ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για τη συμμετοχή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που διδάσκουν στην Στ’  τάξη του Δημοτικού, στις Α´, Β´, και Γ´ τάξεις του Γυμνασίου, καθώς και στην Α´ τάξη του Λυκείου, στο έργο ERASMUS+ SPORT: «IDENTIFYING AND MOTIVATING YOUTH WHO MOSTLY NEED PHYSICAL ACTIVITY:IMPACT»

Αγαπητοί συνάδελφοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής,
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ SPORT με τίτλο «Identifying and Motivating youth who mostly need Physical ACTivity: IMPACT». Στο πλαίσιο αυτό καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) σε όλη τη χώρα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του έργου IMPACT το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τo σχολικό έτος 2018-19. Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι 100 συνολικά εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (Α´/θμιας και Β´/θμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) που θα συμμετέχουν στο IMPACT θα υποστηριχθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ώστε να προωθήσουν τη φυσική δραστηριότητα στους μαθητές/τριές τους σε σχέση με την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Οι Διευθυντές/τριες και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το σχολείο τους, το οποίο θα κληθούν να υποστηρίξουν με τη δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν όλους/ες τους/τις μαθητές/-τριες να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 πρωινή και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Παρακαλώ πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: impact@iep.edu.gr ή με την υπεύθυνη του έργου κα. Γκορτσίλα Ευγενία στο τηλέφωνο 2131335405