.);

Η κυριότερη συνδικαλιστική διεκδίκηση των γυμναστικών ενώσεων των τελευταίων ετών ήταν κυρίως η ανωτατοποίηση ή καλύτερα η πανεπιστημιοποίηση της Ε.Α.Σ.Α., γι’ αυτό θα αναφερθούν στη συνέχεια συνοπτικά ορισμένα άγνωστα και αδημοσίευτα σχετικά ενδιαφέροντα στοιχεία.

Το 1953 το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια κάποιας μεταρρύθμισης των Ανωτάτων Σχολών τριετούς όμως φοίτησης, όπως ήταν η Ε.Α.Σ.Α., η Πάντειος Σχολή, η Οικονομική Σχολή (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) κ.α., προκειμένου να τις αναβαθμίσει σε Πανεπιστημιακού επιπέδου, ζήτησε από αυτές να προσθέσουν ένα επιπλέον έτος στις σπουδές τους. Και ενώ οι σχετικές σχολές αμέσως και ασμένως πραγματοποίησαν την υπόδειξη του Υπουργείου Παιδείας και έγιναν τετραετούς φοίτησης, αντίθετα η Ε.Α.Σ.Α. έδειξε μια ακατανόητη – ανόητη ολιγωρία παραμένοντας πεισματικά στα τρία χρόνια φοίτησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί και να ενταχθεί στις Ανώτερες και όχι στις Ανώτατες σχολές, μολονότι ο ιδρυτικός Νόμος 2057 άρθρο 2 αναφέρει ρητά ότι «η Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα». Οι επιπτώσεις από την υποβάθμιση αυτή ήταν πολυάριθμες και οδυνηρές για τον κλάδο: ηθικές, διοικητικές και οικονομικές, όπως π.χ. α’. Οι διδάσκοντες στην Ε.Α.Σ.Α. δεν είχαν την ανάλογη εξέλιξη με τους αντίστοιχους των Ανωτάτων Σχολών, αλλά αυτή της Μέσης Εκπαίδευσης. β’. Οι πτυχιούχοι της Ε.Α.Σ.Α. διορίζονταν με ένα βαθμό μικρότερο από αυτούς των άλλων μαθημάτων. γ’. Ο καταληκτικός βαθμός στην συνταξιοδότηση του ήταν αυτός του βοηθού γυμνασιάρχη, ενώ των άλλων κλάδων έως και γυμνασιάρχη και λυκειάρχη. δ’. Οι γυμναστές δεν είχαν δικαίωμα να καταλάβουν τις διευθυντικές θέσεις του γυμνασιάρχη και του λυκειάρχη, ούτε καν του υποδιευθυντή. ε’. Μισθοδοτούνταν με λιγότερα χρήματα από τους πτυχιούχους των άλλων Ανωτάτων σχολών κ.α. Όλες αυτές οι μειωτικές καταστάσεις για τον κλάδο των γυμναστών έπαυσαν αυτομάτως να υπάρχουν, όταν το 1983 η Ε.Α.Σ.Α. Αθηνών και Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν ως Τμήματα στα Πανεπιστήμια, και σ’αυτό συνέβαλαν οι πολιτικοί και κομματικοί παράγοντες της τότε Κυβέρνησης, όπως επίσης, η Π.Ε.Π.Φ.Α. και η Ε.Γ.Β.Ε., καθώς και οι φοιτητικές οργανώσεις. Έκτοτε ο κλάδος των γυμναστών (Π.Ε.11), όπως είναι γνωστό, καταλαμβάνει ακώλυτα και ισότιμα πανεπιστημιακές καθώς και διευθυντικές και διοικητικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από διευθυντικές και διοικητικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από Διευθυντές σχολείων έως και Προϊσταμένους Εκπαίδευσης Νομών και Περιφερειών.
Γεννάται όμως εύλογα το ερώτημα, γιατί η Ε.Α.Σ.Α. δεν αποδέχθηκε ή δε φρόντισε να γίνει τεταρτοετούς φοίτησης, ώστε να μην έχει ο κλάδος τις περιπέτειες της υποβάθμισης που προαναφέρθηκαν; Την απάντηση μου την έδωσε ο αείμνηστος Κλεάνθης Παλαιολόγος, διευθυντής της Ε.Α.Σ.Α. και βραβευμένος συγγραφέας από την Ακαδημία Αθηνών: «Δάσκαλε, μου είπε (έτσι με αποκαλούσαν στην Ε.Α.Σ.Α. επειδή ήμουν και πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας), η Ε.Α.Σ.Α. διοικητικά ανήκε στη Διεύθυνση Σωματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, με Διευθυντή τότε τον Ευάγγ. Καλφαρέντζο, ο οποίος σκόπιμα δεν φρόντισε να προσθέσει και τέταρτο έτος στην Ε.Α.Σ.Α., όπως έκαναν οι άλλες σχετικές σχολές, γιατί, θα ανωτατοποιούνταν, οπότε αυτός θα έπαυε να έχει αρμοδιότητα και εξουσία στη σχολή αυτή και, το κυριότερο, οι συμφοιτητές του – που ήμασταν εμείς, οι οποίοι διδάσκαμε στην Ε.Α.Σ.Α. – θα είχαν Ακαδημαϊκή εξέλιξη, ενώ αυτός θα υποβαθμιζόταν βαθμολογικά συγκριτικά με εμάς και χωρίς να έχει Ακαδημαϊκούς τίτλους».

