Περιοδικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 64


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μελέτη του ιεραρχικού μοντέλου των κινήτρων επιδίωξης και αποφυγής της επίτευξης στον αγωνιστικό αθλητισμό, στη φυσική αγωγή και την αναψυχή.
Δέσποινα Ούρδα, Βασίλης Μπαρκούκης & Ελένη Μοσχοπούλου

Προκαταρκτική εξέταση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου εκτίμησης αποτυχίας στην απόδοση.
Τσιρίκας Αθανάσιος, Δαρόγλου Γαρυφαλλιά, Αρδαμερινός Νικόλαος & Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος

Ο ρόλος του διαδόχου Κωνσταντίνου στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1896.
Δημήτρης Πλιάκος

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παιδική παχυσαρκία: θεωρία και έρευνα.
Χατζηθεοδώρου Κ., Δάγκας Σ., Ασλανίδου Μ. & Κοΐδου Ειρ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 65


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δια-πλαισιακό μοντέλο κινήτρων: Εξέταση του διαμεσολαβητικού ρόλου των ψυχολογικών αναγκών.
Γ. Λαμπρόπουλος, Β. Μπαρκούκης & Χ. Τσορμπατζούδης.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οικολογική προσέγγιση μελέτη της σχέσης αντίληψη – κίνηση: Ανασκόπηση θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων.
Γ. Αγγελακόπουλος, G. Savelsbergh, S. Bennett, K. Davids, Χ. Τσορμπατζούδης & Γ. Γρούϊος.

Η συμβολή της άσκησης στη βελτίωση της σωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV: Αξιολόγηση βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων.
Α. Ζουρλαδάνη, Γ. Κορακίδη, Α. Τσολακίδου, Ν. Καδόγλου & Χρ. Ματζιάρη.

Η επίδραση των γονέων στη συμμετοχή των μικρών παιδιών στον αθλητισμό: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Μ. Παυλίδου & Γ. Δογάνης.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φόβος αποτυχίας: Θεωρητικές προσεγγίσεις και τρόποι αξιολόγησης.
Α.Τσιρίκας, Γ. Δαρόγλου & Ν. Αδραμερινός.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 66


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εξέταση της επίδρασης διαφορετικών διαστάσεων του κλίματος κινήτρων στα κίνητρα συμμετοχής στο μάθημα φυσικής αγωγής.
Θεόδωρος Κυριακίδης, Βασίλης Μπαρκούκης, Ούρδα Δέσποινα & Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποδόσφαιρο, μειονότητες και εθνική ταυτότητα.
Ιωάννης Γκιόσος, Αριστομένης Σωτηρόπουλος & Λάμπρος Αθανασόπουλος

Το πιάσιμο αντικειμένου με το χέρι: ανασκόπηση βιβλιογραφικών δεδομένων από τη νηπιακή ηλικία μέχρι την ενηλικίωση.
Αγγελακόπουλος Γεώργιος, Geert J. P., Savelsbergh, Simon J, Bennett, Keith Davids, Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος & Γεώργιος Γρούϊος.

Κρητική ανάλυση της βιβλιογραφίας για τη χρήση της ερυθροποιητίνης ως μεθόδου doping από τους αθλητές.
Κυρικλίδης Κωνσταντίνος, Τσαλογλίδου Αρετή, Δόντα Ελένη & Ματζιάρη Χρυσούλα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συμβουλευτική και αγωνιστικός αθλητισμός: ένα πλαίσιο ψυχολογικών χειρισμών για καλύτερη απόδοση.
Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Πασχάλης Κίρτσιος & Πολυχρόνης Ευκαρπίδης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 67


Δημοσιευμένες Εργασίες στο 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣteyxos63

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 68


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αξιολόγηση ορισμένων περιεχομένων του νέου αναλυτικού προγράμματος φυσικής αγωγής στο λύκειο ως προς την εκπλήρωση του βιολογικού σκοπού.
Κανίογλου Άγγελος

Αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου αξιολόγησης της αγωνιστικής απόδοσης αθλητών πετοσφαίρισης.
Ζέτου Ελένη, Αυγερινός Ανδρέας, Πασπαλά Όλγα & Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συστηματική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την ανάπτυξη της ισορροπίας του σώματος από την νηπιακή ηλικία μέχρι την ενηλικίωση.
Αγγελακόπουλος Γεώργιος, Geert J.P. Savelsbergh, Simon J. Bennett, Keith Davids, Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος & Γρούϊος Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δια βίου κατάρτιση προπονητών κλασικού αθλητισμού: καταγραφή των αντιλήψεων τους σε ζητήματα επιμόρφωσης.
Σαρασλανίδης Πλούταρχος & Μπαρκούκης Βασίλης.

Διαφορές των καλύτερων Ελλήνων και Ευρωπαίων αθλητών στα οριζόντια άλματα.
Δελή Χαρίκλεια, Πασχάλης Βασίλης, Νικολαΐδης Μιχάλης, Κουτεντάκης Γιάννης