Κυριότερες Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες ΕΓΒΕ

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.

 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1992 – 2017

 

 • Υποβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή της Ε.Γ.Β.Ε. ως εταίρου στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ και ειδικότερα στη «Δράση Erasmus+ Αθλητισμός», για τις δραστηριότητες του προγράμματος που αφορούν αποκλειστικά τον τομέα του αθλητισμού.
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+Sport στη δράση: «Σύμπραξη Συνεργασίας – Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., με τίτλο έργου: MAPS – Multisport Against Physical Sedentary – Πολλαπλές Αθλητικές Δραστηριότητες Ενάντια στην Καθιστική Ζωή, με αριθμό αναφοράς: 567236-EPP-1-2015-2-IT-SPO SCP και χρονική περίοδο υλοποίησης του διακρατικού έργου τα έτη 2016 και 2017. Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου παχυσαρκίας σε νέους ηλικίας μεταξύ 9 και 12 ετών, μέσα από συγκεκριμένη μεθοδολογία και δράσεις.
 • Επεξεργασία και υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το προσχέδιο του αθλητικού νόμου.
 • Συνεχίζεται η παρουσία της Ε.Γ.Β.Ε. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ).
 • Απονομές τιμητικών πλακετών στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, Σερρών και Τρικάλων.
 • Βοήθεια στην επεξεργασία και την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διοργάνωση της «ΜΑΘΗΤΙΑΔΑΣ» που γίνεται στην Πρώτη Σερρών.
 • Επεξεργασία και υποβολή πρότασης σε ομάδα βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου από όλα τα κόμματα, τροπολογίας μαζί με την εισηγητική της έκθεση για την αλλαγή του τρόπου εκλογής των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών Αθλημάτων.
 • Κατάθεση προτάσεων στη Γ.Γ.Α. (και στο Υπουργείο Πολιτισμού) για νομοθετικές ρυθμίσεις για το θέμα των προπονητών και για τη διευκόλυνση της απασχόλησης – πρόσληψης των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα Νομικά τους Πρόσωπα, καθώς και κατάθεση προτάσεων για θέματα του κλάδου και της Φυσικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας.
 • Σεμινάριο «M.A.P.S. – MultisportAgainstPhysical Sedentary – Πολλαπλές Αθλητικές Δραστηριότητες Ενάντια στην Καθιστική Ζωή. Παρουσίαση των Δράσεων του Προγράμματος ERASMUS+ Sport, MAPS Project (project number: 567236-EPP-1-2015-2-IT–SPO–SCP)», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 1 / 4 / 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «H Διαχείριση  του Αθλητή στην Τραυματική Κάκωση Εγκεφάλου: Νεότερα Δεδομένα και Επιστροφή στην Άθληση»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 20ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 2 / 4 / 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Βιωματικό Σεμινάριο «Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής στο Σχολείο»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 20ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 2 / 4 / 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με τίτλο «Αναπηρία και Άσκηση»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 20ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 1 / 4 / 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «TAICHI και QIGONG – Εναλλακτικές Μορφές Άσκησης και οι Εφαρμογές τους», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 1 / 4 / 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Άσκηση και Υγεία: Σύγχρονα Αθλητιατρικά Θέματα»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 20ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 31 / 3 / 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Κολύμβηση για Νήπια και Παιδιά»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 20ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 1 / 4 / 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Οφέλη σε Άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή και Άνοια από τη Συμμετοχή τους σε Παρεμβάσεις που Συνδυάζουν Σωματική και Νοητική Άσκηση», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 20ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 1 / 4 / 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού – Διοργάνωση Δραστηριοτήτων Ανοικτού Χώρου – Η Σύγχρονη Τάση στον Αθλητισμό (Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων Αποστάσεων, Αθλήματα Παραλίας, Ποδηλασία Δρόμου και Βουνού)»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 20ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 31 / 3 / 2017, Θεσσαλονίκη.
 • «Βιωματικό, Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Ψυχοκινητικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 1 / 4 / 2017, Θεσσαλονίκη.
 • 20οΔιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΕΓΒΕ, 31 / 3 – 2 / 4 / 2017,Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Δ.Ε.Θ. – HELEXPO.
 • Σεμινάριο «Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και Διακοπής του Καπνίσματος Μέσω της Άσκησης», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 10 / 12 / 2016, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Αξιακές Θεωρήσεις και Πολιτικές στη Σχολική Φυσική Αγωγή», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 10 / 12 / 2016, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Ανθρώπινη Απόδοση και Αθλητικές Δραστηριότητες Βουνού», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 11 / 12 / 2016, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Vira YOGA», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 10 / 12 / 2016, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Καρδιομεταβολικοί Παράγοντες Κινδύνου και Άσκηση», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία  παθολογίας Ελλάδος, 11 / 12 / 2016, στη Θεσσαλονίκη.
 • 17οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 10 – 11 / 12 / 2016,στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο του δημαρχείου Πανοράματος.