4. Ο λόγος της δημιουργίας της «Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος» (Ε.Γ.Β.Ε.)

Πιθανόν οι ιστορικοί της Ελληνικής Φυσικής Αγωγής να θεωρήσουν την ίδρυση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος το 1954 ως διασπαστική και άσκοπη ενέργεια και έτσι να την καταγράψουν στην ιστορία τους, γι’ αυτό και ευκαιριακά και ενημερωτικά αναφέρω το λόγο της δημιουργίας της Ένωσης αυτής. Ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. Ιατρίδης μου αποκάλυψε, σε σχετική συζήτηση, πως κύριος λόγος ήταν το γεγονός ότι όλοι ανεξαιρέτως οι Γενικοί Επιθεωρητές Γυμναστικής προέρχονταν από την Πελοπόννησο και την Αθήνα και κανείς από τη Θεσσαλονίκη και γενικά από τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε, η κατεξοχήν επιδίωξη της Ε.Γ.Β.Ε. ήταν να διαμαρτυρηθεί και να διεκδικήσει ίση μεταχείριση σε προαγωγή, σε κατάληψη υψηλόβαθμων και καίριων θέσεων. Μάλιστα, για να επιβεβαιώσω το γεγονός του αποκλεισμού των Βορειοελλαδιτών από τις υψηλόβαθμες θέσεις, που συνεχίστηκε μέχρι το 1981 περίπου, αναφέρω συγκεκριμένα και δειγματικά ότι στην περίοδο 1970-1974 όλοι ανεξαιρέτως οι υψηλόβαθμοι και κατέχοντες καίριες θέσεις στη Θεσσαλονίκη ήταν Πελοποννήσιοι όπως π.χ. οι Σαραντ. Παπαδάκος (Γενικό Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής), Χρ. Ασημακόπουλος (Διευθυντής Ε.Α.Σ.Α., Θεσσαλονίκης), Ηρακλ. Κυριακόπουλος (Νομαρχιακός Επιθεωρητής Θεσσαλονίκης), Ναπολ. Ντέμος (Διευθυντής Αλεξανδρείου Μελάθρου) και πολλοί άλλοι. Πάντως, το καθεστώς αυτό της ευνοιοκρατίας των Πελοποννησίων και του Κέντρου καταργήθηκε μετά το 1981, όταν η εντοπιότητα πριμοδοτήθηκε για το διορισμό, την προαγωγή και την τοποθέτηση, τόσο των υψηλόβαθμων όσο και των πρωτοδιορισμένων εκπαιδευτικών και γενικά των Δημοσίων υπαλλήλων. Αργότερα, την περίοδο μετά το 1990, έγινε μια προσπάθεια συμφιλίωσης και συνεργασίας των δύο ενώσεων της Ε.Γ.Β.Ε. με την Π.Ε.Π.Φ.Α., όταν μέλη του συμβουλίου της Ε.Γ.Β.Ε. μετείχαν και στο συμβούλιο της Π.Ε.Π.Φ.Α., όπως π.χ. ο Αθαν. Παπαγεωργίου, ο Γεώργ. Μπεμπέτσος και άλλοι. Εξάλλου, οι λόγοι αντιδικίας των Πανελλήνιων Γυμναστικών Ενώσεων και της Ε.Γ.Β.Ε. έχουν εξαλειφθεί, αφού μετά το 1981 έπαυσε να υπάρχει η μονομερής εύνοια και γενικά η ανισότητα στον εκπαιδευτικό κλάδο. Ωστόσο, όμως, παραμένουν άγνωστες ορισμένες συνδικαλιστικές, επιμορφωτικές και άλλες δραστηριότητες της «Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος», οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία προϋποθέσεων για την οργάνωση και ανωτατοποίηση των Ε.Α.Σ.Α. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γενικά για την εξέλιξη και προβολή του γυμναστικού κλάδου. Αυτές επιφυλάσσομαι να τις εκθέσω σε προσεχή Ανακοίνωση, καθ’ ότι υπήρξα επί σειράν ετών Γεν. Γραμματέας και μέλος της Ένωσης αυτής.

