Περιοδικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 54


Διοίκηση Αθλητισμού: Ανάπτυξη και Προοπτικές.
Αθανάσιος Κουστέλιος

Εφαρμογή ενός μοντέλου καταναλωτικής συμπεριφοράς στον αθλητισμό.
Κώστας Αλεξανδρής

Εξέταση της δομικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου της αντιλαμβανόμενης ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε προγράμματα άθλησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Νικόλαος Τσιγγίλης, Θεόφιλος Μασμανίδης, & Αθανάσιος Κουστέλιος

Η εξέταση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών της «Κλίμακας Ποιότητας Υπηρεσιών Αθλητισμού» σε γυμναστήρια.
Νικόλαος Δ. Θεοδωράκης, Παναγιώτης Ζαχαριάδης, & Χαριτίνη Πετρίδου

Μετρήσεις Αντιλαμβανόμενης Αποτελεσματικότητας των Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών.
Δήμητρα Παπαδημητρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 55


Δημοσιευμένες Εργασίες στο 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

teyxos55

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 56


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


– Μορφολογικά χαρακτηριστικά και προσδιορισμός της σύστασης σώματος επίλεκτων αθλητών πετοσφαίρισης.
Αθανάσιος Κασάμπαλης, Ελένη Δούδα & Σάββας Τοκμακίδης

– Ανάπτυξη ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας στη φυσική αγωγή: Αποτελέσματα παρέμβασης με βάση το πολυδιάστατο μοντέλο των προσανατολισμών στόχων.
Δημήτρης Μυλώσης & Αθανάσιος Παπαϊωάννου

– Η επίδραση ενός προγράμματος τροποποίησης των κινήτρων επίτευξης στη διδασκαλία δεξιοτήτων κλασικού αθλητισμού στο μάθημα φυσικής αγωγής.
Μπαρκούκης Βασίλειος.

– Επίδραση προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής στην κινητική απόδοση παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Αντώνιος Καμπάς, Βασίλειος Γουργούλης, Ιωάννης Φατούρος, Νικόλαος Αγγελούσης, Προβιαδάκη Ειρήνη & Κυριάκος Ταξιλδάρης.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Η ελκυστικότητα ενός αγώνα ως παράγοντας ζήτησης για την παρακολούθηση αγώνων επαγγελματικών ομάδων.
Παντελής Νάσσης.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 57


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Επίδραση της προπόνησης, με ή χωρίς έλξη αντίστασης στην επίδοση κατά τη φάση επιτάχυνσης.
Πλούταρχος Σαρασλανίδης, Ανδρέας Ζαφειρίδης, Βασιλική Μάνου & Σπύρος Κέλλης

Μελέτη της επιθετικότητας στο μάθημα φυσικής αγωγής στο γυμνάσιο: Σχέση με τους στόχους επίτευξης και τους ηθικούς προσανατολισμού.
Δήμητρα Βατάλη, Παναγιώτης Ζαχαριάδης, Νικόλαος Αρδαμερινός & Γεώργιος Γεωργιάδης

Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής στο ποδόσφαιρο αναψυχής (γήπεδα μικρών διαστάσεων).
Χαρίλαος Κουθούρης, Κωνσταντίνος Αλεξανδρής & Γκόλτσος Κωνσταντίνος

Ψυχοφυσιολογικές εκδηλώσεις του άγχους σε κολυμβητές προεφηβικής ηλικίας.
Δημήτρης Λούπος, Παναγιώτης Ζαχαριάδης, Γεώργιος Γρούιος & Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 58


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– Αξιοπιστία και εγκυρότητα μιας μεθόδου αξιολόγησης της επίδοσης μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ποδόσφαιρο.
Χατζόπουλος Δημήτρης, Σκουφάς Δημήτρης, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος & Κοτζαμανίδης Χρήστος

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Λειτουργικές αλλαγές του μυός μετά από έκκεντρη μυϊκή συστολή.
Κυπάρος Αντώνιος, Ζάλογγος Παναγιώτης, Σωτηριάδου Σοφία & Ματζιάρη Χρυσούλα