 • Σεμινάριο «Ασκήσεις Λειτουργικής και Τρισδιάστατης Προπόνησης μέσα από την προοπτική του E.B.C.© TrainingSystem»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 19ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 8 – 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Η προαγωγή της Υγείας και της Ευεξίας των Μαθητών στο Σχολείο: Παρουσίαση των Δράσεων του Προγράμματος ERASMUS+, PHWB – Project», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 19ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 8 – 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Διατάσεις και ανισορροπίες γύρω από την Λεκάνη (StretchingandPelvicMuscular Imbalances)», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 8 – 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Οι Στατιστικές Καταγραφές – Αναλύσεις και η Αξιοποίησή τους κατά τη Διάρκεια και μετά τον Αγώνα, σε Διάφορα Αθλήματα. Θεωρία και Πράξη»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 19ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 8 – 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Τένις στο Δημοτικό σχολείο»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 19ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 8 – 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο: Δια Βίου Άσκηση για Υγεία και Ποιότητα Ζωής»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 19ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 8 – 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Άθληση και Αναψυχή σε Πλαστικό Τερέν»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 19ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 8 – 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «BABYSWIMMING»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 8 – 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Ο Ρόλος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Ανάπτυξη των Ατομικών και Ομαδικών Ικανοτήτων»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 19ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 8 – 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • 19οΔιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΕΓΒΕ, 8 – 10 Απριλίου 2016,Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
 • Kick Off Meeting του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ERASMUS+ “M.A.P.S. – Multisport Against Physical Sedentary” (Application ref. number: 567236 – EPP-1-2015-2-IT-SPO SCP), 3 – 6 / 2 / 2016, στο Μπέργκαμο (Ιταλία). 
 • Σεμινάριο «Αθλητικό Animation: Εμπειρίες από την πράξη», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 6 / 12 / 2015, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Παχυσαρκία και Μεταβολικό Σύνδρομο στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 6 / 12 / 2015, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Οι Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής στην Αυλή του Σχολείου. Μία άλλη Φυσική Αγωγή», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 5 / 12 / 2015, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Χειρισμός και Λειτουργία Απινιδωτή», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Γιατροί Εντός Συνόρων», 5 / 12 / 2015, στη Θεσσαλονίκη.
 • 16οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 5 – 6 / 12 / 2015,στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο του δημαρχείου Πανοράματος.
 • Σεμινάριο «Η Ποδηλασία ως Μέσο Άσκησης & Αναψυχής»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 27 – 29 Μαρτίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Η Συσχέτιση των Μετρήσεων του Προγράμματος Ευ ζην με την Υγεία των Νέων και των Εφήβων», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 27 – 29 Μαρτίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Άσκηση και Σύνδρομο DOWN»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 27 – 29 Μαρτίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Βελτίωση, Αξιολόγηση της Αντοχής σε Ελευθέρα Αθλούμενους και Δρομείς Υγείας. Θεωρία και Πράξη», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 27 – 29 Μαρτίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης του Αθλητή. Από τις Βασικές Επιστήμες στη Σύγχρονη Αντιμετώπισή τους. Νεώτερες Απόψεις»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 27 – 29 Μαρτίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Υδρογυμναστικής – AQUAAEROBIC», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 27 – 29 Μαρτίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «AcrodymamicYOGA», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 27 – 29 Μαρτίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Διαχείριση – Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 27 – 29 Μαρτίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Εξοικείωση με τα Ομαδικά Παιχνίδια. Από τη Θεωρία στην Πράξη», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 18ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 27 – 29 Μαρτίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • 18οΔιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΕΓΒΕ, 27 – 29 Μαρτίου 2015,Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
 • Σεμινάριο «MVP: Μαθαίνω – Vελτιώνομαι – Pαίζω. Μια Εναλλακτική Πρόταση Προσέγγισης του Θεωρητικού Πλαισίου της Διδακτέας Ύλης στο Δημοτικό Σχολείο και Όχι Μόνο»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 15ουΠανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 7 / 12 / 2014, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Οργάνωση, Διοίκηση και Διαδικασία Αδειοδότησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 15ουΠανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», 6 / 12 / 2014, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Επιστημονικές αποδείξεις υγιούς γήρανσης: Σύστημα φροντίδας LLMCare», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 15ουΠανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, 6 / 12 / 2014, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Τουρισμός και Αναπηρία»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 15ουΠανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., σε συνεργασία με το Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής του ΤΕΦΑΑ Σερρών και τον Σύλλογο «ΠΕΡΠΑΤΩ», 6 / 12 / 2014, στη Θεσσαλονίκη.
 • 15οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 6 – 7 / 12 / 2014,στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Σεμινάριο «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας: Σχολικά και Εξωσχολικά Προγράμματα Άσκησης», σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ., το εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, την Α΄ Νευρολογική κλινική του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, την Ελληνική Εταιρεία Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Ε.Ε.Σ.Κ.Π. και το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 4 – 6 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 4 – 6 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Ο Ρόλος της Άσκησης σε Ειδικές Ομάδες Ασθενών»σε συνεργασία με την Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 4 – 6 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Μεθοδολογία για την Ανάπτυξη του Τένις», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 4 – 6 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο Διατροφής με θέμα «Μικρογεύματα Αθλητών. Η Συμμετοχή τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 4 – 6 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Αθλήματα Άμμου. BeachVolley, BeachHandball, Beach Tennis», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 4 – 6 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Διπλό Σεμινάριο «Αυτόνομες Καταδύσεις» και «Ναυαγοσωστική»σε συνεργασία με την Εταιρεία LIFE SAVING ACADEMY – L.S.A., που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 4 – 6 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Προπόνηση Φυσικής Κατάστασης στην Παιδική Ηλικία. Μύθος και Πραγματικότητα»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 4 – 6 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής Ποδοσφαίρου. Προετοιμασία Αγωνιστικής Εβδομάδας Ενόψει Αντιπάλου (Ρόλοι και Καθήκοντα Τεχνικού Team)»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 17ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 4 – 6 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη.