* Η Ανακοίνωση αυτή έγινε στο 15ο Συνέδριο της «Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος» (30/3-1/4/2012)

Μια θετική εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους.


Έστω και την τελευταία στιγμή πέρασε στο Νόμο 4075 (ΦΕΚ89/Α/11/04/2012), στο άρθρο 55 παράγραφος 6, τμήμα της δεύτερης τροπολογίας που είχε αποσταλεί, και προστέθηκε η φράση μετά τις λέξεις «…που εποπτεύονται από αυτήν (σ.σ. εννοεί την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης)»
«καθώς και οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκρισή της,».
Το σχετικό έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διατροφής και Άθλησης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

«Sports Law: Lex Sportiva – Lex Olympica», Το βιβλίο του Αν. Καθ. Δημητρίου Παναγιωτόπουλου


LawSportsSports Law: Lex Sportiva – Lex Olympica

Το βιβλίο του Αν. Καθ. Δημητρίου Παναγιωτόπουλου, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε, με τίτλο “Sports Law: Lex Sportiva – Lex Olympica” περιλαμβάνει την ιστορική εξέλιξη του Αθλητικού Δικαίου και αντιμετωπίζει τα θεμελιώδη προβλήματα αυτού του τομέα του δικαίου, ενώ παράλληλα αναλύει τα πιο σημαντικά σύγχρονα νομικά θέματα της αθλητικής δραστηριότητας και του Αθλητισμού.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 6 Μέρη:

Μέρος Ι

Φέρει τον τίτλο “Θεωρητική Θεμελίωση του Αθλητικού Δικαίου”. Το μέρος αυτό περιέχει ανάλυση του Αθλητικού Δικαίου ως ειδικού κλάδου των ακαδημαϊκών σπουδών και θέτει το ερώτημα τι είναι θλητικό Δίκαιο, ενώ παράλληλα θίγονται ζητήματα όπως είναι οι αρχές της αθλητικής νομοθεσίας, η προέλευση του αθλητικού δικαίου, η διαδικασία, οι λόγοι, η αιτιολογία, η νομιμότητα, η έννοια, η φύση, η δομή, η ουσία, ο χαρακτήρας και το σύστημα αυτού. Γίνεται προσπάθεια να προβλεφθούν οι συστηματικές βάσεις του Αθλητικού Δικαίου ως ειδικός γνωστικός κλάδος, ενώ στο τέλος, γίνεται αναφορά στην πολιτική σχετικά με τον αθλητισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέρος ΙΙ

