Δωρεάν Προγράμματα στη ΧΑΝΘ για άνεργους νέους 18 έως 40 ετών


Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης αισθάνεται ότι είναι πολύ σημαντικό οι νέοι άνθρωποι της πόλης μας που είναι αποδέκτες της σκληρής πραγματικότητας της ανεργίας, να μείνουν κοντά στα προγράμματα της, παρέχοντας τους μέσα από αυτά ηθική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη.

Η ΧΑΝΘ με τη δράση της Ανοιχτές Πόρτες ενεργοποιεί τα μέλη της σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα δημιουργικής διεξόδου της νεότητας από τον κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της οικονομικής κρίσης με την εμπλοκή τους, σε ομαδικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, επιμορφωτικές, αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα της.

Μάθετε περισσότερα…