Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άθληση και Υγεία»


master-sport-health

Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήμα Ιατρικής & ΤΕΦΑΑ) του ΑΠΘ με τίτλο «Άθληση και Υγεία» θα δεχθεί υποψήφιους για το πανεπιστημιακό έτος 2016-2017 για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε δύο γνωστικές κατευθύνσεις:

  • Αθλητιατρική (πτυχιούχοι Ιατρικής)
  • Άσκηση και Σωματική Υγεία (πτυχιούχοι άλλων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)

Την αίτηση του κάθε υποψηφίου πρέπει να συνοδεύουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.Βιογραφικό

β.Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας

γ.Δύο συστατικές επιστολές

δ.Πτυχίο βασικών σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία ε.Λοιποί τίτλοι σπουδών στ.Αντίτυπα ερευνητικού έργου ζ.Δικαιολογητικά/έντυπα που προβλέπονται από την αίτηση για το Δ.Π.Μ.Σ.

η.φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Δ.Π.M.Σ.

(Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδικής Κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου – Περιφερειακή οδός, T.K. 56403, τηλ. 2313 323702, info@master-sporthealth.gr) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση από 01/09/2016 έως 30/09/2016.

Πληροφορίες για τα δίδακτρα του ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία στη Γραμματεία:

τηλ.2313 323702.

http://www.master-sport-health.gr/