 • 17οΔιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΕΓΒΕ, 4 – 6 Απριλίου 2014,Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
 • Σεμινάριο «Μείωση Καρδιαγγειακού Κινδύνου με Παρεμβάσεις στον Τρόπο Ζωής»,σε συνεργασία με την Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 14ουΠανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 8 / 12 / 2013, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Φυσική Αγωγή και Αυτισμός»,σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 14ουΠανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 8 / 12 / 2013, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Άθληση και Παιχνίδι στην Προσχολική Ηλικία: Στόχοι, Περιεχόμενα, Μέθοδοι»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 14ουΠανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 7 / 12 / 2013, στη Θεσσαλονίκη.
 • 14οΠανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε., 7 – 8 / 12 / 2013,στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Συμμετοχή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) με θέμα «Αθλητισμός – Πολιτισμός: Παράγοντες Κοινωνικής Συνοχής», στην Καβάλα 1 – 2 / 11 / 2013.
 • Σεμινάριο «Η Διάσταση της Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών. Η Αξιοποίηση ως Εργαλείων Διοίκησης του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας»,σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 12 – 14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Μαχητικά Αθλήματα και Αθλήματα Αυτοάμυνας. TAEKWONDO και ΤΖΟΥΝΤΟ», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 12 – 14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 12 – 14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Παιδαγωγικά Παιχνίδια»που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 12 – 14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Προπονητικής στην Πετοσφαίριση, Προπόνηση Πασαδόρου ανά Αγωνιστικό Επίπεδο»που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 12 – 14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Υδροκινησιοθεραπεία – Θεραπευτική Άσκηση στο Νερό»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 12 – 14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Οργάνωση ενός Προγράμματος Σωματικής Άσκησης σε Ασθενείς με Άνοια»σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 12 – 14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Μέτρηση και Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης – Φυσικής Κατάστασης, σε Αθλητές και Ελεύθερα Αθλούμενους. Θεωρία και Πράξη»,που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 12 – 14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη.
 • 16οΔιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΕΓΒΕ, 12 – 14 Απριλίου 2013,Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
 • Σεμινάριο «Διατροφή, Φυσική Δραστηριότητα και Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου Ι»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ουΘεματικού Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 9 / 12 / 2012, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Η Επίδραση της Άσκησης στον Εγκέφαλο»σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ουΘεματικού Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 8 / 12 / 2012, στη Θεσσαλονίκη.
 • 13οΘεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε., 8 – 9 / 12 / 2012,στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Ημερήσιο Βιωματικό Σεμινάριο «Η Παιδαγωγική προσέγγιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 15ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο Οργάνωσης – Διοίκησης με θέμα «Η εφαρμογή των βασικών αρχών του management στην Εκπαίδευση»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 15ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Ολυμπιακής Αγωγής και Παιδείας»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 15ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Άσκησης με Βάρη»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 15ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής στην Καλαθοσφαίριση»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 15ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη.
 • 15οΔιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΕΓΒΕ,30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012, Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
 • Θεωρητικό – Βιωματικό Σεμινάριο «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 12ουΘεματικού Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 10 – 11 / 12 / 2011, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Η Παιδαγωγική προσέγγιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην  Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 12ουΘεματικού Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 10 – 11 / 12 / 2011, στη Θεσσαλονίκη.
 • 12οΘεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε.,10 – 11 / 12 / 2011, στη Θεσσαλονίκη.
 • Συμμετοχή στηνΗμερίδα με θέμα«Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή: Σύγχρονες Προοπτικές στην Αγορά Εργασίας» του ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ και της Εταιρείας Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής, 11 / 11 / 2011, Σέρρες.
 • Συνεργασία στη διοργάνωση του1ουΕπαγγελματικού Συνεδρίου Βορείου Ελλάδος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, 3 – 5 / 6 / 2011, στη Θεσσαλονίκη.  
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής Βόλεϊ – 1stInternationalSeries of Courses forVolleyball Coaches and Physical Trainers», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 14ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 1 – 3 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Διδακτικής & Μεθοδολογίας της Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 14ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 1 – 3 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής Στίβου»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 14ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 1 – 3 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής Τένις»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 14ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 1 – 3 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής Κολύμβησης»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 14ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 1 – 3 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη.
 • 14οΔιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμούτης ΕΓΒΕ, 1 – 3 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
 • 11οΘεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε., 11 – 12 / 12 / 2010, στη Θεσσαλονίκη.
 • Συνεργασία στη διοργάνωση του11ουΠανελλήνιου Συνέδριου Διοίκησης Αθλητισμού Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού της ΕΛΛΕΔΑ στις Σέρρες, 3 – 5 / 12 / 2010.
 • Workshop «Mind–BodyExercise»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 – 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Ψυχοκινητικής Αγωγής»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 – 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής Χειροσφαίρισης»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 – 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής Μπάσκετ»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 – 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Προπονητικής Ποδοσφαίρου»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 13ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 – 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη.
 • 13οΔιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμούτης ΕΓΒΕ, 19 – 21 Μαρτίου 2010, Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
 • 10οΘεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε., 5 – 6 / 12 / 2009, στη Θεσσαλονίκη.
 • Απονομές τιμητικών πλακετών στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής και Σερρών για όλο το 2009.
 • Συνεργασία στη διοργάνωση της«Η’ Μαθητιάδας» 8 έως 13 Μαΐου 2009 στην Πρώτη Σερρών.
 • Σεμινάριο «Ρυθμός, Κίνηση και Μουσική στη Φυσική Αγωγή»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 12ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή της Ε.Γ.Β.Ε., 4 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη.