Περιλαμβάνει τη “Θεωρία του Αθλητικού Δικαίου». Σε αυτό το μέρος διερευνώνται οι αθλητικοί κανόνες ως κανόνες δικαίου και το δίκαιο τοποθετείται σε θεωρητικό επίπεδο μέσα από το πλαίσιο των αθλητικών κανόνων. Με αυτόν τον τρόπο, εξετάζονται οι νομικές πτυχές της φυσικής και αθλητικής δραστηριότητας. Αυτό έπεται μίας συζήτησης αναφορικά με την εγκαθίδρυση της διεθνούς αθλητικής έννομης τάξης, καθώς επίσης και της σχέσης της με τις παραδοσιακές έννομες τάξεις.

Μέρος ΙΙΙ

Στο μέρος αυτό εξετάζονται ορισμένα σημαντικά σύγχρονα νομικά θέματα που επηρεάζουν την οργάνωση και ρύθμιση των αθλητικών δραστηριοτήτων και διακρίνονται σε έξι μεγάλες κατηγορίες: ηθική στον αθλητισμό (φίλαθλο πνεύμα και “ευ αγωνίζεσθαι”), φαρμακοδιέγερση στον αθλητισμό (doping), χορηγία, μεταδόσεις των αθλητικών αγώνων, ανθρώπινα δικαιώματα στην αθλητική δράση και προστασία των ανήλικων αθλητών και αθλητικά στοιχήματα.

Μέρος IV

Καλύπτει το Δίκαιο των Ολυμπιακών Αγώνων ((Lex Olympica). Περιλαμβάνει όχι μόνο την ιστορική εξέλιξη των Αγώνων και τις ρυθμίσεις που άρχονται από την αρχαία Ελλάδα, αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία και το νομικό καθεστώς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), καθώς και ζητήματα που ανακύπτουν από τη συμμετοχή των αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μέρος V

Αφορά στην Αθλητική δικαιοδοτική τάξη (αθλητική δικαιοδοσία) και τις θεμελιώδεις αρχές αυτής (“δίκαιη – ορθή” δίκη), που εστιάζoνται στο διεθνές αθλητικό δικαιοδοτικό σύστημα και στο ρόλο του Διαιτητικού Δικαστηρίου για τον Αθλητισμό (CAS).

Τέλος, το Μέρος VI, αναφέρεται στα βασικά γνωρίσματα του ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, αναλύοντας τον αθλητικό νόμο και τους κανονισμούς των ομοσπονδιών στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, τα αθλητικά σωματεία και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, την ευθύνη στην αθλητική δραστηριότητα (ποινικές κυρώσεις) και τις εργασιακές σχέσεις στον Αθλητισμό (παροχή και προσφορά αθλητικών υπηρεσιών).

Η προμήθεια του βιβλίου μπορεί να γίνει από το:

Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Αθλητικού Δικαίου (Ε.Κ.Ε.Α.Δ.)
Βερανζέρου 13, Πρώτος Όροφος, R – 10677, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας 210 3839440, Fax. 210 3839540
Website: www.iasl.org, E-mail: ekead@iasl.org, info@iasl.org

Η ΕΓΒΕ ΕΘΙΞΕ για μια ακόμη φορά, ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ που ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & τη ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 14ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.

Η ομιλία του προέδρου της Ε.Γ.Β.Ε. στην τελετή έναρξης του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της Ε.Γ.Β.Ε. στις 1 Απριλίου 2011, έθιξε για μια ακόμη φορά, όλα τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τον Ελληνικό Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή.

Σε μια μεστή περιεχομένου ομιλία ο πρόεδρος της ΕΓΒΕ κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος έδωσε για μια ακόμα φορά νέα ώθηση στη δημόσια συζήτηση για όλα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός αθλητισμός, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές και καταθέτοντας προτάσεις και ιδέες για την επίλυσή τους.

