Ψηφιακή Επικοινωνία, Ρομποτική και New Media στον Αθλητισμό


Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρωτοπορεί για άλλη μια φορά στην κάλυψη στοχευμένων αναγκών της αγοράς εργασίας, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους πολύτιμες γνώσεις και ιδιαιτέρως σημαντικά τυπικά εφόδια για την επαγγελματική τους ανέλιξη. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Επικοινωνία, Ρομποτική και New Media στον
Αθλητισμό» το οποίο είναι πλήρως προσαρμοσμένο στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον
εντός του οποίου καλούνται σήμερα να εργαστούν οι γυμναστές που απασχολούνται στον
ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα και την εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με συνδυασμό σύγχρονης και
ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να μελετά τις ημέρες και
τις ώρες που τον διευκολύνουν. Είναι ετήσιας διάρκειας (39 εβδομάδες, 325 ώρες, 13
ECTS). Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 15/10/2019.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Το πρόγραμμα παρέχει μοριοδότηση για την κατάταξη στους πίνακες
διορισμών/προσλήψεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
βάσει του ν. 4589/2019 άρθρο 57, για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής στελεχών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει του ν. 4547/2018 άρθρο 21, καθώς
και μοριοδότηση, όπου προβλέπεται, για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα
προγράμματα «Άθληση Για Όλους» σε Περιφέρειες, Δήμους κ.α. βάσει της
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774-17-6-2016
τ.Β’).
Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://sportcommunication.uop.gr/