 • Ημερήσιο Σεμινάριο «Συγχρονισμένης Κολύμβησης»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 12ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή της Ε.Γ.Β.Ε., 4 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Οι Παραδοσιακοί Χοροί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι μορφές διδασκαλίας τους»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 12ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή της Ε.Γ.Β.Ε., 5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη.
 • Διήμερο Σεμινάριο «Aerobic»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 12ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή της Ε.Γ.Β.Ε., 4 – 5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη.
 • 12οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχήτης ΕΓΒΕ, 3 – 5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της HELEXPO – Δ.Ε.Θ.
 • Λειτουργία της νέας ιστοσελίδας αποκλειστικά για το Επιστημονικό Περιοδικό της ΕΓΒΕ (hellenicjsport.com) και αναβάθμιση του περιοδικού το οποίο πλέον δημοσιεύει μόνον ερευνητικές εργασίες και άρθρα στην Ελληνική γλώσσα (στην έντυπή του μορφή) και στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (στην ηλεκτρονική του μορφή) και καθιέρωση ηλεκτρονικής υποβολής άρθρων. Οι περιλήψεις στην Ελληνική γλώσσα και οι εκτεταμένες περιλήψεις ή άρθρα στην Αγγλική γλώσσα παρέχονται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του περιοδικού.
 • 9οΘεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε., 6 – 7 / 12 / 2008, στη Θεσσαλονίκη.
 • Καθιέρωση απονομής τιμητικής πλακέτας στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομοτηνής από την ορκωμοσία του Οκτωβρίου 2008.
 • Συμμετοχή στη συνάντηση και στην έκθεση των περιοδικών της Θεσσαλονίκης για την εκπαίδευση και το περιβάλλον, που έγινε στα πλαίσια των 43ωνΔημητρίων, 22 – 28 / 9 / 2008, στη Θεσσαλονίκη (ΚΙΘ), στην οποία η ΕΓΒΕ συμμετείχε με το επιστημονικό περιοδικό «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ».
 • Δημιουργία νέας ιστοσελίδας (Ιούνιος 2009) αποκλειστικά για το επιστημονικό περιοδικό «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» (htpp://www.hellenicjsport.com) και καθιέρωση ηλεκτρονικής υποβολής άρθρων.
 • Καθιέρωση απονομής τιμητικής πλακέτας στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών από την ορκωμοσία του Ιουνίου 2008.
 • Συνεργασία στη διοργάνωση της«Ζ’ Μαθητιάδας» 9 έως 14 Μαΐου 2008 στην Πρώτη Σερρών.
 • Σεμινάριο «Κλασσικού – Μοντέρνου χορού και DanceAerobic»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 12 Απριλίου 2008, Θεσσαλονίκη.
 • 11οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή,11 – 13 Απριλίου 2008, Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της HELEXPO – Δ.Ε.Θ.
 • Συνεργασία με την Ε.λλ.Ε.Δ.Α. στη διοργάνωση του8ουΠανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα«Ο Επαγγελματισμός στον Αθλητισμό», που έγινε στην Αθήνα από 14 – 16 / 12 / 2007.
 • 5οΔιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού «Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού»του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Ε.Γ.Β.Ε. και της Π.Ε.Π.Φ.Α., 7 – 9 / 12 / 2007, Λευκωσία, Κύπρος.
 • 8οΘεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε., 8 – 9 / 12 / 2007, στη Θεσσαλονίκη.
 • Συμμετείχε στη διοργάνωση της2ηςΔιεθνούς Συνδιάσκεψης με θέμα «Μια νέα γενιά αλλάζει τον κόσμο» σε συνεργασία με το Διεθνές ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας και υπό την αιγίδα της UNESCO, της Γ.Γ.Ν.Γ. του ΠΣΑΤ και άλλων φορέων, 27 – 29 / 4 / 2007.
 • 4ηΣυνάντηση των αντιπροσωπειών από τα 5 ΤΕΦΑΑ της χώρας με το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ε.Γ.Β.Ε. στα πλαίσια του10ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 18 Μαρτίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Ασφάλεια στους Χώρους Άθλησης – Πρόληψη, Σχεδιασμός και Εφαρμογή»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 18 Μαρτίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Παραδοσιακών χορών»,που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του10ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 17 Μαρτίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 • 10οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή,16 – 18 Μαρτίου 2007, Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της HELEXPO – Δ.Ε.Θ.
 • Συνεργασία με την Ε.λλ.Ε.Δ.Α. στη διοργάνωση του7ουΠανελλήνιου Συνεδρίου της με θέμα «Εκπαίδευση Διοικητικών Στελεχών του Ελληνικού Αθλητισμού», που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 24 – 26 / 11 /  2006.
 • Συμμετείχε στη διοργάνωση του2ουΣυνεδρίου Αθλητικού Τουρισμού «Sport TourismForum 2006», 17 – 18 / 11 / 2006, στη Θεσσαλονίκη.
 • 3ηΣυνάντηση των αντιπροσωπειών από τα 5 ΤΕΦΑΑ της χώρας με το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ε.Γ.Β.Ε. στα πλαίσια του7ου Θεματικού Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 11 – 12 / 11 / 2006, στη Θεσσαλονίκη.
 • «Διήμερο Σεμινάριο AEROBIC & FITNESS», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του7ουΘεματικού Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 11 – 12 / 11 / 2006, στη Θεσσαλονίκη.
 • 7οΘεματικό Συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε., 11 – 12 / 11 / 2006, στη Θεσσαλονίκη.
