Διά Βίου Μάθηση του ΑΠΘ: «ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας πληροφορούμε ότι προκηρύχθηκε στην ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ (http://diaviou.auth.gr/node/64) το πρόγραμμα εξειδίκευσης με τίτλο «ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ«.
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, διαφορετικών επιστημονικών τομέων (θετικών, εφαρμοσμένων, ανθρωπιστικών και κοινωνικών), των οποίων τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα συνδέονται με την γήρανση και την ποιότητα ζωής.
Το Πρόγραμμα, διάρκειας 82 διδακτικών ωρών, διαρθρώνεται σε 7 θεματικές ενότητες: 1) Εισαγωγή στη Γήρανση, 2) Βιολογία της Γήρανσης, 3) Προαγωγή της Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης, 4) Διατήρηση της Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης, 5) Αποκατάσταση της Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης, 6) Ποιότητα Ζωής, 7) Γήρανση και Ποιότητα Ζωής.
Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και επιστημονικοί συνεργάτες του ΑΠΘ και του ΑΤΕΙΘ, των οποίων οι διδακτορικές σπουδές, η ερευνητική δραστηριότητα και η διδακτική εμπειρία συνάδει με τις διδακτικές ενότητες του προγράμματος.
Μπορείτε, επίσης, να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος www.healthyandactiveaging.gr.