Στα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας του ανέφερε: πατήστε εδώ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ


Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ

Σε αγαστή συνεργασία υπουργεία και αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς, επιχειρούν να εξοντώσουν και να εξαφανίσουν τον Ελληνικό Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή. Η διαδικασία πλήρους αφανισμού και κατεδάφισης του ελληνικού αθλητικού οικοδομήματος ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2009 με την ουσιαστική κατάργηση μετά από 25 χρόνια των προγραμμάτων «Αθλητισμός για Όλους» ή «Μαζικού Αθλητισμού», αν έτσι σας είναι γνωστά. Συνεχίστηκε μεθοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009 και το 2010 ειδικά προς τα τέλη του έτους το σχέδιο μπήκε σε πλήρη εφαρμογή με την κατάργηση των ΤΑΔ (με τον απαράδεκτο τρόπο και τις ανυπόστατες δικαιολογίες που αυτή έγινε), την κατάργηση των σχολικών πρωταθλημάτων σε δημοτικά και γυμνάσια, την κατάργηση των διευκολύνσεων που παρέχονταν στους εν ενεργεία πρωταθλητές δημοσίους υπαλλήλους προκειμένου να συνεχίζουν την προπονητική και αγωνιστική τους δραστηριότητα, την άγρια περικοπή των διατιθέμενων πόρων για τον αθλητισμό με τη μείωση των επιχορηγήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών και την επιλεκτική κατανομή τους, την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων των σχετικών με τον αθλητισμό (με ότι αυτό σημαίνει για τους γνωρίζοντες ελάχιστα από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης), την εγκατάλειψη και απαξίωση των αθλητικών υποδομών, την περικοπή των κονδυλίων για την Ολυμπιακή προετοιμασία, την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε δασκάλους σε πάρα πολλά σχολεία πράγμα το οποίο είναι όχι μόνο απαράδεκτο αλλά και επικίνδυνο, τη διαφαινόμενη κατάργηση μέσα στο 2011 των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, την παντελή απουσία σχεδιασμού για τον αθλητισμό και την εκπαίδευση για τα επόμενα χρόνια και πολλές άλλες εχθρικές προς τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή ενέργειες που υλοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται. Η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της με όλα όσα συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν, με πλήρη και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία (όπως κάνει άλλωστε, πάντοτε). Με το παρόν σημείωμα θέλουμε πρωτίστως να καλέσουμε τις πολιτικές ηγεσίες όλων των αρμόδιων ή συναρμόδιων υπουργείων και τους λοιπούς γραμματείς και φαρισαίους, να βάλουν άμεσα τέλος σε αυτό τον κατήφορο και την καταστροφή και να διαβουλευθούν τάχιστα με τους φορείς του αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής της πατρίδος μας, προκειμένου να περισωθεί ότι περισώζεται και να χαραχθεί επιτέλους μια σύγχρονη και σωστά οργανωμένη εθνική αθλητική πολιτική. Όσο για το οικονομικό κομμάτι για το οποίο κόπτεται η πολιτική ηγεσία της χώρας και για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Αθλητισμού, θέλουμε να τους υπενθυμίσουμε ότι και σε παλαιότερες πραγματικά δύσκολες εποχές για τη χώρα μας και οικονομικά και κοινωνικά, φωτισμένα μυαλά και πολιτικοί με όραμα φρόντισαν να δημιουργήσουν δομές (ΟΠΑΠ, ΠΡΟΠΟ) προκειμένου με τα έσοδά τους να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά και απρόσκοπτα την ανάπτυξη του Ελληνικού Αθλητισμού. Οι διαχειριστές της μιζέριας σήμερα το μόνο που ψάχνουν είναι να αποστερήσουν