 • 2ηΣυνάντηση των αντιπροσωπειών από τα 5 ΤΕΦΑΑ της χώρας με το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ε.Γ.Β.Ε. στα πλαίσια του 14ουΔιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ., στην Κομοτηνή 19 – 21 / 5 / 2006.
 • Ημερίδα για Συνοδούς και Αρχηγούς Κατασκηνώσεων Ατόμων με Αναπηρίασε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με Α.), που διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, 13 Μαΐου 2006, στη Θεσσαλονίκη.
 • 1ηΣυνάντηση των αντιπροσωπειών από τα 5 ΤΕΦΑΑ της χώρας με το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ε.Γ.Β.Ε. στα πλαίσια του9ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 7 – 9 Απριλίου 2006, στη Θεσσαλονίκη.
 • «Διήμερο Σεμινάριο AEROBIC & FITNESS», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του9ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 7 – 9 Απριλίου 2006, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Οργάνωσης Διοίκησης», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του9ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 7 – 9 Απριλίου 2006, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο «Ασφάλεια Υγρού Στοιχείου και Πρώτες Βοήθειες. Θεωρία και Πράξη», που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του9ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 7 – 9 Απριλίου 2006, στη Θεσσαλονίκη.
 • 9οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 7 – 9 Απριλίου 2006, Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της HELEXPO – Δ.Ε.Θ.
 • Ημερίδα Αθλητικού Μάνατζμεντ σε συνεργασία με το ΙΕΚ Θέρμης, με θέμα «Η Αξιοποίηση των Ολυμπιακών Υποδομών, της Τεχνογνωσίας και του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΘΗΝΑ 2004», 12 / 12 / 2005, στη Θεσσαλονίκη.
 • 6οΘεματικό Συνέδριο – 6ηΕπιστημονική Διημερίδα της Ε.Γ.Β.Ε., 12 – 13 / 11 / 2005, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο Μπάτμιντον, στα πλαίσια του8ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 8 – 10 Απριλίου 2005, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο Μουσικο – κινητικής Αγωγής, στα πλαίσια του8ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 8 – 10 Απριλίου 2005, στη Θεσσαλονίκη.
 • 8οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 8 – 10 Απριλίου 2005 στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της HELEXPO – Δ.Ε.Θ.
 • 5ηΕπιστημονική Διημερίδα της Ε.Γ.Β.Ε., 11 – 12 Δεκεμβρίου 2004, αίθουσα εκδηλώσεων της κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνδιοργάνωση με τον Τομέα Βιολογίας της Άσκησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.
 • Ειδικό σεμινάριο «Τεχνικές υποστήριξης των ασκούμενων στα γυμναστήρια, τεχνικές προσέλκυσης και διατήρησης πελατών στα γυμναστήρια»στις 17 Οκτωβρίου 2004 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» της HELEXPO – Δ.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη HELEXPO στα πλαίσια της διοργάνωσης της κλαδικής έκθεσης SPORTEXPO 2004.
 • 80Φεστιβάλ Γενικής και Αεροβικής Γυμναστικής, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη HELEXPO στα πλαίσια της διοργάνωσης της κλαδικής έκθεσης SPORTEXPO 2004 από 15 έως 17 Οκτωβρίου 2004, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO – Δ.Ε.Θ.
 • Συμμετοχή με δικό της περίπτερο στην 5ηΔιεθνή Έκθεση SPORTEXPO, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 18 Οκτωβρίου 2004, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO – Δ.Ε.Θ.
 • Απονομή τιμητικής πλακέτας στην πρώτη αποφοιτήσασα του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ. της ορκωμοσίας του Ιουνίου 2004 και σε όλες τις μετέπειτα ορκωμοσίες του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.
 • Συνδιοργανωτής στο 1οΣυμπόσιο με θέμα «Η Φυσική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και ο ρόλος του Επιστήμονα Φυσικής Αγωγής σε αυτήν»μαζί με τον ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. και την Π.Ε.Π.Φ.Α.,  που διεξήχθη στις 29 Μαΐου 2004, στη Λεμεσό στην Κύπρο.
 • Συνεργασία με την Π.Ε.Π.Φ.Α. στη διοργάνωση του8ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής της Π.Ε.Π.Φ.Α., που έγινε στην Αθήνα από 7 – 9 Μαΐου 2004, στο ξενοδοχείο Λήδρα Μάριοτ.
 • Απονομή τιμητικής πλακέτας στην πρώτη αποφοιτήσασα του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ. της ορκωμοσίας του Απριλίου 2004.
 • Σεμινάριο η Αυτοπεποίθηση, η Αυτοεκτίμηση, το Αυτοσυναίσθημα και η Αυτογνωσία στον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 7ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 – 21 / 3 / 2004, στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 • Σεμινάριο Λειτουργικής Περίδεσης και Χειρομάλαξης, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 7ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 – 21 / 3 / 2004, στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 • Σεμινάριο Μετρήσεις για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 7ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ε.Γ.Β.Ε., 19 – 21 / 3 / 2004, στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 • 7οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμούτης Ε.Γ.Β.Ε., 19 – 21 Μαρτίου 2004, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με συμμετοχή περισσοτέρων των 1.000 συνέδρων από την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου έγιναν 123 επιστημονικές ανακοινώσεις και συμμετείχαν επίσης 55 ομιλητές στις 10 επιστημονικές ενότητες και τα τρία εξειδικευμένα σεμινάρια του συνεδρίου.
 • Απονομή τιμητικής πλακέτας στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ. από την ορκωμοσία του Νοεμβρίου 2003 και σε κάθε ορκωμοσία μετέπειτα.