– Η διατροφή στις αθλοπαιδιές: Κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Νάσσης Π. Γιώργος

– Μοριακοί μηχανισμοί ανάπτυξης καρδιακής υπερτροφίας στους αθλητές.
Πετρίδου Ανατολή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 59


Δημοσιευμένες Εργασίες στο 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

teyxos59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 60


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– Αίσθημα μοναξιάς στο σχολείο, ταύτιση με την τάξη και αντίληψη του κλίματος παρακίνησης στο μάθημα της φυσικής αγωγής: Αποκαλύπτοντας πιθανές σχέσεις μεταξύ τους.
Αθανάσιος Μουρατίδης, Γεώργιος Σιδερίδης, Θεόδωρος Αγεριάδης & Χρήστος Γκιουζέλης

– Εξέταση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών του ερωτηματολογίου αυτοπεριγραφής (SDQ-I) σε δείγμα ελλήνων μαθητών δημοτικού σχολείου.
Αριστείδης Πατεράκης, Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης & Παναγιώτης Ν. Ζαχαριάδης

– Επίδραση της προπόνησης προαγωνιστικής περιόδου στην αερόβια και αναερόβια ικανότητα καλαθοσφαιριστών με αμαξίδιο.
Ζαχαριάδης Μανώλης, Αναστασιάδης Μιχαήλ, Νάσσης Γιώργος, Κουναλάκης Στέλιος & Γελαδάς Νίκος

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Η συστηματική παρατήρηση και ανάλυση της επίτευξης τερμάτων στο ποδόσφαιρο ως βάση για την καθοδήγηση της προπόνησης και του αγώνα.
Μιχάλης Μητροτάσιος, Θωμάς Σεντελίδης & Αριστομένης Σωτηρόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 61


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μορφολογικά χαρακτηριστικά αθλητριών καλαθοσφαίρισης υψηλού αγωνιστικού επιπέδου: σύγκριση μεταξύ αγωνιστικών κατηγοριών και αγωνιστικών θέσεων.
Ιωάννης Μπάγιος, Θεόδωρος Μπολατόγλου, & Μαρία Κόσκολου

Διαφορές μεταξύ των κάτω άκρων στην κατανομή της πελματιαίας πίεσης κατά το φυσιολογικό βάδισμα Ελλήνων ενηλίκων.
Χ. Χριστοφορίδης, Νίκος Αγγελούσης, Αντώνης Καμπάς, Μιχάλης Πολιτσάκης & Κυριάκος Ταξιλδάρης

Η επίδραση της παροχής αυτονομίας στη φυσική αγωγή στα κίνητρα και την πρόθεση για συμμετοχή σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες.
Δέσποινα Ούρδα & Βασίλης Μπαρκούκης

Αξιολόγηση της αδρής κινητικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Σοφία Πατσούρη, Χριστίνα Ευαγγελινού & Δημήτρης Μυλώσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 62


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις της προπόνησης δρομέων σε αιματολογικές παραμέτρους.
Σ. Τοκμακίδης, Θ. Πυλιανίδης, Γ. Πετροπούλου

Βαθμολόγηση μαθητών: απόψεις και συμπεριφορές εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής.
Δ. Χατζόπουλος, Κ. Μουρατίδου, Π. Μπουρνέλλη, Χ. Τσορμπατζούδης

Επιδράσεις της προτίμησης ματιού – χεριού (ομόπλευρης – ετερόπλευρης) κατά την εκτέλεση γραφοκινητικών δεξιοτήτων.
Κ. Σέμογλου, Α. Ζηκούλη, Α. Υψηλάντη, Γ. Γρούϊος

Κίνητρα συμμετοχής σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων υψηλών προτιμήσεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Π. Πολατίδου, Κ. Αλεξανδρής, Χ. Κουθούρης

Νάϊα και Άκτια: οι σημαντικότεροι αθλητικοί αγώνες της Ηπείρου από την κλασική μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή.
Ε. Μωραΐτη, Ευ. Αλμπανίδης, Σ. Γιάτσης, Αθ. Αναστασίου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Νο 63


Δημοσιευμένες Εργασίες στο 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

teyxos63