τον αθλητισμό και από τους ελάχιστους διαθέσιμους πόρους. Έτσι όμως δεν οικοδομούνται υγιείς κοινωνίες, όταν η νεολαία στερείται το συνταγματικά μάλιστα κατοχυρωμένο δικαίωμα στη μόρφωση, στην Άθληση και τη Φυσική Αγωγή. Το μόνο που οικοδομείται είναι ο πρωταθλητισμός στην παιδική παχυσαρκία όπου έχουμε πάρει ήδη το χρυσό μετάλλιο και στις αντικοινωνικές συμπεριφορές. Ας ψάξουν λοιπόν τα ευρηματικά μυαλά τους έναν τρόπο να εξασφαλίσουν και σήμερα την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής και βέβαια την σωστή, οργανωμένη και ορθολογική αξιοποίηση της χρηματοδότησης αυτής, διαφορετικά δεν υπάρχει κανένας πλέον λόγος να συντηρείται το κρατικό μονοπώλιο του τζόγου. Και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Απ’ τους υπόλοιπους δεν περιμένουμε.
Τα υπόλοιπα στις δημόσιες πλέον ανακοινώσεις και παρεμβάσεις μας.
Σε επίρρωση των όσων γράφουμε στο σύντομο αυτό σημείωμα, παραθέτουμε πρόσφατη ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ. «Μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΕΓΑΣ με τον ΓΓΑ κ, Μπιτσαξή, στη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε κατ’ αρχήν το ύψος της τακτικής χρηματοδότησης της ΓΓΑ στον ΣΕΓΑΣ για το 2011, από τον ΣΕΓΑΣ ανακοινώθηκαν τα εξής: Η Πολιτεία αποφάσισε να διαλύσει τον Ελληνικό Αθλητισμό. Αυτό ξεκινάει από το Υπουργείο Οικονομικών, που στο όνομα της οικονομικής σωτηρίας της Χώρας περιέκοψε δραστικά τα χρήματα που διαθέτει για τον Αθλητισμό, αλλά ολοκληρώνεται από την ΓΓΑ με τον πιο αδόκιμο, ψυχρό και ισοπεδωτικό τρόπο που αποφάσισε ότι στις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία πρέπει να διαθέσει το 33% της συνολικής χρηματοδότησης της ΓΓΑ για το 2011. Την ίδια περίοδο υπάρχει παντελής έλλειψη ενός σχεδίου για τον Αθλητισμό που θα επαναπροσδιορίζει τους στόχους του, θα προχωράει σε διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές και θα εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του, όπως συμβαίνει στα περισσότερα Υπουργεία. Ταυτόχρονα η Χώρα προχωράει στην διοργάνωση μεγάλων και υποβαθμισμένων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, που απαιτούν δαπάνη δεκάδων εκατομμυρίων κάθε χρόνο, κλείνουν κολυμβητήρια, Εθνικά στάδια παραχωρούνται σε ιδιώτες ή εγκαταλείπονται χωρίς συντήρηση, αδρανοποιείται το ΕΣΚΑΝ, ματαιώνονται τα σχολικά Πρωταθλήματα, έχουν καταργηθεί τα κίνητρα, καταργήθηκε η χρηματοδότηση για Ολυμπιακή προετοιμασία, τα Αθλητικά Σωματεία στα οποία οφείλονται τακτικές επιχορηγήσεις πέντε ετών, μετατρέπονται από φορείς κοινωνικού χαρακτήρα σε γραφειοκρατικές και οικονομικές μονάδες και υπαλληλοποιούνται οι εν ενεργεία Πρωταθλητές υψηλού επιπέδου της Χώρας. Το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίασή του θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του, ενόψει αυτής της εφιαλτικής για την Ελληνική αθλούμενη νεολαία κατάστασης.».

Ημερ/νία Δημοσίευσης: 20/1/2011 3:39:24 μμ

Ειδικές προσφορές για τα μέλη της ΕΓΒΕ από το Ωδείο Βορ. Ελλάδος


Ειδικές Τιμές από το Ωδείο Βορ. Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΩΔΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ,προσφέρει σε όλους σας έκπτωση 10-20% σε όλα τα προγράμματα και στους 4 χώρους ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΚΕΝΤΡΟ, ΕΥΟΣΜΟ, ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προγράμματα για παιδιά από 3 ετών.
Ζητείστε προσωπικά τον κ.Δημήτριο Μητσόπουλο Πρόεδρο του ΩΔΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