 • 4ηΕπιστημονική Διημερίδα της Ε.Γ.Β.Ε.,από 15 – 16 Νοεμβρίου 2003 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα εκδηλώσεων της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Συνδιοργανωτής στο2οΠανελλήνιο Συνέδριο «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο αιώνα» με το Εργαστήριο Αθλητιατρικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ., που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 9 – 11 Μαΐου  2003.
 • Συνεργασία με την Π.Ε.Π.Φ.Α. στη διοργάνωση του7ουΠανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Π.Ε.Π.Φ.Α. που έγινε στην Αθήνα από 9 – 11 Μαΐου 2003, στο ξενοδοχείο Novotel.
 • Σεμινάριο Baseball και Softballαπό 24 – 25 Μαΐου 2003, στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου «Ανατόλια».
 • Συμμετοχή με δικό της περίπτερο στην 4ηΔιεθνή Έκθεση SPORTEXPO, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 13 Απριλίου 2003, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO – Δ.Ε.Θ.
 • Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠ.Α.), στα πλαίσια του 6ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 11 – 13 Απριλίου 2003, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο Προπονητικής Ποδοσφαίρου, στα πλαίσια του 6ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 11 – 13 Απριλίου 2003, στη Θεσσαλονίκη.
 • Σεμινάριο Μουσικο – κινητικής Αγωγής, στα πλαίσια του6ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 11 – 13 Απριλίου 2003, στη Θεσσαλονίκη.
 • 6οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 11 – 13 Απριλίου 2003 στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της HELEXPO – Δ.Ε.Θ., με συμμετοχή περισσοτέρων των 1.000 συνέδρων από την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου έγιναν 116 επιστημονικές ανακοινώσεις και συμμετείχαν επίσης 60 ομιλητές στις 10 επιστημονικές ενότητες και τα τρία εξειδικευμένα σεμινάρια του συνεδρίου.
 • 3ηΕπιστημονική Διημερίδα της Ε.Γ.Β.Ε.,από 7 – 8 Δεκεμβρίου 2002 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα διαλέξεων του Σπιτιού της Γυμναστικής, του Εθνικού Γυμναστηρίου της Μίκρας.
 • 1οΣυμπόσιο Προπονητικής Ομαδικών Αθλημάτων(Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλλεϋ, Χάντμπωλ), από 16 – 17 Νοεμβρίου 2002, στην αίθουσα εκδηλώσεων της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Συνεργασία με την Π.Ε.Π.Φ.Α. στη διοργάνωση του6ουΠανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Π.Ε.Π.Φ.Α. που έγινε στην Αθήνα στις 31 Μαΐου και 1, 2 Ιουνίου 2002, στο ξενοδοχείο Λήδρα Μάριοτ.
 • Συνεργασία στο14οΠανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής με τίτλο «Ελεύθερος χρόνος και παιδί», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας, με το Τ.Ε.Φ.Α.Α. και την Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ., που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 25 Μαΐου 2002, στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Συνεργασία στη διοργάνωση τωνΜαθητικών Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείαςπου έγιναν από 16 – 19 Μαΐου 2002 στην Πρώτη Σερρών, από το Δήμο και τους Κοινωνικούς και Πολιτιστικούς φορείς της Πρώτης Σερρών, τη Νομαρχία, την ΤΕΔΚ και το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών και τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, το 2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Νομού Σερρών.     
 • Συνδιοργανωτής στοΣυμπόσιο Προπονητών Χάντμπωλ 2002με τίτλο «Το Χάντμπωλ στο Σχολείο», που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις του στη Δροσιά Θέρμης Θεσσαλονίκης, από 25 – 27 Απριλίου 2002.
 • Συνδιοργανωτής στοΔ’ Εθνικό Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μαζί με τον ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. και την Π.Ε.Π.Φ.Α., που διεξήχθη στις 20 – 21 Απριλίου 2002 στην Λεμεσό στην Κύπρο.
 • Συμμετοχή με δικό της περίπτερο στην 3ηΔιεθνή Έκθεση SPORTEXPO, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 14 Απριλίου 2002, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO – Δ.Ε.Θ.
 • Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠ.Α.), στα πλαίσια του 5ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 5 – 7 Απριλίου 2002, στη Θεσσαλονίκη, σε αίθουσα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 • Σεμινάριο Μεθόδων εκμάθησης κολύμβησης και υδροθεραπείας για άτομα με ειδικές ανάγκες, στα πλαίσια του 5ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 5 – 7 Απριλίου 2002, στη Θεσσαλονίκη, σε αίθουσα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 • Σεμινάριο Αερόμπικ, στα πλαίσια του5ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 5 – 7 Απριλίου 2002, στη Θεσσαλονίκη, στο κλειστό γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • 5οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 5 – 7 Απριλίου 2002 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Συνέδριο συμμετείχαν 1000 σύνεδροι από την Ελλάδα και την Κύπρο και παρουσιάσθηκαν 90 επιστημονικές ανακοινώσεις. Συμμετείχαν επίσης 60 ομιλητές στις 12 επιστημονικές ενότητες και τα τρία εξειδικευμένα σεμινάρια του συνεδρίου.
 • Συνδιοργανωτής στην5ηΕπιστημονική Συνάντηση του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών με θέμα ‘’Αξιολόγηση της απόδοσης – Καθοδήγηση της προπόνησης’’, μαζί με τη Δ.Ε.Π.Κ.Α. του Δήμου Σερρών και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2001, στις Σέρρες.  
 • Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠ.Α.), στα πλαίσια του3ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Αεροβικής Γυμναστικής και Άσκησης και Λειτουργικής Οργάνωσης Γυμναστηρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 3 – 4 Νοεμβρίου 2001, στη Θεσσαλονίκη στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσμου.
 • 3οΠανελλήνιο Συνέδριο Αεροβικής Γυμναστικής και Άσκησης και Λειτουργικής Οργάνωσης Γυμναστηρίου της Ε.Γ.Β.Ε., 3 – 4 Νοεμβρίου 2001, στη Θεσσαλονίκη στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσμου με συνδιοργανωτές τον Δήμο Ευόσμου, το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσμου και τα Γυμναστήρια GYMNASIUM, με 300 περίπου μετέχοντες.
 • Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠ.Α.), στα πλαίσια της2ης Επιστημονικής Διημερίδας της Ε.Γ.Β.Ε., 20 – 21 Οκτωβρίου 2001, στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα διαλέξεων του Σπιτιού της Γυμναστικής, του Εθνικού Γυμναστηρίου της Μίκρας.
 • 2ηΕπιστημονική Διημερίδα της Ε.Γ.Β.Ε.,20 – 21 Οκτωβρίου 2001, στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα διαλέξεων του Σπιτιού της Γυμναστικής, του Εθνικού Γυμναστηρίου της Μίκρας, με 200 περίπου συμμετέχοντες.
 • Συνεργασία με την Π.Ε.Π.Φ.Α. στη διοργάνωση του5ουΠανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Αθήνα, 25 – 27 Μαΐου 2001, στο ξενοδοχείο Ledra Marriot.
 • Συμμετοχή στην οργάνωση του1ουΠανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο αιώνα», Θεσσαλονίκη, 10 – 12 Μαίου 2001, Τομέας Ιατρικής της Άθλησης Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.
 • 4οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή, 4 – 6 Μαΐου 2001 στη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο αμφιθέατρο και τους υπόλοιπους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στα δύο Συνέδρια συμμετείχαν 850 σύνεδροι από την Ελλάδα, την Κύπρο και 5 χώρες της
 • Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάσθηκαν 63 επιστημονικές ανακοινώσεις και συμμετείχαν επίσης 58 ομιλητές στις 13 επιστημονικές ενότητες του συνεδρίου.
 • 1οΠανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, 4 – 6 Μαΐου 2001 στη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο αμφιθέατρο και τους υπόλοιπους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
 • Συνεργασία με την Π.Ε.Π.Φ.Α. στην οργάνωση του 2ουΑθλητικού Συνεδρίου ‘’Φθιώτιδα 2001’’, μαζί με τον αθλητικό οργανισμό του δήμου Λαμιέων, το Τ.Ε.Ι. Λαμίας και την Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Φθιώτιδας, στις 9 – 11 Φεβρουαρίου 2001, στη Λαμία.
 • Συνδιοργανωτής στοΓ’ Εθνικό Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μαζί με τον ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. και την Π.Ε.Π.Φ.Α., που διεξήχθη στις 13 – 14 Ιανουαρίου 2001 στη Λευκωσία, με θέμα «Η Αθλητική επιστήμη και η Φυσική Αγωγή στον 21οαιώνα».
 • Σεμινάριο Ολυμπιακής Εκπαίδευσηςμαζί με την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και την Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 9 Δεκεμβρίου 2000 στα Τρίκαλα.
 • Σεμινάριο Αθλητικής Ψυχολογίαςμε θέμα ‘’ Ψυχολογικές τεχνικές υποστήριξης των ασκούμενων σε γυμναστήρια ‘’, 25 Νοεμβρίου 2000, Βαφοπούλειο πνευματικό κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή 150 ατόμων.
 • Σεμινάριο Ολυμπιακής Εκπαίδευσηςως συνδιοργανωτής φορέας μαζί με την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και την Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 Νοεμβρίου 2000, αμφιθέατρο τμήματος  τοπογράφων της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 700 ατόμων.
 • Σεμινάριο Διάσωσης στα πλαίσια του3ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 20 – 22 Οκτωβρίου 2000, Θεσσαλονίκη, Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο της HELEXPO – Δ.Ε.Θ. και κολλέγιο Ανατόλια.
 • 3οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,με διεθνή συμμετοχή, 20 – 22 Οκτωβρίου 2000 στη Θεσσαλονίκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο της HELEXPO – Δ.Ε.Θ., με συμμετοχή περισσοτέρων των 850 συνέδρων, όπου έγιναν 83 επιστημονικές ανακοινώσεις και συμμετείχαν επίσης 45 ομιλητές στις 13 επιστημονικές ενότητες του συνεδρίου.
 • Η Ε.Γ.Β.Ε. συμμετείχε εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της, στο 2οΠαγκόσμιο Συνέδριο για την ‘’Εισαγωγή της Ολυμπιακής και της Αθλητικής Παιδείας στην Εκπαίδευση‘’, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας και τελούσε υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε. και της ΟΥΝΕΣΚΟ, 2 – 5 Ιουνίου 2000, Όλυμπος – Λιτόχωρο.
 • Η Ε.Γ.Β.Ε. συμμετείχε εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της, στο 2οΔιεθνές Προσυνέδριο για την Εισαγωγή της Ολυμπιακής Παιδείας στην Εκπαίδευση, που διοργανώθηκε από την Ε.Ο.Α. (Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων) και τελούσε υπό την αιγίδα της Δ.Ο.Ε. (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή), 27 – 30 Ιανουαρίου 1997, Νάουσα.
 • Η Ε.Γ.Β.Ε. συμμετέχει επίσης με εκπροσώπους της, ανελλιπώς από το 1994, στην επιτροπή διεξαγωγής των αθλητικών εκδηλώσεων «Αλεξάνδρεια» του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Η Ε.Γ.Β.Ε. συμμετέχει ανελλιπώς από το 1994, δια εκπροσώπου της, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Α.Δ. (Δημοτική Επιχείρηση Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης), εκπροσώπηση η οποία είναι θεσμοθετημένη αφού προβλέπεται από το καταστατικό της Δ.Ε.Α.Δ.
 • Συνδιοργανωτής στοΒ’ Εθνικό Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μαζί με τον ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α., την Π.Ε.Π.Φ.Α. και τον Σύνδεσμο Γυμναστών Κύπρου, που διεξήχθη στις 6 – 7 Νοεμβρίου 1999 στη Λεμεσό, με θέμα«2004, ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΜΑΣ».
 • Συμμετοχή στην οργάνωση του1ουΠανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου με διεθνή συμμετοχή, Τρίκαλα, 4 – 6 Ιουνίου 1999, Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Αθλητικού Δικαίου (Ε.Κ.Ε.Α.Δ.) και Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Συνεργασία με την Π.Ε.Π.Φ.Α. στη διοργάνωση του4ουΠανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Αθήνα, 7 – 9 Μαΐου 1999, στο ξενοδοχείο Ledra Marriot.
 • Σεμινάριο: Υπαίθριες δραστηριότητες – Αθλητισμός Αναψυχής, σε συνεργασία με την Α.Ε.Α.Σ. (Ακαδημία Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών της Ειδικής Γραμματείας Αθλητισμού Μακεδονίας – Θράκης), 6 και 7 Μαρτίου 1999, στην αίθουσα σεμιναρίων της Α.Ε.Α.Σ. (Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας). Συμμετείχαν περισσότερα από 250 άτομα.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση και διεξαγωγή τουΑ’ Εθνικού Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που έγινε στην Κύπρο από τον ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α. (Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) και την Π.Ε.Π.Φ.Α, 14 – 15 Νοεμβρίου 1998, Λευκωσία.
 • 2οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή, στη Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Μαρτίου 1998 στα 2 αμφιθέατρα (μεγάλο και μικρό) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με συμμετοχή περισσοτέρων των 1.100 συνέδρων.
 • Συμμετοχή στην οργάνωση του5ουΔιεθνούς Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Δικαίου (IASL), 10 – 12 Ιουλίου 1997, Ναύπλιο, IASL και Δήμος Ναυπλίου.
 • 1οΠανελλήνιο συνέδριο Αθλητικού Μάνατζμεντ (Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 1996, συνεργ. Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού, ΕΡΤ-3, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997»).
 • «Λειτουργία της Σχολής επαγγελματικής κατάρτισης στο αερόμπικ» Θεσσαλονίκη, περίοδος Οκτ.1996 – Ιούν.1997, συνεργ. Δημοτική Επιχείρηση Αθλητικών Δραστηριοτήτων Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Α.Δ.).
 • Αθλητική εβδομάδα (Θεσσαλονίκη, 27 / 5 – 1 / 6 – 1996, συνεργ. Τ.Ε.Φ.Α.Α.  Α.Π.Θ.).
 • Σεμινάριο Αερόμπικ στα πλαίσια του1ουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 13 – 15 Οκτωβρίου 1995, Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο.
 • 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με διεθνή συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, 13 – 15 Οκτωβρίου 1995, στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο της HELEXPO – Δ.Ε.Θ. σε  συνεργασία με την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων.
 • Γιορτή του ΒΟΛΛΕΥ (Σέρρες 21 Μαΐου 1995, συνεργ. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών).
 • 5ο πανελλήνιο συνέδριο αερόμπικ (Θεσσαλονίκη, 7 – 9 Απριλίου 1994, συνεργ. G.R.A.F.T.S.).
 • Πανηγυρική εκδήλωση για τα 40 χρόνια της Ένωσης και τα 100χρόνια της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. (Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 1995, συνεργ. Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, Δήμος Θεσσαλονίκης).
 • ΊδρυσηΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) με τον τίτλο:«ΚΕΝΤΡΟΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (K.E.E.Δ.Ο.Μ.), Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1995, από κοινού με την Ε.Δ.Ο.Θ. (Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης) και με την Ένωση Φιλολόγων Θεσσαλονίκης.
 • 2οσεμινάριο προπονητών τέννις(Θεσσαλονίκη 17 – 18 Δεκεμβρίου 1994, συνεργ.  Όμιλος Πρωταθλητών Θεσσαλονίκης).
 • 1οσεμινάριο προπονητών τέννις(συνεργ. Champion Tennis Club, Θεσσαλονίκη, 1994).
 • 1οcamp αεροβικής(συνεργ. Ι.Α.Σ.Α., κολλέγιο Ανατόλια, Θεσσαλονίκη, 1994).
 • Σχολικό τουρνουά μπάσκετ κατά των ναρκωτικών (συνεργ. Ο.Ν.ΝΕ.Δ., 1993, Θεσσαλονίκη).
 • Δρόμος ατόμων με ειδικές ανάγκες (συνεργ. Ν.Ε.Ε.ΓΥ., Θεσσαλονίκη, 1993).
 • Ημερίδα για τον ελληνικό αθλητισμό(συνεργ. Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1993).
 • Σχολή διαιτησίας χειροσφαίρισης(συνεργ. Ο.Χ.Ε., Κιλκίς, 1993).